Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
AS2019-0671Valutajustering Triolab för avtal 131125-1222Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-10-17
AS2019-0670SNAM; MRSA-SCREENINGAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-17
AS2019-0669Kvalitetssäkringsuppdrag för rehabiliteringskoordinator på vårdenhetÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-16
AS2019-0668Faciliteten för Klinisk Genomik (Clinical Genomics Uppsala)Avtalsärende Sune LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-16
AS2019-0667Arbetsolycka 3:3a - Beroende- och neuropsykiatrin 2019/058996ÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-16
AS2019-0666Överenskommelse för försörjning av trombocyter från Region Uppsala till Region Gävleborg 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-10-16
AS2019-0665Avtal mellan Uppsala Universitetsbibliotek och Klinisk kemi och farmakologi beträffande databas MicromedexAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-10-16
AS2019-0664Bemanning sjuksköterska Psykiatriavdelning 3BÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-15
AS2019-0663Bemanning sjuksköterska Psykiatriska akutvårdsavdelningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-15
AS2019-0662Bemanning sjuksköterska Psykiatriavdelning 2ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-15
AS2019-0661Bemanning sjuksköterska Blodavdelning 50 CÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-15
AS2019-0660MBL§ 11 Tillsättande av arbetsledande tjänst på psykosmottagning A, AS2019-0632-30ÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-15
AS2019-0659Allvarligt tillbud 3:3a - Neurolog- och strokeavdelning 85 B 2019/058695ÄrendeLaila JohanssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-14
AS2019-0658Tillstånd kamerabevakning - Ingång 100/101ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-14
AS2019-0657Ansökan om tillstånd för Studie ExamensarbeteÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0656BilplatsavtalAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-11
AS2019-0655MBL §11 - Förändrad starttid för medarbetare vid Enköpings psykiatrimottagning, AS2019-0632-20ÄrendeMaria Dahl BlombergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-11
AS2019-0654Avtal för medverkan i projekt - Säker Traumavård LÖFAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-11
AS2019-0653Projekt Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AMLÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-11
AS2019-0652Bemanning sjuksköterska Kirurgi 65A1ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-10
AS2019-0651Bemanning sjuksköterska Urologi 65A2ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-10
AS2019-0650Synpunkter på ökade avvikelser och brister i utskrivningsplaneringen, Håbo kommunÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-10
AS2019-0649Yrkande om åtgärder 6:6a AML - IT-arbetsmiljö på operationsavdelningarna, Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-09
AS2019-0648Allvarligt tillbud 3:3a - Infektionsavdelning 30 F 2019/057435ÄrendeFredrik SundAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-09
AS2019-0647Partnership Agreement Collaboration on developing burn and wound care in Ethiopia and UppsalaAvtalsärende Gunilla NygårdAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-09
AS2019-0646Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-08
AS2019-0645Avtal angående analyser av ingångsvatten, vatten för tillredning, hemodialysvätska och hemofiltrationsvätska.Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-10-08
AS2019-0644Läkemedelslicenser Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-07
AS2019-0643Material Transfer Agreement, vävnad forskningssyfteAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-07
AS2019-0642MBL§11 Förlängning av fysioterapeut/rehabkoordinator Affektiva behandlingsenheten, AS2019-0632-11ÄrendeMaria Dahl BlombergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-04
AS2019-0641Konsultavtal till mikrobiologen för typning av prover inom området entomologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-10-04
AS2019-0640Bemanning sjuksköterska - AIMA 35CÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-04
AS2019-0639Bemanning sjuksköterska - Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 50 EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-03
AS2019-0638Bemanning sjuksköterska - Geriatrisk ortoped- och strokeavdelning 50 EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-03
AS2019-0637Bemanning sjuksköterskor - AkutmottagningenÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-03
AS2019-0636Bemanning sjuksköterska - Akutvårdsavdelning 35 DÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-03
AS2019-0635Bemanning sjuksköterska Barn -och ungdomspsykiatriska avdelningen.ÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-03
AS2019-0634Valutajustering av gällande avtal 131125-1447 Triolab ABÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-10-02
AS2019-0633Avtal Bristol-Myers Squibb/Peter AsplundAvtalsärende Peter AsplundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-10-01
AS2019-0632Samverkansprotokoll 2019 - PsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-01
AS2019-0631Inspektion från StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-10-01
AS2019-0630Avtal - Onkologkonsult inom gyn-onkologisk verksamhet, Region DalarnaAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-30
AS2019-0629Avtal med sponsor vid Regionmöte i Njurmedicin och Transplantationskirurgi 2019ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-26
AS2019-0628Vårdadministrativ service - beslut om lönetillägg för medicinska sekreterare placerade vid akutmottagningenÄrendeÅsa FlorénAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-26
AS2019-0627EFI certifikat ackreditering vävnadstypningslab - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-26
AS2019-0626Advisory Board Ulla strömberg OlssonAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0625Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0624Bemanning sjuksköterska infektion mottagning 1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0623Auskultationavtal NovartisAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0622Nya rutiner nyföddhetskontroll.ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-25
AS2019-0621Bemanning sjuksköterska 30EÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0620Bemanning sjuksköterska akutmottagningen barnÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0619Bemanning Sjuksköterska Akut och specialiserad pediatrik 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0618Auskultationsuppdrag, avtal barnsjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-25
AS2019-0617Material Transfer Agreement (Assurance Form)Avtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-24
AS2019-0616SWEDAC- namnbyte till Region Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-24
AS2019-0615Påkallande av lokal förhandlingÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-20
AS2019-0614Yrkande om åtgärder 6:6a AML - MRT lab 10, röntgenavdelningen Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-20
AS2019-0613Tillsynsmeddelande ArbetsmiljöverktetÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetMakulerat2019-09-20
AS2019-0612Bemanning sjuksköterska Ortopedi handkirurgi 70AÄrendeTherese MarincicAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-19
AS2019-0611Beställning av medicinsk utredningÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-19
AS2019-0610Bemanning sjuksköterska BOT 78CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-19
AS2019-0609Bemanning sjuksköterska BOT 78DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-19
AS2019-0608Överenskommelse Tobiasregistret och HSCT-programmetAvtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2019-09-17
AS2019-0607SWEDAC-inspektion 2019 - Akademiska laboratoriet.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-17
AS2019-0606Material Transfer Agreement, exectionAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-17
AS2019-0605Förlängning av samarbetsavtalAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-16
AS2019-0604Övertagande av SEQUOIA, FUSIONÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-16
AS2019-0603Läkemedelsverket - Uppdaterat tillstånd Blodcentralen, Akademiska sjukhuset, 5.9.2-2019-069858.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-16
AS2019-0602Master services agreement Clinical Trial Consultants ABAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-13
AS2019-0601Support plan quotation laboratorieutrustning - Thermo electrom Sweden ABÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-13
AS2019-0600Forskarprogram för post-doktorand inom Radiofarmaceutiska vetenskaper, GEMS PET SystemAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-12
AS2019-0599Praktikplats studerande röntgensjuksköterskorAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-12
AS2019-0598Dom i mål nr B 8124-18 - Skadegörelse, AkutmottagningenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-12
AS2019-0597Allvarligt tillbud 3:3a- Stickskada, Akutsjukvård 2019/049999ÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-11
AS2019-0596Samverkan gällande sammankomst i Almedalen 2019Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-11
AS2019-0595Arkivredogörare 2019, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-10
AS2019-0594Swedac - Angående planering av bedömning, beteckning 2019/846.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-10
AS2019-0593Konferenssamordning XLNT-travelAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-09-10
AS2019-0592Begäran om registerutdragÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-09
AS2019-0591Begäran om Vite: Postop. LäkarleasingÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-09
AS2019-0590Bemanning sjuksköterska Plastik- & Käkkirurgi 85F2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-06
AS2019-0589Projekt - Koncept kirurgisk utvecklingsavdelningÄrendeKristina AhlgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-06
AS2019-0588Framställan enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen - AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-09-06
AS2019-0587Synpunkter på parkeringsavgifter och hänvisningar- akutmottagningenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-09-03
AS2019-0586Läkemedelsverket Information rörande ansvar för tillståndspliktig verksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-08-30
AS2019-0585IVO Information rörande ansvar för tillståndspliktig verksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-08-30
AS2019-0584Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi (KKF) och Klinisk patologi (KP)ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-08-30
AS2019-0583Chefsläkarbeslut Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-30
AS2019-0582Avrop - Handledning av arbetsgrupp KFE ramavtal UPPH2018-0413Avtalsärende Marié ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-30
AS2019-0581Uppdrag - Implementering fallprevention och fallhändelserÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-30
AS2019-0580Yrkande om åtgärder enligt 6:6a AML - Miljö och hälsotillstånd, Käkkirurgen hus P3 oc P4ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0579Enkät från Läkartidningen gällande kvalitetsregisterÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0578Förfrågan om samarbeteÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0577Bemanning sjuksköterska BOT 50CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0576Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1, HLFYSÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0575Bemanning anestesisjuksköterska OPÖ, AnopIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0574Bemanning anestesisjuksköterska Neuro/OTO/Ögon, AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0573Bemanning sjuksköterska Postop/ANOP ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-29
AS2019-0572Inspektion Ambulansverksamheten Östhammar 2019/046068ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-28
AS2019-0571Inspektion Ambulansverksamheten Tierp/Skutskär 2019/046067ÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-28
AS2019-0570Lex Maria - Ventilationsstopp inom operationsverksamhetenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-26
AS2019-0569Bemanning anestesisjuksköterska ANOPÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-26
AS2019-0568Bemanning operationssjuksköterska ANOPÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-26
AS2019-0567Övergripande ekonomiansvarig för läkarprogrammets budgetfrågor - Uppsala UniversitetÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-23
AS2019-0565Bestridan av faktura nr 75020867711, Beroende och neuropsykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-08-23
AS2019-0564Samverkansavtal och remissförfarandeÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-22
AS2019-0563Bemanning sjuksköterska Urologavd. 65A2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-22
AS2019-0562Bemanning sjuksköterska Postoperativa avdelningen, AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-22
AS2019-0561Avrop IT-konsulter UPPH2019-0251Avtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-21
AS2019-0560Tillsyn - Ta del av utredning vid allvarligt tillbud 3 kap 3a § 2019-07-12, 2019/041586ÄrendePeter AsplundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-20
AS2019-0559Brev från anhörig med frågeställningÄrendeMikaela NissiAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-08-20
AS2019-0558Bemanning Anestesiläkare AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-16
AS2019-0557Work order för tracerproduktion PET/MR kameraÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-15
AS2019-0556Work order Antaros Medical AB - PET, MIND 01ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-15
AS2019-0555Anonyma brev till Akademiska sjukhuset från enskild personÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-15
AS2019-0554Avtal - Deltagande och visning av EksoGT-exoskelettAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-13
AS2019-0553Avropsavtal konsulter Sv Beteendeanalysgruppen och VO plastik- och käkkirurgiAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-12
AS2019-0552Bemanning barnmorska/sjuksköterska GynmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-08-12
AS2019-0550Speaker Agreement Incyte, Klinisk GenetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-09
AS2019-0549Svar på inbjudan till invigning av Akademiska sjukhuset nya vård- och behandlingsbyggnad 2019-09-10ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-08
AS2019-0548Precision for Medicine, agreement PfM UUH - KITM ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-08-06
AS2019-0547Avtal - Arbets- och miljömedicinsk verksamhetAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-08-02
AS2019-0545Avtal - nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2020Avtalsärende Birgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-26
AS2019-0544Särskilt förordnande som läkare, plastikkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-25
AS2019-0543Underrättelse angående fordranÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-25
AS2019-0542Vattenläcka vid Vävnadsinrättningens renrumsanläggning, RudbecklaboratorietÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-23
AS2019-0541Uppdragsavtal mellan Centrum för sällsynta diagnoser och barnsjukhuset på akademiska sjukhusetAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-22
AS2019-0540Bio-Rad Laboratories Avtal SAGSB-10187Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-16
AS2019-0539Atea Leveransavtal - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-16
AS2019-0538B Braun Medical Avtal BAV 01 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0537Ethicon/Johanson & Johanson Avtal UHEXT1102 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0536Agilent Technologies Avtal 5000635698 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0535Triolab AB - Avtal 00240 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0534Luminex - Avtal SLA0014371.04 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0533Brainlab - Avtal QN-ASSUSSA-DON-112 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0532Beckman Coulter - Avtal S1610SE - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0531Thermo Fisher - Avtal 2014-02-17-1S - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0530Techtum Lab AB - Avtal SA60548 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0529Beckman Coulter AB - Avtal S2066SE - MSI Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0528Sakura Finetek Sweden AB - Avtal SFS-2018-10-18-10-06-001 - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0527Biomérieux Avtal SA-2019-02-SE-Level 2-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0526Eigen - Artemis - MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0525Agilent Technologies AB Avtal 5000635765-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0524Agilent Technologies AB Avtal 5000677747Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0523Agilent Technologies Avtal 5000677454-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0522Nordic Biolabs AB Avtal 19198a-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0521Optos Avtal ACC-X4W5XG-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0520Sakura Finetek Sweden AB Serviceavtal silver SFS-2019-02-18-002-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0519Sakura Finetek Sweden AB Serviceavtal Gold SFS-2019-02-18-001-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0518Sakura Finetek Sweden AB Serviceavta Gold nr SFS-2019-03-28-001-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0516Bruker Nordic AB Avtal CNR-05500-L3Y6M7-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0515Bruker Nordic AB Avtal CNR-05753-S7B1K9-MSIAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0514Life Technologies Avtal 35444336Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-15
AS2019-0513Life Technologies Avtal 35444515Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0512Bayer (Medrad) kontrastinjektorer SE-1901-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0511Triolab AB Avtal 00217Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0510Överenskommelse LUL net Skandion Ö-171981Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0509ATEA - Licenshyra - 6165-001Avtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-15
AS2019-0508Anonyma synpunkter sänt till sjukhusledningÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-15
AS2019-0507Kopieringsapparat, service- och hyresavtal, Bild- och funktionsmedicinskt centrumAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-12
AS2019-0506MBL §11 §9 Övriga frågor, AS2019-0252-5ÄrendeMona GustafssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-11
AS2019-0505Bemanning specialistläkare, psykiatri: affektiva sjukdomarÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-10
AS2019-0504Bemanning sjuksköterska BOT 78C ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-10
AS2019-0503Bemanning sjuksköterska AnOp-sektionen/Postoperativa avdelningen AnOpIvaÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-10
AS2019-0502Uppdrag journalgranskning VO Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-08
AS2019-0501Delegeringsbeslut gällande styrande dokument Barns vård och hälsaÄrendeEmelie HolmquistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-08
AS2019-0500Hyresavtal kaffemaskinAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-06
AS2019-0499Avtal kirurgiska instrument, Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-05
AS2019-0498SPUR - Granskning av ST ThoraxanestesiÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-05
AS2019-0497Mitraclip Supply AgreementAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-05
AS2019-0496Uppdragsavtal Blod- och tumörsjukdomar och IT-centrum Region UppsalaAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-05
AS2019-0495Syngo Dynamics Barnkardiologen projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-05
AS2019-0494Överenskommelse inför rekryteringÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0493Avtal mellan Region Uppsala, Akademiska, VO Rehabilitering o Smärtcentrum och HC UNIT AB- Digital plattform A-PACAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0492Avyttring LinacAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-04
AS2019-0491NET-NORD 11 Februari 2019, NorwayAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0490Uppdragsavtal-Föreläsning Novartis Avtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0489Uppdragsavtal Novartis Avtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0488Bemanning sjuksköterska BOT 78DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0487Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0486Bemanning sjuksköterska Ortopedi & Handkirurgi 70AÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0485Konsult Uppsala universitet November 2018 ÄrendeLinnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-04
AS2019-0484Konsultavtal - services agreementAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-03
AS2019-0483Askultation, avtal mellan Smärtcentrum och Kyowa Kirin ABAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0482Fördelning av lönekostnader mellan Akademiska och SahlgrenskaAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0481Konfiguration av VIRTUO skåp utanför servicekontrakt.ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0480Delegering av uppdrag att fullgöra föreskriftsbaserade uppgifter inom läkarnas specialiseringstjänstgöring.ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0479Dispensansökan och beslut förskrivning narkotikaklassade läkemedelAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-03
AS2019-0478Avtalsförlängning av Geenius till Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0477Prisavtal med Orion Diagnostica - Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-03
AS2019-0476Samlingsärende BioMérieux - Klinisk mikrobiologi 2018-2019Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-03
AS2019-0475TFS - Amendment No 2 to Clinical Work and Service Agreement -KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-07-02
AS2019-0474Bemanning sjuksköterska Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratorietÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-01
AS2019-0473Mini-HTA- införande av ny metod nanostring PAM50/ProSigna. Akademiska laboratoriet- Blod- och tumörsjukdomarÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-07-01
AS2019-0472Leveransavtal Region Uppsala och Atea - Stratsys för Akademiska laboratorietAvtalsärende Maria EngedahlAkademiska sjukhusetAvslutat2019-07-01
AS2019-0471Avtal från 2016: Kopiator Canon iRAdvC350, ThoraxoperationAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0470Inspektion - 8.5-23431/2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-28
AS2019-0469Baxalta, contract amendement on the supply of human plasma for fraction - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0468Felanvändning av skyddsemblem- annonsbilagaÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-28
AS2019-0467Vårdadministrativ service MBL § 11ÄrendeÅsa FlorénAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-28
AS2019-0466Auskultation, TevaAvtalsärende Linnea FooAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-28
AS2019-0465Tillstånd om tillgång till patientjournaler 2019 - KvinnosjukvårdenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-27
AS2019-0464Avtal och uppdragsbeskrivning ordförande GraviditetsregistretÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0463Tillstånd för studie, HIPEC-patienter och omvårdnadÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0462Överenskommelse mellan Nationellt centrum för kvinnofrid och kvinnosjukvården- expert inom gynekologi och obstetrikAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0461Överenskommelse avseende kalibrering av medicintekniska produkterÄrendeMaria EngedahlAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0460Beslut ersättning vid OP-tjänst i EnköpingÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0459Särskilt förordnande tandläkare, Käkkirurgen 7.3.1-23497/2018ÄrendeIngela B KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0458konsultavtal- Machine Learning for PPD risk predictionAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-27
AS2019-0457TFS - Self assessment Rudbeck Laboratory - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-06-27
AS2019-0456Uppdrag att journalgranska - VO Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-26
FOU2019-0118Uppdragsavtal mellan Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset och Statisticon AB referensnummer UU_5230-3Avtalsärende Mona GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-26
AS2019-0455Samverkansprotokoll 2019 - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-26
AS2019-0454Inkommande samt svar, förfrågan kring samarbete kring spelberoendeÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-25
AS2019-0453Frågor gällande god sjukvård och etiska reglerÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-25
AS2019-0452Patientnämndens beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-25
AS2019-0451Läkemedelsverket, Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-06-24
AS2019-0450Egentillverkning centralgasanläggning, ing 100ÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-24
AS2019-0449Samordnad ERCP-verksamhet hos kirurgen projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-24
AS2019-0448Affibody-3ÄrendeJessica JohnsonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-06-24
AS2019-0447Bemanning sjuksköterska Kirurgi 85D2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-20
AS2019-0446Invändig skyltning ingång 100/101 - våningshänvisningarÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-20
AS2019-0445Bemanning sjuksköterska UCRÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-20
AS2019-0444Bemanning sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-20
AS2019-0443Bemanning sjuksköterska BOT 78DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-20
AS2019-0442Invaliditetsintyg: Tarmskada, inflammation i buken och tarmstomi efter prolapsoperation.ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-06-19
AS2019-0441JO-anmälan för kännedom- Öron-, näsa halsmottagningenÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-19
AS2019-0440Synpunkter och förslag från ledningssjuksköterskegruppen på akutmottagningenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-19
AS2019-0439Jourlinjefördelning inom medicin projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-18
AS2019-0438Samrådsgrupp Akademiska sjukhuset - Uppsala Universitet 2019ÄrendeRasmus OdéenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-18
AS2019-0437Yrkande om åtgärder enligt 6 § 6a- med anledning av stalking - AkutsjukvårdÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-17
AS2019-0436Renovering centralblocket B9 och B12ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-17
AS2019-0435Rapport - Organisation och tillgänglighet vid Akademiska sjukhusetÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-17
AS2019-0434Bemanning konsult UCR/Akutsjukvård och internmedicinÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0433Bemanning anestesisjuksköterska Ortopediska anestesi- och operationsavd. AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0432Bemanning sjuksköterska Geriatrik avdelning 2 TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0431Bemanning sjuksköterska SAH NordupplandÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0430Bemanning sjuksköterska AVA 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0429Uppsägning av avtal kaffeautomatÄrendeMats LiljedahlAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-06-13
AS2019-0428Kartläggning av traumaomhändertagande i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0427Inspektion och dialogmöte kring patientsäkerhet för utlokaliserade patienter 8.5-21235/2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-13
AS2019-0426OECIÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-12
AS2019-0425Tillsyn- ta del av utredning tillbud enligt 3 kap. 3a arbetsmiljölagen 2019/032196- Akademiska laboratoriet EnköpingÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-12
AS2019-0424Information om avslutat ärende- Arbetsmiljöverket 2019/027921ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-12
AS2019-0423Barnsjukhuset samverkansprotokoll 2019ÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-12
AS2019-0422Sauter - offertnummer 3183 Gin-labb Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-06-12
AS2019-0421Uppföljningsmått viss kraniofacial kirurgi NHVÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-11
AS2019-0420Tillsyn och inspektion - 8.5-11468/2019ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-11
AS2019-0419Underrättelse om tillsyn och inspektionÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-11
AS2019-0418Avtal - Onkologkonsult inom prostataonkologiAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-11
AS2019-0417Avtal från 2016 - Kopiator Canon iRAdvC5235, Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0416Mötesanteckningar - Sjukhusledning Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-11
AS2019-0415Mötesanteckningar - Beredningsgrupp, sjukhusledningen 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-11
AS2019-0414Tillsyn - ta del av utredning tillbud enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen 2019/033664 - HospiceÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0413Anonyma synpunkter gällande chefsläkare och politiker på regionen 190611ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-11
AS2019-0412IVO - Anmälan om allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler, DoReMi, KITM.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-10
AS2019-0411Bemanning sjuksköterska AVA/ 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0410Bemanning sjuksköterska Anop/Postoperativa avdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0409Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0408Bemanning sjuksköterska BUP-avdelning/akutmottagningÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0407Bemanning sjuksköterska Psykiatri 2BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0406Bemanning sjuksköterska psykiatriavdelning 3BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0405Bemanning sjuksköterska Psykiatriska akutvårdsavdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0404Bemanning anestesisjuksköterska brännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-05
AS2019-0402Avropsavtal konsulter mellan Sv Beteendeanalysgruppen AB och plastikkirurgmottagningenAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-05
AS2019-0401MBL 11 § - Upprätthållande av fler vårdplatser på 30 A genom större vårdlag med hjälp av underläkarresurser, AS2019-0025ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0400Beslut om lokalisering - utvecklingsavdelning 85 D2ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0399Skrivare VO Ambulanssjukvård 2019Avtalsärende Marika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetMakulerat2019-06-04
AS2019-0398Tillsyn - Anmäld tillbud stickskada enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen 2019/032491 - Akutsjukvård och internmedicinÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-06-04
AS2019-0397MBL § 14 Utlokalisera vårdplatser från avdelning 3 A, PsykiatrinÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-04
AS2019-0396Fastighets- och servicenämndens beslut 2019ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-06-04
AS2019-0395Synpunkter på administrativ hanteringÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-31
AS2019-0394Kontraktsforskningsprojekt för PET-studieAvtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-31
AS2019-0393Läkemedelsverket - Angående svar på inspektioinsrapport dnr: 6.2.2-2018-100567 - KITM.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-31
AS2019-0392Läkemedelsverket - Angående svar på inspektionsrapport - KITM.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-31
AS2019-0391Bemanning sjuksköterska Barn, specialiserad pediatrikÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0390Bemanning sjuksköterska BarnakutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0389Bemanning sjuksköterska Barn 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0388Bemanning sjuksköterska ÖNH 85F1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0387Bemanning sjuksköterska Geriatrik 50E2 (Natt)ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0386Bemanning sjuksköterska Geriatrik 50E2 (Dag, kväll)ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0385Bemanning barnmorska, Kvinnosjukvård, obstetriska specialistmottagningarnaÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-31
AS2019-0384Bemanning sjuksköterska mag-tarm och njuravdelning 30B2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-31
AS2019-0383Bemanning specialistsjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0382Bemanning specialistsjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0381Bemanning sjuksköterska Ortopedi och handkirurgi 70D & 70AÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-31
AS2019-0380Samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Sjukhuskyrkan kring sorgegrupper för barnAvtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-29
AS2019-0379MT/SF Budget externa kostnader 2020ÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-29
AS2019-0378Tillsyn - ta del av utredning tillbud enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen 2019/030647 - Stickskada, Akutsjukvård och internmedicinÄrendeAnette SkoglundAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-28
AS2019-0377Avtal - Johanna HöglundAvtalsärende Camilla LövgrenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-28
AS2019-0376Uppdragsbeskrivning för medicinskt ledningsansvarig läkare, MLA, vid Barnkirurgen, Akademiska barnsjukhusetÄrendeEmelie HolmquistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-27
AS2019-0375Överenskommelse mellan KITM och KKF gällande FlexlabKemiAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-24
AS2019-0374Synpunkter på väntetider och framkomlighet till mottagningÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-23
AS2019-0373Bemanning sjuksköterska HJLFYS 50FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-22
AS2019-0372Bemanning sjuksköterska AVA/35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-22
AS2019-0371Bemanning sjuksköterska plastik- och käkkirurgisk vårdavdelningÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-22
AS2019-0370Reservrutin för analys av Maldi-TofAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-22
AS2019-0369Angående hematologisk stamcellstransplantation hos barnÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-21
AS2019-0368Synpunkter på omhändertagande vid ortopedakutenÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-21
AS2019-0367Leverantörslager av graft - Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-17
AS2019-0366Uppsagt avtal- Samarbetsavtal gällande Helikoptertjänst mellan region Stockholm och Akademiska sjukhuset (Dnr As2010-0612)ÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-17
AS2019-0365Cytodos integration med KIRO beredningsrobotAvtalsärende Hans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-17
AS2019-0364Information avseende värdeöverföringar - TakedaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-17
AS2019-0363Avtal - Utbildare i Diagnosklassificering DRG vt 2019 Avtalsärende Frida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0362Avtalsförlängningar gällande vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0361Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelning ANOPIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0360Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi- och operationsavdelning ANOPIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0359Bemanning sjuksköterska BOT 78CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0358Bemanning sjuksköterska FörlossningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0357Bemanning sjuksköterska Akut internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-16
AS2019-0356Consignment stocking agreement - Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-16
AS2019-0355Tillsyn ta del av utredning gällande tillbud enligt 3 kap. 3a§ arbetsmiljölagen- risk för blodsmitta 2019/027526- AnOpIvaÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-15
AS2019-0354Shire Takeda - Annual Update Questionnaire 2019ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-15
AS2019-0353Avtal kirurgiska instrument, Thoraxkirurgi och -anestesiAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-14
AS2019-0352Swedac - Ansökan om dispens från 18 och 24 §§ STAFS 2015:8.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-14
AS2019-0351Avtal - Intensivvårdshelikopter, bilaga till avtal UPPH2010-0041Avtalsärende Suzanne WernermanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-13
AS2019-0350Avtal bakjourer BUP Stockholms läns sjukvårdsområdeAvtalsärende Carina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-09
AS2019-0349Bemanning sjuksköterska AkutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-09
AS2019-0348Bemanning sjuksköterska AkutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-09
AS2019-0347Bemanning sjuksköterska Kirurgi 65B2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-09
AS2019-0346Avtal MedFilmÄrendeKristina AhlgrenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-08
AS2019-0345Säker och effektiv sterilgodshantering projektÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-08
AS2019-0344Avtal om vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionAvtalsärende Malin LindströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-05-07
AS2019-0343Uppdrag att journalgranska - VO UrologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-07
AS2019-0342Brännskadecentrum i framtiden uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-07
AS2019-0341Begäran om redovisning av undersökningsfrekvens för radiologiska undersökningar SSM2019-3355ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-06
AS2019-0340IVO - Årlig rapport om blodverksamhet 2018.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-05-06
AS2019-0339Samverkansprotokoll 2019 - Anestesi, operation och intensivvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-05-06
AS2019-0338Inspektion med anledning av enskilt klagomål 8.5-13181/2019ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2019-05-03
AS2019-0337Bemanning sjuksköterska BrännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-29
AS2019-0336Läkemedelsverket - Årlig rapport 2018, blodverksamhet.ÄrendeMona A KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-04-26
AS2019-0335Information angående ny ansökan för utgivningsbevisÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-25
AS2019-0334Bemanning sjuksköterska AVA/35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-25
AS2019-0333Projekt Säker TraumavårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-24
AS2019-0332Projektet Säker sepsisvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-24
AS2019-0331FelregistreratÄrendePaula DelkingAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-24
AS2019-0330Begäran om allmänna handlingar, beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-18
AS2019-0329Fall, uppdragÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-18
AS2019-0328Bemanning sjuksköterska Urologavdelning 70E1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-18
AS2019-0327Bemanning sjuksköterska BUP-avdelningÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-18
AS2019-0326Bemanning sjuksköterska psykiatriska akutvårdsavdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-18
AS2019-0324Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Tierps kommun, FamiljecentralenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0323AvsiktsförklaringÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0322Speaker Agreement-Incyte Biosciences-Klinisk genetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-17
AS2019-0321Tillsättning av AT-block 2019-2020ÄrendeVirpi SulaimanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-17
AS2019-0320Avtal lönekostnader Institutionen för klinisk neurovetenskap och VO Avtalsärende Carina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-16
AS2019-0319Avtal Akademiska barnsjukhuset och CLINTECAvtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2019-04-16
AS2019-0318Serviceavtal produktion av FDGAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-16
AS2019-0317Rapport om verksamheten på vävnadsinrättningen vid VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-16
AS2019-0315Anmälda delegationsbeslut 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-15
AS2019-0314Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om nationell högspecialiserad vård - Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom 5.3-7820/2018 ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-15
AS2019-0313Remiss - Sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård, Ryggmärgsskador 5.3-7822/2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0312KMB - Utvecklingsavtal med CompuGroup MedicalAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0311KMB - Prisavtal med Orion Diagnostica 2019Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0310Klagomål avseende verksamhetenÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-11
AS2019-0309Bemanning sjuksköterska Reumatologi- och hudavdelningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0308Bemanning sjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0307Bemanning barnmorska/ssk Gynmottagningen 96C1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0306Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0305Bemanning Operationssjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0304Bemanning Anestesisjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-11
AS2019-0303Förfrågan om uppgifter 6426, SOS InternationalÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-11
AS2019-0302Bemanning specialistsjuksköterska AnOpIVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-04-11
AS2019-0301Patientnära mätning av blodstatusÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-10
AS2019-0300FelregistreratÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-10
AS2019-0299Framställan enligt 6 kap. 6 a§ arbetsmiljölagen - Barn och ungdomspsykiatrin Märstagatan 7ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-10
AS2019-0298SSAI utbildningÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-10
AS2019-0297Information gällande nationella riktlinjer för vård vid psoriasisÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-09
AS2019-0296Samarbetsavtal - ExDin Klinisk patologiAvtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-09
AS2019-0295Leasingbil Klinisk patologiAvtalsärende Renée PalmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-09
AS2019-0294Telia IBD Home projektÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-08
AS2019-0293Möte - Svenska Eosinofil Esofagitdagen 2019ÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-05
AS2019-0292Bemanning sjuksköterska SAH Norduppland, GeriatrikenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0291Bemanning sjuksköterska ortopedi och handkirurgi 70DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0290Bemanning sjuksköterska (natt) Geriatriska ortoped- och strokeavd. 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0289Bemanning sjuksköterska Geriatriska ortoped- och strokeavd. 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0288Bemanning sjuksköterska Geriatriken avd. 2, TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0287Bemanning sjuksköterska HJLFYS 50FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0286Bemanning sjuksköterska Lungavdelning 50D1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0285Bemanning sjuksköterska Akut internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0284Bemanning sjuksköterska AkutmottagningenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-05
AS2019-0283Problem med käken efter anestesiÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-05
AS2019-0282Information om Nationell Högspecialiserad Vård av barn med kraniofaciala missbildningar i UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0281Överenskommelse mellan Falu lasarett och Akademiska sjukhuset Vo AnOpIVA om utlåning av SpecialistläkareÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-04
AS2019-0280Bemanning sjuksköterska 35D/AVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-04
AS2019-0279Bemanning läkare BrännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-04
AS2019-0278Direktupphandling Konsulttjänster HR-avdelningenAvtalsärende Jessica ForsbergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-04
AS2019-0277Chefsrapport utifrån Akademiska sjukhusets målkort - uppdragÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-04
AS2019-0276Tillsynsärende som ej avser AS 8.6.1-6484/2019ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-03
PAS2019-0208Tillsynsärende som ej avser ASÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetMakulerat2019-04-03
AS2019-0275Tillsyn - Ta del av utredning vid allvarligt tillbud 3kap 3a § 2019-02-04, 2019/018092ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-03
AS2019-0274Större vårdavdelningarÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-03
AS2019-0273Projekt anpassning digital information FerringAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-03
AS2019-0272KP - fuktskadat fjärrarkiv 2018ÄrendeSofia HaulinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-03
AS2019-0271Inspektion Akademiska barnsjukhuset och Akutsjukvården 8.5-12796/2019ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetBehandlas2019-04-02
AS2019-0270Beslut om lokaler hus B11 och B19ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-02
AS2019-0269Avtal gasflaskor med läkemedel - ThoraxintensivenAvtalsärende Marianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-02
AS2019-0268Beslut om lokal hus F12ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-01
AS2019-0267Beslut om lokal hus F15ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-04-01
AS2019-0266Nationell nivåstrukturering Akademiska sjukhusetÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-29
AS2019-0265Broschyr AS kompetensmodell; avrop från ramavtalÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-29
AS2019-0264Brev angående införande av screening för tjock- och ändtarmscancerÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-29
AS2019-0263Revision 2019 av kvalitetsledningssystem VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-28
AS2019-0262Bemanning sjuksköterska Brännskadecentrum april-oktoberÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-28
AS2019-0261Behovet av en ny läkarspecialitet i maxillofacial kirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0260Yrkande om åtgärder enligt 6 § 6a- med anledning av personlig skyddsutrustning AV 2019/026731ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-27
AS2019-0259KITM avtal - Roche Diagnostics Scandinavia AB, rabattavtalÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0258Anonyma synpunkter gällande Akademiska sjukhuset samt regionenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-27
AS2019-0257KMB, Information om förlängning av serviceavtal från DiaSorinÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-27
AS2019-0256Samverkansprotokoll 2019 - geriatrikÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-27
AS2019-0255SNAM; MRSA-SCREENING Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-27
AS2019-0254Bemanning Sjuksköterska AnOpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-26
AS2019-0253Årlig avgift för miljötillsyn Fjärdingen 32:1, Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-26
AS2019-0252Samverkansprotokoll 2019 - Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeMona GustafssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-26
AS2019-0251Samverkansprotokoll 2019 - plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-26
AS2019-0250Tillsyn - Ta del av utredning vid allvarligt tillbud 2019-03-23, 2019/018235ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-0249Kundinformation från DiaSorinÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-25
AS2019-0248ST-studierektorskontrakt 2016-18, Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-25
AS2019-0247Överenskommelse med Klinisk mikrobiologi och vårdhygienÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-25
AS2019-0246SNAM; MRSA-SCREENINGAvtalsärende Maria EngedahlAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-25
AS2019-02451.2 Personuppgiftsbiträdesavtal CGMAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-25
AS2019-0243Programändring 70-husetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-22
AS2019-0242Samverkansprotokoll 2019 - AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-22
AS2019-0241Fristående kurs i postoperativ och kirurgisk intermediärvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-22
AS2019-0240Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus B7 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-21
AS2019-0239Inspektion vuxenpsykiatrins akutmottagning 2019/012376ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-21
AS2019-0238Bemanning sjuksköterska Psykiatri 3BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0237Bemanning sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0236Bemanning sjuksköterska Barnakutmottagningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0235Bemanning Sjuksköterska Barn 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0234Samverkansprotokoll 2019 - KvinnosjukvårdenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0233Avtal om nyttjande av källkod Regionala hälsokontrollsystem i Region UppsalaAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-20
AS2019-0232Avtalsärenden BOTAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-20
AS2019-0231Verksamhet vid vävnadsinrättning, årsrapport 2018 till IVOÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0230Bemanning sjuksköterska - VO infektion, 50EXÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-19
AS2019-0229Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, inst. för immunologi, genetik och patologiÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0228Öppna nya vårdplatser på Lasarettet i Enköping, uppdragÄrendeCarina LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-19
AS2019-0227Patientsäkerhetsberättelse Akadmiska sjukhuset 2018ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-18
AS2019-0226Shire Annual Update Questionnaire 2019 för year 2018ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0225Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, Epihubben ÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0224Primär handläggning av kraniosynostos - remittering i tidÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0223Uppsägning av hyreskontrakt 1A2500-001 - lokal i MTC-huset, bvÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-18
AS2019-0222Aktieägaravtal LFF Service AB och LäkemedelsförsäkringenAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-18
AS2019-0221Begäran om vite Colligo. Bemanning sjuksköterska AVA.ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-14
AS2019-0220Samverkansprotokoll 2019 - Specialmedicin, hud och reumatologiÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-13
AS2019-0219Avtal mellan psykiatriska kliniken och kvinnosjukvårdAvtalsärende Helena JunttilaAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-13
AS2019-0218Utomlandsstuderande Österrike - Klinisk placering Gynekologi och obstetrikÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-13
AS2019-0217Bemanning Sjuksköterska BOT 50CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0216Bemanning Sjuksköterska Urologavdelningen 70E1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0215Bemanning Sjuksköterska BOT 78C/DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0214Bemanning sjuksköterska Brännskadecentrum ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0213Bemanning Sjuksköterska Geriatriken 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0212Brev med synpunkter från privatperson ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-12
AS2019-0211Remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vårdÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0210Samverkansprotokoll 2019 - Akademiska laboratorietÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-12
AS2019-0209Avtal Kaffemaskin personalrum nbvAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-11
AS2019-0208Vårdnära tjänstAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-11
AS2019-0207IVA SSK, Brännskadecentrum- SearchÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-11
AS2019-0206Samverkansprotokoll 2019 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-11
AS2019-0205Begäran om rapportering av diagnostiska standardnivåer i röntgenverksamheten SSM2019-942ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-11
AS2019-0204Ansvarsfördelning gällande myndighetskrav och låsanordningar vid extern inhyrningÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-11
AS2019-0203Provtagningscentralen- Signering av handlingÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-11
AS2019-0202Samverkansprotokoll 2019 - Bild- och funktionsmedicinskt centrumÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-08
AS2019-0201Samverkansprotokoll 2019 - Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-08
AS2019-0200Samverkansprotokoll 2019 - Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeSusanne AnkarAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-08
AS2019-0199Granskning av journaler Enheten för transkulturell psykiatriÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-07
AS2019-0198ISS tilläggsavtal städ Klinisk immunologi ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-06
AS2019-0197Tilläggsavtal, ISS, städ Klinisk genetikAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetMakulerat2019-03-06
AS2019-0196Bemanning sjuksköterska Ortopedi 70E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-05
AS2019-0195Bemanning Sjuksköterska Onkologmottagningen BOTÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-05
AS2019-0194Bemanning Sjuksköterska HJLFYS 50FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-05
AS2019-0193Akademiskadagarna 2018 - VattenflaskaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0192Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi och Klinisk mikrobiologi och vårdhygien inom Akademiska laboratorietAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0191Framställan enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljö och patientsäkerhet - AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-05
AS2019-0190Patient-brev gällande förlossningsdepressionÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-04
AS2019-0189Potentiella förändringar i verksamheten, behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Region UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-04
AS2019-0188Avtal - Medicinsktekniskaprodukter 2019 (nya)Avtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-03-04
AS2019-0187Synpunkter angående akutmottagningens varuautomaterÄrendePia FredrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-01
AS2019-0186Transportavvikelse blodkomponenter Gävle-UppsalaÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-03-01
AS2019-0185Begäran om att ta del av handlingsplan/beslutsunderlag för kejsarsnittÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-03-01
AS2019-0184Avrop läkemedelsförsörjning E-verifikation UPPH2017-0021Avtalsärende Hans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-28
AS2019-0183Bemanning sjuksköterska 35D/AVAÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0182Bemanning sjuksköterska Geriatrik ortopedi- & strokeavd 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0181Bemanning sjuksköterska Geriatriken AVD 2 TierpÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0180Bemanning sjuksköterska Anop-sektionen/postoperativa avdelningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0179Bemanning sjuksköterska 85F1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0178Bemanning Specialistsjuksköterska 190401-190630ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0177Bemanning Sjuksköterska 3A 190401-190630ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0176Bemanning sjuksköterska Psykiatri avd 2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0175UppdragsavtalÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-27
AS2019-0174Avtal barnsjukhuset 2019ÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-26
AS2019-0173Redovisning av status av implementering av ny strålsäkerhetslagstiftning, RD beslut 32/2018ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-26
AS2019-0172Föreläggande om orsaksanalys SSM2018-3893ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-26
AS2019-0171Utvärdering av vården vid StrokeÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-25
AS2019-0170Yrkande 6:6a AML - Arbetsmiljöproblem på psykakutenÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-22
AS2019-0169Samarbetsavtal kring grundläggande Psykoterapiutbildning för ST-läkare i Psykiatri mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhusetÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-22
AS2019-0167Bemanning specialistsjuksköterska BrännskadecentrumÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-21
AS2019-0166Tillsynsärende Arbetsmiljöverket tillbud 3kap. 3a § Akademiska sjukhuset 190115 2019/009883ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-20
AS2019-0165Synpunkter från allmänheten på arbetsbelastning- AkutmottagningenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-20
AS2019-0164Bemanning Barnmorska Kvinnosjukvården, Förlossningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-19
AS2019-0163Bemanning Sjuksköterska HLFYS 50F ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-19
AS2019-0162Information gällande Nationella riktlinjer för vård vid epilepsiÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-19
AS2019-0161Sjuksköterska Bemanning Akutsjukvård & internmedicin 30EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-19
AS2019-0160Beslut om utlämnande av prov från biobank i faderskapsutredningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-19
AS2019-0159Frågor från allmänhet gällande parkeringar- Akademiska sjukhusetÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-19
AS2019-0157Bemanning sjuksköterska AVA 35DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-15
AS2019-0156Angående Rapport av Nivåstruktureringsdialoger i Uppsala-ÖrebroregionenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-15
AS2019-0154Remiss av utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen StradaÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0153Bemanning sjuksköterska, Kirurgi 85D2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-15
AS2019-0152Bemanning sjuksköterska, Barnakutmottagningen och 95EÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-15
AS2019-0151Bemanning sjuksköterska, ÖNH 85F1ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-15
AS2019-0150Bemanning Opsjuksköterska, Kirurgisk anestesi och operationsavdelning ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-15
AS2019-0149Bemanning Anestesisjuksköterska, Kirurgisk anestesi och operationsavdelning ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-15
AS2019-0148Bemanning sjuksköterska Geriatriken Tierp avd 2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-15
AS2019-0147Bemanning Sjuksköterska Plastik och Käkkirurgi 85F2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0146Läkemedelsverket årsrapport 2018 från Vävnadsinrättning Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-15
AS2019-0145Digital patologi - projekt 2016ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-14
AS2019-0144Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi och projekt Stockholm 3, under ledning av professor Per VengeAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-14
AS2019-0143ST-sidotjänstgöring, Avtal, 2019ÄrendeAnna ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-13
AS2019-0142Bemanning hyrpersonal avdelning 2 psykiatriÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-13
AS2019-0141Beslut 2019 VO barnsjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2019-02-13
AS2019-0140Bemanning sjuksköterska ÖNH ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-13
AS2019-0139JACIE interim audit University Hospital Uppsala ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-13
AS2019-0138Budgetöverenskommelser Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0137Avtal Jobbappen KSMGAvtalsärende Johanna HenrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0136Reagensavtal med DiaSorinAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0135Råd från allmänhet gällande legionellaÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-12
AS2019-0134Anonyma synpunkter angående legionellaÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-11
AS2019-0133Företagserbjudande- LegionellabekämpningÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-11
AS2019-0132Begäran om arbetsmiljöåtgärd avdelning 30 EÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-08
AS2019-0130Uppsala Triathlon 9 juni 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-07
AS2019-0129Avtal mellan kommunalförbundet avancerad strålbehandling och Akademiska sjukhusetAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-07
AS2019-0128Samarbetsavtal mellan Akademiska sjukhuset och SkandionklinikenAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-02-07
AS2019-0127Bemanning sjuksköterska- Psykiatriavdelning 3BÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-06
AS2019-0126Bemanning Anestesisjuksköterska- Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen. ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-02-06
AS2019-0124Anonyma synpunkter ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-02-04
AS2019-0123Renrumsstädning ingång 100Avtalsärende Adel ShalabiAkademiska sjukhusetMakulerat2019-02-01
AS2019-0122Händelseutveckling och nuvarande situation, TransplantationÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0121Situation äldrepsykiatriÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0120Medarbetarundersökning 2018 Akademiska sjukhusetÄrendeBirgitta Ben YahiaAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-31
AS2019-0119Information gällande nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendeÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0118Advice, Konsult- och rådgivningstjänsterAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-31
AS2019-0117Information om fusion Acelion Pharmaceuticals och Janssen-CilagÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-31
AS2019-0115Inspektion av beredningsenheten (CBE)ÄrendeElin VesterlundAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-30
AS2019-0114Allmän fråga gällande statistik för Akademiska sjukhusetÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-30
AS2019-0113Bemanning Sjuksköterska Kirurgisk anestesi och operationsavdelning ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-30
AS2019-0112Bemanning sjuksköterska Kirurgiska anestesi och operationsavdelning. ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-30
AS2019-0111Bemanning Sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-30
AS2019-0110Bemanning sjuksköterska Geriatriken SAH Norduppland ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-30
AS2019-0109Bemanning sjuksköterska Akut Barnsjukvård, specialiserad pediatrik ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-29
AS2019-0108Årsrapport 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-29
AS2019-0107Bemanning sjuksköterska Geriatrisk ortopedi- och Strokeavd 50E2ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-29
AS2019-0106Bemanning sjuksköterska BOT 78C/DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-29
AS2019-0105Uppsala Bike Weekend 18-19 maj 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0104Avtal inom handkirurgi, mellan Akademiska sjukhuset och SödersjukhusetAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-29
AS2019-0103Tillsynsärende Arbetsmiljöverket tillbud Akademiska sjukhuset 190118 2019/004210ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-29
AS2019-0102SlutrapportÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-29
AS2019-0101ISO-CC-007Avtalsärende Caroline TibellAkademiska sjukhusetMakulerat2019-01-28
AS2019-0100Tillstånd för att inhämta personuppgifter RPCÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-25
AS2019-0099Testärende - ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-23
AS2019-0098Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2019ÄrendeChristina OldinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-23
AS2019-0097Föreläsningsavtal Svensk Förening för HematologiAvtalsärende Annelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-23
AS2019-0096Bemanning sjuksköterska Lungavdelningen 50D1 ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-22
AS2019-0095Bemanning dialyssjuksköterska Oscar II-dialysenÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-22
AS2019-0094Bemanning sjuksköterska ortopedi 70DÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-22
AS2019-0093Bemanning sjuksköterska BOT 78CÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-22
AS2019-0092Förfrågan om finansiering av studie gällande leptospirosis i BhutanÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-22
AS2019-0091Bemanning sjuksköterska- Psykiatriska akutvårdsavdelningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-22
AS2019-0090Bemanning sjuksköterska- BUP avdelningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-22
AS2019-0089Strålbehandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala under våren 2019ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-21
AS2019-0088Scandinavian race Uppsala 8-12 maj 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0087Avvikelse till extern för utredning Pnt-019018 - KITMÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0086Preceptorship Neuroendocrine tumors 2017-2019Avtalsärende Agneta MattssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-21
AS2019-0085Föreläsning om IBDÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0084JDRF 2019 agreement between Clinical Immunology Uppsala University Hospital and JDRFÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0083Föreläsning om IBDÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-21
AS2019-0082Rök- och alkoholfri operation inom VO Ortopedi och HandkirurgiÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0081Möjlighet till yttrande enligt 25§ förvaltningslagen ventilation avdelning 65 A1ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0080Avtal mellan RELIS, St Olavs hospital, Trondheim och Uppsala läkemedelsinformationscentral, tillgång till databas RELIS.Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-18
AS2019-0079Överenskommelse mellan Inst för med vetenskaper och Akademiska laboratoriet, ek ers CAAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-18
AS2019-0078Överenskommelse mellan inst för med vetenskaper och Akademiska laboratoriet, ek ers för KKAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-18
AS2019-0077Överenskommelse mellan Inst för Med vetenskaper och Akademiska laboratoriet, ek ersättn för ECAvtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-18
AS2019-0076Verksamhetsövergång Uppsala läkemedelsinformationscentral från Hälso- och sjukvårdsavdelningen till Akademiska laboratoriet Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-18
AS2019-0075BioVis Platform Avtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-18
AS2019-0074Blodleverans mellan Akademiska och GävleAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-18
AS2019-0073Bemanning sjuksköterska - VO Infektion, 50EXÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-17
AS2019-0072Bemanning anestesisjuksköterska ANOPIVA kirurgiska anestesi och operationsavdelningenÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-17
AS2019-0071Överenskommelse mellan VO Blod- och tumörsjukdomar och Skandion gällande köp av tjänster från SkandionAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-17
AS2019-0070Bemanning Sjuksköterska Infektion 30FÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-16
AS2019-0069Klagomål på sjukvård i allmänhetÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-16
AS2019-0068Ny rakeluppdatering ambulanshelikopter -Region GotlandÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-15
AS2019-0067Tillsynsärende Arbetsmiljöverket tillbud Akademiska sjukhuset 181104 2019/001049ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-15
AS2019-0066HSCT-programmets resurstillgång vid Akademiska sjukhusetÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0065Förfrågan om studiebesök- universitetsstudenter från Japan mars 2019ÄrendeRasmus OdéenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-14
AS2019-0064Skadeanmälningar fordon 2019 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-14
AS2019-0063Fråga från allmänheten angående sjukhusets arkivÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0062Initiering av upphandling av däcktjänsterÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-14
AS2019-0061Initiering av upphandling av verkstadstjänsterÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-14
AS2019-0060Representant till UU kommitté för lokalfrågor ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-14
AS2019-0059Yttrande över spårväg vid Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-14
AS2019-0058Anslag Cancerfonden - Nationell studie om donatorer av blodstamcellerAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-14
AS2019-0057Leverans av material till extern kvalitetssäkringsverksamhet för Hematologi (KSP26), Hb:Glukos:CRP (KSP13) och Hemoglobin A1c (KSP12) - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0056Återkallning av L25 BracketÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-11
AS2019-0055Valutajustering Triolab gällande avtal 131125-1222Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-11
AS2019-0054Tilläggsavtal - ISS - Hubben, UPPH2014-0099Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2019-01-11
AS2019-0053Avtal Psykosvårdens beroendeteam, Uppsala KommunAvtalsärende Gunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-11
AS2019-0052Information om skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till RekryteringsmyndighetenÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-11
AS2019-0051Bemanning sjuksköterska- Akutmottagningen ÄrendeFanny BjörklöfAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-10
AS2019-0050Överenskommelse Akademiska barnsjukhuset-Barnkirurgiska kliniken och Astrid Lindgrens barnsjukhus-BarnurologiÄrendeEmelie HolmquistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-10
AS2019-0049Tillsyn ta del av utredning gällande tillbud enligt 3 kap. 3a§ arbetsmiljölagen 2019/000622ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-09
AS2019-0048SamarbetsavtalÄrendeSusanne LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-09
AS2019-0047Läkemedelsverket inspektion 14-15 februari 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2019-01-09
AS2019-0046Förfrågan från allmänhetÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-08
AS2019-0045Parkering vid akutbesök- barnakutenÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0044Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi (KKF) och laboratoriet inom Uppsala Clinical Research Center (UCR-lab)Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-08
AS2019-0043Tau-PET tracer för Alzheimers forskningAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-08
AS2019-0042Ledningens miljögenomgång 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-08
AS2019-0041Bemanning Sjuksköterska-Barnakutmott & 95E (PA2018-0321)ÄrendeSebastian HenrikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-07
AS2019-0040Organisationsschema Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-07
AS2019-0039Hematologens recordsÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-07
AS2019-0038Förändring av avtal med Triolab avtalsnummer 160120-1310Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-07
AS2019-0037Överenskommelse sållningstester klinisk mikrobiologi - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-03
AS2019-0036Upplåtelse gällande uppställningsplats för helikopter på Uppsala flygplatsAvtalsärende Anna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2019-01-02
AS2019-0035Tystnadsplikt - studiebesök och externa medarbetare 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0034Samtycke för medverkande på Akademiska sjuhusets Instagram 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0033Samtycke om att avbildas på bild eller i film - personal och studenter 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0032Anställnings- och dispensansökningar 2019ÄrendeKatarina LundellAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0031Lokalt kollektivavtal om allmän övertid utöver 200 timmar 2019Avtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0030Förvaltningsplaner 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0029Begäran om inköp och anlitande av konsult Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0028Personuppgiftsbiträdesavtal 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0027Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0026Samverkansprotokoll Sjukhusadministration 2019ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0025Samverkansprotokoll SAMO 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0024Hyresavtal väntrums TV 2019Avtalsärende Johan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0023Tilläggsavtal städ ISS Akademiska sjukhuset 2019 - UPPH2014-0099Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0022Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0021Hälso- och sjukvårdsdirektör beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0020Avtal skrivare Akademiska sjukhuset 2019Avtalsärende Annika SvenssonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0019Ekonomirapporter Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0018Avtal kaffeapparater Jobmeal 2019 - UPPH2016-0257Avtalsärende Ida VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0017Regionfullmäktige beslut 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0016Regionstyrelsens utskott , beslut 2019ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0015Verksamhetschefsbeslut 2019ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0014Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSI 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0013Anmälan och underrättelse av beslut från Polismyndigheten, Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0012Begäran om godkännande av representation 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0011Vårdstyrelsens beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0010Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0009Regionstyrelsens beslut 2019ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0008Fastighets- och servicenämndens beslut 2019ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0007Slutenvård 2019ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0006Tillförordnad direktör 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0005Tillförordnad verksamhetschef 2019ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0004Utvecklingsfonden 2019 - Akademiska sjukhusetÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0003Regiondirektörsbeslut 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2019ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2019-0001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2019ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetBehandlas2019-01-01
AS2018-0629Uppdragsavtal Tillots Phrama Ab och Nyström Kurland Medicinkonsult ABÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-28
AS2018-0628PredicareÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-28
AS2018-0627AbbvieÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-28
AS2018-0626Uppdragsavtal Endokrin BarnsjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-28
AS2018-0625Företagssponsring, UCB Pharma AB, 6th Nordic Narcolepsy Symposium in Uppsala 7-8 februari 2019. A-M Landtblom neurologenÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-28
AS2018-0624Läkemedelslicenser Akademiska sjukhusetÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-21
AS2018-0623Bestridan av fakturor nr 750195002216 och nr 75079587916ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-21
AS2018-0622Prisavtal Johnson & JohnsonAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-21
AS2018-0621SNAM sterilisering av materialAvtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2018-12-21
AS2018-0620KlinikpolicyÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-21
AS2018-0619Avtal med Doc-Connect Nordic AB / Nurse connectÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-21
AS2018-0618Folkuniversitetet, språkutbildning utländsk läkareAvtalsärende Jane HöglundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-21
AS2018-0617Information om EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningarÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-20
AS2018-0616Information om utlysning - Ivon Vikströms minnesstiftelse 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-20
AS2018-0615Arvskifte efter dödsboÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-20
AS2018-0614Avtal med Universitetssjukhuset Örebro om tillvaratagande av vävnadAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0613Bidrag till KFUE vid verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomarÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0612Förlängning av avtal: Roche, Reagensavtal (12-104UP) samt Instrumentsupport (12-103UP) Avtalsärende Eva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0611Avtal Glaucus assistansAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-19
AS2018-0610Samarbetsavtal BMM HjärtatAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-19
AS2018-0609Linköping avtal HLA-typningar stamceller - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-18
AS2018-0607Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor i akutsjukvårdAvtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-17
AS2018-0606Patientskadenämnden, förordnande 2019-2022ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0605Arbetsmiljön ing 78/79ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0604Grönt spänne- förslag på policyÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-17
AS2018-0603Avtal Onkologkonsulter, BOTAvtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-17
AS2018-0602Redovisning gällande riskanalys för strålbehandlingsprocessen SSM2018-5432ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-14
AS2018-0601Justering av frigångsområdet rättspsykiatrins slutenvård UppsalaÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-14
AS2018-0600Uppdragsavtal - Föreläsning Novartis Sverige ABAvtalsärende Marianne LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-12
AS2018-0599Översättning av texter hämtade från självhjälp på vägen - avtal mellan BUP och ConvertusAvtalsärende Eric WahlbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-12
AS2018-0597Free placement agreement, rhythmia system install bundleÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-11
AS2018-0596Barnonkologi intyg om ledighet från klinisk tjänstgöring 2018ÄrendeEmma AhlinderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-10
AS2018-0595Avtal - Nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2019ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-10
AS2018-0594Uppdragsavtal - Advisory BoardAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-10
AS2018-0593Omprövning av beslut 2011/11418- Avdelningarna 70 D1, D2 samt 70 E1 och E2ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-10
AS2018-0592InFuturum 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-12-10
AS2018-0591Testärende efter servermigreringÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2018-12-08
AS2018-0590Meddelande om oanmäld inspektion vid akutmottagningen Dnr 8.5-40493/2018ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-07
AS2018-0589Överenskommelse mellan Klinisk mikrobiologi och Läkemedelsavdelningen ASAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-05
AS2018-0588Avdelningsförsörjning av sjukvårdsmaterial - Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-05
AS2018-0587Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463)ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-04
AS2018-0586Tillsättning av ny sjukhuspastorÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-04
AS2018-0585Tillsyn, ta del av utredning Ambulanssjukvården 2018/065846ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-12-03
AS2018-0584Hyresavtal JobMeal Vattenkylare VO Neuro läkarkorridoren 2 tr avtalsnummer 6349Avtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-12-03
AS2018-0583Uppsägning av avtal gällande patienter med peritoneal carcinos som remitteras till kirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhusetÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-30
AS2018-0582Uppsägning av avtal gällande rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom ÄrendeAsha LundqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-30
AS2018-0581Synpunkter på lång process vid receptförnyelse, BUPÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-11-30
AS2018-0580Orion Diagnostica - Reagensavtal 20181113-20191231Avtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-30
AS2018-0579Överenskommelse om att sända prover till TysklandÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-29
AS2018-0578RAK (Rätt Använd Kompetens) övertagande av vårdadministrativt uppdragÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-29
AS2018-0577Avtal mellan Tobiasregistret och HSCT-programmet VO Blod- och tumörsjukdomarAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-28
AS2018-0576Flytt av operationsverksamhet inklusive det totala perioperativa flödetÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-28
AS2018-0575A First-in-Human, Randomized, Double-blind, Single Ascending-Dose Study to Investigate the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of RMC-035 Given as an Intravenous Injection in Healthy SubjectsAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-28
AS2018-0574A Phase 1a Double-Blind, Placebo-controlled, Randomized First-n-human Study to Evaluate Safety, Tolerability, Pharmacokinitetics and CNS Pharmacodynamics of Single and Multiple Ascending Doses of ACD855 in Healthy adultsAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-28
AS2018-0573Uppdragsavtal - Novartis Sverige AB och Joakim CronaAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-27
AS2018-0572Intyg genomförd utbildning, Barn- och ungdomsneurologi med habiliteringÄrendeEmma AhlinderAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-27
AS2018-0571RCC - uppdragsbeskrivning för regional representant i nationell vårdprogramgruppAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-26
AS2018-0570Avtal Fysikerstöd PET/MR enhetenAvtalsärende Malin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-23
AS2018-0569Förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor i primärvården, statsbidragÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-22
AS2018-0568Inventering av Abbottinstrument på mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-21
AS2018-0567Konsultavtal gällande Anders Jönssons gruppAvtalsärende Fredrik LennmyrAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-20
AS2018-0566Avtal mellan Akademiska sjukhuset och Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ÄrendeJohan LugnegårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0565Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Dalarna - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0564Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Västmanland - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0563Gemensam hantering av hematologiproverÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-20
AS2018-0562TECAN underhålls och serviceavtalAvtalsärende Per AdolfssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-20
AS2018-0561Organisationsskiss Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-20
AS2018-0560OECIÄrendeHans HägglundAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-19
AS2018-0559Akut ryggkirurgi nattetid utförs på Neuro-operationÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-19
AS2018-0558Tjänstebilaga avseende transporter mellan Regionservice och Akademiska laboratorietAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-19
AS2018-0557Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-19
AS2018-0556DiVis- Digitaliserad visualisering och styrning av slutenvårdsflödet inom Akademiska sjukhusetÄrendeNina FalkAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-16
AS2018-0555Synpunkter och frågeställningar avseende digital korrespondensÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-16
AS2018-0554Uppföljande inspektion 8.5-37786/2018ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-16
AS2018-0553Avtal för uppställning av fax och avdelningsskrivareAvtalsärende Therese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-15
AS2018-0552MSI - Merck Chemicals Serviceavtal Avtal nr: SC-163007-1.1ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0551MSI - Intramedic AB Underhållsavtal Avtal nr: 3126ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0550Förhandling enligt MBL §11 - Inrättande av MIG-sjuksköterskaÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0549Avropsavtal - Konsulttjänster Akademiska sjukhuset 2018/2019 - UPPH2014-0246Avtalsärende Anna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0548MSI - Philips AB Healthcare Underhållsavtal Avtal nr: 17056ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0547MSI - Illumina Underhållsavtal Avtal nr: 4112172ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0546MSI - Triolab AB Underhållsavtal Avtal nr: SKD2244ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0545MSI - Life Technologies Europe Serviceavtal Avtal nr: 40500825ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0544MSI - Orion Diagnostica Garantiförläning ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0543MSi - Ge Healthcare Sverige AB Underhållsavtal Avtal nr: 184373ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0542MSI - Triolab AB Underhållsavtal Avtal nr: SKD6008ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0541MSI - Intramedic AB Underhållsavtal Avtal nr: 3134ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-14
AS2018-0540MSI - Uppsägning av avtal - Nordic Service Group Avtal nr: SE00010-C1B-EnköpingÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0539MSI - Qiagen Underhållsavtal Avtal nr: SE031803NB06ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0538MSI - Intramedic AB Underhållsavtal Avtal nr: 3127ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0537MSI - De Lage Landen - Förtydligande av avtal 9244470ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0536MSI - Canon Hyresavtal Avtal nr: A8480637ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0535MSI - Crayon AB Avtal nr: UPPH2017-0413ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0534MSI - Konsultavtal - Twobo Technologies ABÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0533MSI - Avtal Resurser för R7e-arkivÄrendePer AdolfssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0532Avtal avseende ansvarig person tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0531MSI - Quickchannel AB Avtal nr: OB 1697ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0530MSI - Microsoft Enterprise Service Work Order Avtal nr: 7-KYWB5ZNLEÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0529MSI - Agilent Technologies Avtal nr: 5000563419ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0528MSI - Uppsägning av avtal - Cellab AB Avtal nr: 160323001ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-14
AS2018-0527MSI - Tecan Underhållsavtal Avtal nr: CACA18-115ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-13
AS2018-0526MSI - Abott Serviceavtal Avtal nr: UHEXT 1458ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0525MSI - Optos plc Avtal nr: 12166ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0524MSI - Maquet Nordic AB Underhållsavtal Avtal nr: 2012-671ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0523MSI - Triolab AB Underhållsavtal Avtal nr: SKD6031ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0522MSI - Uppsägning avtal - Fisher Scientific GTF AB Avtal nr: U149/02ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0521MSI - Unident AB Underhållsavtal Avtal nr: UHEXT 1453ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0520MSI - Mediel AB Underhållsavtal Avtal nr: 1248ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0519MSI - Mediel AB Underhållsavtal Avtal nr: 1249ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0518MSI - Merck Chemicals - Förnyelse av serviceplan SC-163007-1ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0517Avtal för blod och serum 2019 Håtunalab - Klinisk mikrobiologiAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0516Produktåterkallelse Abbott 20181007ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-13
AS2018-0515Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6 §6a - Planering ventilation och brandsäkerhetÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-09
AS2018-0514EFI certifikat 2018-2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-08
AS2018-0513Överenskommelse om blodleveranser mellan landstinget Dalarna och Akademiska sjukhuset 2019 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-07
AS2018-0512Beslut JO ärendenummer 3025-2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-07
AS2018-0511Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling � angående samarbetete med Stockholms kirurgklinikerÄrendeHans HägglundAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-07
AS2018-0510Barncancerfonden 2016-2018ÄrendeEmma AhlinderAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-07
AS2018-0509Avtal - Transplantationskirurgi (TRÖV)Avtalsärende Asha LundqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-06
AS2018-0508Patientbrev till obstetrikenÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0507Hydroklortiazid- Risk för icke-melanom hudcancer (basalcellscancer, skivepitelcancer) ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0506Studiebesök från Dutch academic hospitals 181106ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-06
AS2018-0505MSI - Underhållsavtal Molek AB - Avtal nr: UHET 1400ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0504MSI - Underhållsavtal Miltenyi Biotec - Avtal nr: 70159490ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0503MSI - Underhållsavtal Hill-Rom - Avtal nr: 1-17-1212-1 FUÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0502MSI - Underhållsavtal Terumo - Avtal nr: UHEXT 1402ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0501MSI - Underhållsavtal Tissue-TEk - Avtal nr: SFS-2017-12-28-001ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0500MSI - Underhållsaval AH diagnostics - Avtal nr: 46000225ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0499MSI - Underhållsavtal Abbott Scandinavia AB - Avtal nr: UHEXT 1411ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0498MSI - Underhållsavtal Ajro Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1416ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0497MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1415ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0496MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1414ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0495MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 413ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0494MSI - Underhållsavtal Life Technologies Europé - Avtal nr: 35422454ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0493MSI - Underhållsavtal Arjo Sverige AB - Avtal nr: UHEXT 1412ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-06
AS2018-0492MSI - Underhållsavtal Intuitive Surgical - Avtal nr: 4007264ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0491MSI - Underhållsavtal Check-Points - Avtal nr: 20184219ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0490MSI - Underhållsavtal Thermo Fisher - Avtal nr: 20182608ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0489MSI - Underhållsavtal Vitrolife - Avtal nr: UHEXT 1421ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0488MSI - Underhållsavtal Philip Healthcare - Avtal nr: 17077ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0487MSI - Underhållsavtal DiaSorin AB - Avtal nr: 2018-101ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0486MSI - Överenskommelse LULnet Skandion Ö171981ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0485MSI - Underhållsavtal Triolab - Avtal nr: SKD6013ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0484MSI - Underhållsavtal Triolab AB Avtal nr: SKD6017ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0483MSI - Hyresavtal - De Lage Landen Finans AB Avtal nr: 9244470ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0482MSI - Luminex serviceavtal - Avtal nr: SLA0014371.03ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0481MSI - Serviceavtal Beckman Coulter Avtal nr: S1890SEÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0480Gallringsprotokoll Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-11-05
AS2018-0479Anonymt brev adresserad till HR-direktörÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-11-05
AS2018-0478Bemanning - ansestesisjuksköterska ANOPIVA ortopedanestesiÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-11-01
AS2018-0477Brf SvanenÄrendeLenita ÖqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-11-01
AS2018-0476Bemanning sjuksköterska - akutmottagningen/PAVA VO PSYK ÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-11-01
AS2018-0475Digital patologiÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-31
AS2018-0474KITE audit agenda site qualification EU - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0473Studiebesök från Dutch Health Innovation Delegation Januari 2019ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-30
AS2018-0472Planera och genomföra samexistenstester av systemet ingång 100/101 - UPPH2017-0165Avtalsärende Hans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-30
AS2018-0471Hyra av yrkeskläder till Läkemedelsenheten UPPH2016-0142Avtalsärende Hans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-30
AS2018-0470Avtal barnsjukhuset 2018ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-30
AS2018-0469Tillsyn och inspektion Akademiska barnsjukhuset 8.5-32139/2018ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0467Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6 §6a - Brist i IT-systemÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-29
AS2018-0466Avtal med Equalis om framställning och leverans av provmaterial för extern kvalitetssäkringsverksamhetÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0465Kaffeautomat nr 12085 fr JOBmeal Gävle, placering lab Enköping, avtal 6309ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-29
AS2018-0464Diasorin, förlängning avtal 2012-01, Liasion XL ingår.ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-29
AS2018-0463MSI - Underhållsavtal Illumina AB Avtal nr: 4158148ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-26
AS2018-0462MSI - Service avtal - Burke Nordic Avtal nr: CNR-05753-S7B1K9ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-26
AS2018-0461MSI - Service avtal - Bruker Nordic Avtal nr: CNR-05500-L3Y6M7ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-26
AS2018-0460JACIE Dokument Request FormÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-26
AS2018-0459MSI - Serviceavtal - Ninolab AB Avtal nr: SA1052738ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-26
AS2018-0458Sponsring Wikmötet 22-23 nov, pediatrisk gastrokirurgi, gastroenterologi och nutritionÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-26
AS2018-0457MSI - Serviceavtal - Qiagen Avtal nr: 180807SE00862702NBÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0456MSI - Serviceavtal Beckman Coulter AB Avtal nr: S2002SEÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0455MSI - Offert Serviceavtal - Life Technologies Offert nr: 40509812 ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0454MSI - Förlängning av befintligt serviceavtal - Logimark AB Avtal nr: 1691450011ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0453MSI - Service avtal - Labcyte Avtal nr: Q-10376-1 Inv 223248, 224798ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0452Microsoft Enterprise Services Work Order Avtal nr: 6SWE184-165624-1900062ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0451MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8697049ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0450MSI - STV Basserviceavtal Cisco Avtal nr: 7372701ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0449MSI - STV Basserviceavtal Cisco Avtal nr: 3994601ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-25
AS2018-0448Processledare nationellt programområde ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-24
AS2018-0447MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8805814ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0446MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8810223ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0445MSI - Hyresavtal Canon Avtal nr: A8810151ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0444MSI - Uppsägning av serviceavtal - B Braun Avtal nr: AV16-012ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0443MSI - Underhållsavtal Merck Chemicals and Life Science AB Avtal nr: SC-033676-4ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0442MSI - Underhållsavtal Corona Industrier AB - Ljusbox inv: 240604ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0441MSI Underhållsavtal Miris AB Avtal nr: S-18003ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-24
AS2018-0440Begäran om inköp och anlitande av konsultÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-24
AS2018-0439Samverkansprotokoll 2018 - Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-23
AS2018-0438Inspektioner vid tre verksamhetsområden 2018/057280ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-23
AS2018-0437Remiss - Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-22
AS2018-0436Uppdatera kundregister övertagna från Medtronic - Cardinal HealthÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-22
AS2018-0435Samverkan kring frågor om jämlikhet, hälsofrämjande och levnadsvanearbete i vårdenAvtalsärende Marie SjödinAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-19
AS2018-0434Projektil - Förbättring av medicinskt omhändertagande på akutrummet (akutlarm vuxen)ÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-19
AS2018-0433Styrelsen för Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb med hemställan om ekonomiska anslag för klubbens verksamhetsår 2019ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0432Vårdnära service- införande på Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-19
AS2018-0431Tilläggsavtal gällande LinnéFiler och ivfServicesAvtalsärende Monica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-19
AS2018-0430Utskick till barnvårdcentraler i Uppsala län- Konsult-BVC ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-10-19
AS2018-0429Infusionslösningar med hydroxietylstärkelse försvinner från marknadenÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-19
AS2018-0427Thermo Fisher, vävnadstypningen referenslab - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-17
AS2018-0426Avtal Kvällsmöte med erfarenhetsutbyte utifrån patientfall, fokus på godkända lungcancerläkemedel ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-10-17
AS2018-0425Avtal om tillvartagande av vävnadÄrendeKristina AhlgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-15
AS2018-0424Utredningsbegäran från Arbetsmiljöverket angående arbetsolycka enligt 3 kap 3a§ 2018/054532ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-12
AS2018-0423Film Ivbar ÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-11
AS2018-0422Rallytävling 13/10 FjärdhundraÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0421Praktisk tillämpning av regiondirektörsbeslut nr 15/2018ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0420Sakkunnig för radiofarmakahantering vid NuklearmedicinÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-10
AS2018-0419Kvalitetsbokslut 2017ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-10
AS2018-0418Tillsyn med anledning av enskilt klagomål ÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-09
AS2018-0417FDG-injektor (Karl 100)Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-08
AS2018-0416Beställning av övervakningskamera och porttelefon - rutin för Akademiska sjukhuset och Fastighet och serviceÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-08
AS2018-0415Abbott informerar mikrobiologen om produktåterkallelse 2018ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-08
AS2018-0413Prisjustering 2019 BioMérieuxÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-08
PAS2018-0462Begäran om yttrande på lång väntan på provsvarÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-05
AS2018-0412Förfrågan - möjlighet att uppmärksamma SLE-dagen den 10 maj 2019ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-05
AS2018-0411Avtal ang patientenkät mellan WeCare AB och VO KirurgiAvtalsärende Marianne LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-05
AS2018-0410Begäran om utrustningsinventering och- rapportering för tillståndshavare med tillstånd för medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålningÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-04
AS2018-0409Avropsavtal konsulter Käkkirurgi och Sv Beteendeanalysgruppen ABAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0408Förbättringsförslag gällande rekryteringÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0407Företagsöverenskommelse bakjoursutbildning Wiks slottÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-03
AS2018-0406Efterfrågan om möte från GE healthcareÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0405Lugnare miljö på sjukhusetÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-03
AS2018-0404Synpunkter stökiga väntrumÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-03
AS2018-0403Samverkan adjungerad universitetsadjunkt klinisk farmaciAvtalsärende Astrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-03
AS2018-0401Swedecleft 2-4 oktober 2019Avtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-10-02
AS2018-0400IVO inspektion vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-02
AS2018-0399Konsultavtal mellan Akademiska sjukhuset Uppsala och Intramedic ABAvtalsärende Pernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-10-01
AS2018-0398Inkommen synpunkt på vårdenÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-28
AS2018-0397Studiebesök på onkologkliniken 2019ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-27
AS2018-0396Regionala utvecklingsnämndens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-27
AS2018-0395Uppdrag - Samordning av verksamhetsutveckling inom sjukhusadministrationen, Akademiska sjukhusetÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-27
AS2018-0394Slutrapport - Organisera akut och elektiv kirurgi dagtidÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-26
AS2018-0393Registrering och rapportering i EudraVigilance avseende Fludeoxyglucose (18F)Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-26
AS2018-0392Övertagande av medicinteknisk utrustning ingång 100/101ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-25
AS2018-0391Överenskommelse om gemensamma servicetjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur - Klinisk genetikAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-25
AS2018-0390Avtal om nyttjande av diskavdelningens tjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur - Klinisk genetikAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-25
AS2018-0389Omorganisering ULIC ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-25
AS2018-0388Överenskommelse om gemensamma servicetjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur - Klinisk immunologiAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-25
AS2018-0387Avtal om nyttjande av diskavdelningens tjänster vid Rudbecklaboratoriets intendentur- Klinisk immunologiAvtalsärende Anna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-25
AS2018-0386Överenskommelse om ersättning för arbetstid inom VOG CELLAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-25
AS2018-0385Miljöinspektion av Käkkirurgen, Fjärdingen 32:1ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-24
AS2018-0384Förbättringsförslag gällande kallelserÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-24
AS2018-0383Produktkorrigering från Abbott till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-21
AS2018-0382PDMS projekt (AS2012-1018)ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-20
AS2018-0381Studiebesök cancervården, delegation från Ryssland 18 oktober 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-20
AS2018-0380Överenskommelse handledning psykologerÄrendeAnnika LundbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-19
AS2018-0379UppdragsavtalÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-19
AS2018-0378Mail utskick gällande nya regler om hörselscreening i Uppsala länÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-09-19
AS2018-0377Projekt Stockholm 3ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-18
AS2018-0376GDPR Akademiska sjukhusetÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-17
AS2018-0375Grupphandledning kuratorer 2018 ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-13
AS2018-0374Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- Anslutningar mellan ingång 100 och centralblocketÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-12
AS2018-0373Informationsmaterial: Refugee survivors of torture in EuropeÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-09-11
AS2018-0372Felanvändning av skyddsemblemÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-10
AS2018-0371Synpunkter på parkeringsmöjligheter för kvällspersonalÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-07
AS2018-0370Läkemedelsverket ansökan om godkännande av väsentlig förädring enligt 8§ LAgen om blodsäkerhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-09-06
AS2018-0369Yrkande enligt arbetsmiljölagen kap 6 § 6a - Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-06
AS2018-0368Samverkan avseende precision medicine Avtalsärende Anna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-09-06
AS2018-0367Förordnande till forskningsprojekt i testamenteÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-09-05
AS2018-0366Universitetssjukvårdsplan 2019ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-08-30
AS2018-0365Fråga om lokala mottagningar för LARO-patienterÄrendeKatarina BorellAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-30
AS2018-0364Information från Arbetsmiljöverket angående kemiska arbetsmiljöriskerÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-29
AS2018-0363Anställning av adjungerad lektor vid Uppsala universitetÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-29
AS2018-0362Konsultavtal avseende specialist inom klinisk kemiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-28
AS2018-0360Utredningsbegäran från Arbetsmiljöverket angående ortopedoperation 2018/042087ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-23
AS2018-0359Utlämning av data från skiktröntgenundersökning för forskning - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-23
AS2018-0358Utlämning av data - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-22
AS2018-0357MR-Linac ingång 100ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-22
AS2018-0356Genomic Medicine Sweden 2018-02506ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-21
AS2018-0355Information gällande medicinska underlag för personlig assistans för är egenvård i form av sondmatning är aktuelltÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-21
AS2018-0354Information om principer för ersättning av undervisning och aktuella budgetfrågor för läkarprogrammet 2018ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-21
AS2018-0353Hyra av Vårdpuckar till BB-avdelning 96 EÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-21
AS2018-0352Begäran om vite p.g.a. utebliven bemanning från leverantör. 85D1ÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-16
AS2018-0351Avtal Specialisttandvård inom Ortodonti med Region VästmanlandAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-15
AS2018-0350Förfrågan om familjeperspektiv inom missbruksvårdenÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-14
AS2018-0349Överenskommelse e-hälsaÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-13
AS2018-0348Synpunkter på automatisk incheckning vid mottagningsbesökÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-13
AS2018-0347Rapport från Klinisk patologi angående framtid behov av bårhusplatserÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-10
AS2018-0346Gemensamt arbete för att stärka traumasjukvårdenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-10
AS2018-0344Information om GDPR från JuzoÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0343Synpunkter på mödrahälsovårdÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-09
AS2018-0342Uppsägning av VITS-avtalÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0341Serviceavtal med ThermoFisher Scientific till mikrobiologenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0340Serviceavtal med AH Diagnostics till mikrobiologenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0339Serviceavtal med Orion Diagnostica till mikrobiologenAvtalsärende Jenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-09
AS2018-0337Synpunkter och frågor gällande hög luftfuktighet på Ögonmottagning DagkirurgiÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-06
AS2018-0336Angående anmälan av GMP-ansvarigÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-06
AS2018-0335Uppdrag VårdintensitetÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-02
AS2018-0334Köp av smittskyddAvtalsärende Robert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2018-08-01
AS2018-0333Information om GDPR från AllerganÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-08-01
AS2018-0332Hyresavtal för lokal vid Habiliteringen i TierpAvtalsärende Bo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-27
AS2018-0331Utökad kirurgverksamhet vid SamariterhemmetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-27
AS2018-0330Synpunkter regeringsuppdrag estetiska behandlingarÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-26
AS2018-0329Information om överföring av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter inom kärnavfallsfinansiering till Riksgälden, SSM2017-4034ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-26
AS2018-0328Avrop Uppdrag systemlösning Prislista - UPPH2017-0165Avtalsärende Bo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-25
AS2018-0327Yrkande 6:6a AML - Behov av jourrum för ST-läkarna vid Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-25
AS2018-0326Föreläsning hjärtsjukdomÄrendeAnn-Marie TagerudAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-24
AS2018-0325Avtal mellan Folkuniversitetet och VO plastikkirurgi och käkkirurgi om språkundervisningAvtalsärende Carina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-24
AS2018-0324Begäran om vite p.g.a avbruten bemanning från leverantör. 78CÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-20
AS2018-0323Begäran om uppdatering av e-postadresserÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-19
AS2018-0322Plastik överenskommelse om nyttjande av ProSang vävnad - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-17
AS2018-0321RISE kalibrering av digital temperaturmätare - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-17
AS2018-0320Begäran om allmän handling, personallistorÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-16
AS2018-0319Remiss - förskrifter om nationell högspecialiserad vård ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-16
AS2018-0318PKG Purchase Agreement (EU) Global Kinetics Corporation - NeuromottagningenAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0317Framtagning av behandlingsrekommendation/kunskapsdokument vid Läkemedelsverket - Neuromottagnngen Avtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0316Auskultation Merck AB - NeuromottagningenAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0315Auskultation Roche AB - NeuromottagningenAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-13
AS2018-0314SK-kurs Epilepsi för barn och vuxnaAvtalsärende Hélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-12
AS2018-0313UPPDRAGil Idébeskrivning Kompetensförsörjning - instegsboendeÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-11
AS2018-0312Synpunkter på undersökning hur den genomfördesÄrendeMarianne LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-11
AS2018-0311Sjukhusmat, organisation, kravspecifikation och standardÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-10
AS2018-0310Tillsynsärende Arbetsmiljöverket Klinisk Patologi 2018/036728ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-09
AS2018-0309Uppdragsdirektiv för....ÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-09
AS2018-0308Kartfunktion över kärnområdet, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-05
AS2018-0307Standardiserade kallelser, Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-05
AS2018-0306SekretessärendeÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-05
AS2018-0305MR LinacÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-04
AS2018-0304SyngoÄrendeJan TroengAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-04
AS2018-0303 Clinical trial EXTEND LTS11210ÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-04
AS2018-0302Manufacturing radiopharmaceutical Products, 89Zr-GSK2398852Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-04
AS2018-0301Begäran om utlämning av skiktröntgenbilder för forskning - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-04
AS2018-0300Direktiv barnsjukhuset 2018ÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-03
AS2018-0299Dispensansökningar BarnsjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-03
AS2018-0298Tillsynsärende Arbetsmiljöverket 2018/036110ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-07-03
AS2018-0297Hyresavtal, kopieringsmaskin Canon iRAdvC5535 Avtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-02
AS2018-0296Hyresavtal Canon kopieringsmaskinAvtalsärende Anna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-07-02
AS2018-0295Förbokning av rum för egna patienter på vårdnära boende ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2018-07-02
AS2018-0294Resultat från livsmedelskontroll Akademiska sjukhuset BUP akutintag och avdelning, Fjärdingen 32:1ÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-06-29
AS2018-0293EFFECTS: Svenska Läkaresällskapet 2018 - 90151 1011624 ÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2018-06-29
AS2018-0292Inspektion rättpsykiatrinÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-28
AS2018-0291Inspektion barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-28
AS2018-0290Inspektion av vuxenpsykiatrinÄrendeCarola BlomAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-27
AS2018-0289Avtalsnr 6062 Tierp av d 2Avtalsärende Lena NyströmAkademiska sjukhusetMakulerat2018-06-27
AS2018-0288Allmänna synpunkterÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-26
AS2018-0287Remiss - Framtidens biobanker SOU 2018:4ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-25
AS2018-0286Prioriteringsriktlinjer för specialistpsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-25
AS2018-0285Vidareutbildning specialistsjuksköterska inom anestesi- och intensivvård respektive operationsvårdÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0284Användning av Regions Skånes utbildning i hälsofrämjande schemaläggningÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0283Ekonomisk ersättning för anställd vid Akademiska laboratorietÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0282CD69 PET - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-21
AS2018-0281Remiss Ds 2018:25 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancerÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-20
AS2018-0280Avrop ramavtal kampanjsight och annonsmallarÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-19
AS2018-0279Synpunkter på inomhus miljön - avd 70D och 50EÄrendeLena NyströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-18
AS2018-0278Synpunkter nuvarande arbetstidsmodell - Transportteamet 95 FÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-18
AS2018-0277Begäran om mejlkorrespondensÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-18
AS2018-0276Miljöinspektion Fjärdingen 32:1 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-06-15
AS2018-0275Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, överenskommelse HLA-typning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-15
AS2018-0274Klagomål på ögonmottagningenÄrendeMarianne BergströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-14
AS2018-0273Möte med samarbetsorganet för Uppsala flygplatsÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-14
AS2018-0272Fråga angående FleximatinförandeÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2018-06-13
AS2018-0271Initivativärende - Personalrekrytering till BUP i Uppsala länÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetBehandlas2018-06-13
AS2018-0270Bestridan av faktura 75018775512, Hudiksvalls sjukhusÄrendeAnne BornebrinkAkademiska sjukhusetBehandlas2018-06-12
AS2018-0269Möte Mellansvensk Ortopedisk förening 2018Avtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2018-06-11
AS2018-0266Samarbetsavtal mellan VO ÖNH och VO Plastikkirurgi och käkkirurgi gällande avdelning 85F1 respektive 85F2ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-04
AS2018-0265Fråga om hur ambulansen ska hitta rättÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-06-01
AS2018-0264Utsläpp till avlopp från fordonstvätt vid ambulansstationen, Akademiska sjukhuset, rapport 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-31
AS2018-0263Personuppgiftsbiträdesavtal 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-05-31
AS2018-0262AS2018-0262 Avtalsärende skapat efter systemuppdatering SP9 -ska makulerasAvtalsärende Akademiska sjukhusetBehandlas2018-05-30
AS2018-0261Synpunkter på spridning av facklig/politisk information till patienterÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-30
AS2018-0260SWEDAC inspektion 2018 - Akademiska laboratoriet ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-05-28
AS2018-0259Remiss- Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringenÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-25
AS2018-0258Instruktion kompletterande vaccination mässling och hepatit B för personal ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2018-05-23
AS2018-0257Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a - Hud och VenerologiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0256Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a - PersonalkläderÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0255Förslag gällande pendlarbuss för sjukhusanställdaÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-23
AS2018-0254Spis med ugn i avdelnings- och personalkökÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-22
AS2018-0253Flytt av extraktorer från KMB (D1) till HubbenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-22
AS2018-0252Läkemedelsverket väsentlig förändring blodverksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-18
AS2018-0251Anonymt brev från privatpersonerÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-05-18
AS2018-0249Hyresavtal airsonett serienr 1798ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-17
AS2018-0248Hyresavtal airsonett serienr 1084ÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2018-05-17
AS2018-0247Läkartjänst till Barn- och ungdomspsykiatrin, begränsade datumÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-17
AS2018-0246JOBmeal Comfort avtal maskin 12340 & 12343 avtalsnummer 6115 - KITM klinisk immunologi ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-16
AS2018-0245Delegering - logopeder - stroke - VO Rehabilitering och SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-05-15
AS2018-0244Generell prisjustering fr januari 2018 Siemens Healthcare ABÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0243Valutajustering Triolab AB avtal 121208-1145ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0242Valutajustering avtal 131125-1447 Triolab ABÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetBehandlas2018-05-14
AS2018-0241Överenskommelse - Laboratoriemedicinsk specialistkompetens och kvalitetsstruktur, UCRÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-14
AS2018-0240KaffeavtalÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-05-14
AS2018-0238Bestridande av faktura Universum 2959003ÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-08
AS2018-0237SWEDAC angående extra tillsyn av KMB-flyttenÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-07
AS2018-0236Anmälan om allvarligt avvikande händelse vid vävnadsinrättning plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-07
AS2018-0235Årlig rapport om verksamhet vid vävnadsinrättning plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-07
AS2018-0233METIS - undervisningsuppdrag Tina PlensällÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-04
AS2018-0232Pressmeddelande Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeElisabeth TyskAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-04
AS2018-0231IVO årlig rapport blodverksamhet verksamhetsår 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0230Analyser av ingångsvatten, vatten för tillredning, hemodialysvätska och hemofiltrationsvätskaÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0229Erbjudande om elektroniska betänkanden från RegeringskanslietÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0228Remiss - Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganenÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0227Akademiskadagarna 2018ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-03
AS2018-0226Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin, Region UppsalaÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-02
AS2018-0225Pilotverksamhet avseende DCD-projektetÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-02
AS2018-0224Koordinering av tillvaratagande av organ från avlidna - kvalitetsförbättring i processer och minskad sårbarhet ÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-05-02
AS2018-0223Uppdragsavtal - Per Kvidal, avd 50F, 2017ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-30
AS2018-0222Avslut av enskilt projektÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-29
AS2018-0221Tilläggsavtal 2016, ISS, Tillhandahålla förbrukningsmaterial läkarrum ÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-27
AS2018-0220Fler operationssalar på Akademiska sjukhusetÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-26
AS2018-0219Begäran av journal med anledning av ett tillsynsärendeÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-26
AS2018-0218Begäran om utlämning av skiktröntgenbilder för forskning - SCAPISÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-24
AS2018-0217Uppdaterat utbildningsmaterial för CUBICIN (daptomycin)ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-20
AS2018-0216Request for financial assistance for the Construction of "Archangel's Dispensary" at Goli village, IndiaÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-20
AS2018-0215Begränsad tillgänglighet KäkkirurgenÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0214Samverkansprotokoll 2018 - SjukhusadministrationenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-04-18
AS2018-0213Önskemål om studiebesök från Arizona State UniversityÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0212Studiebesök cancervården, delegation från Ryssland 16 maj 2018ÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0211Expert inom området gynekologi och obstetrik, överenskommelse med Uppsala UniversitetÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0210Begäran utlämning av skiktröntgenbilder för forskning, SCAPISÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-18
AS2018-0209Empatisk bemötande på bröstmottagningenÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0208Coffee center vattenautomatÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-17
AS2018-0207Hantering av insamlade vätskebaserade biobanksprovÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0206Överenskommelse mellan Klinisk kemi och farmakologi och Uppsala Clinical Research Center för droganalyserÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0205Tillsyn av BUP -egeninitierat med stöd av 7 kap. 1§ PSLÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-17
AS2018-0204Axfood snabbgrossÄrendeTherese AveholtAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-16
AS2018-0203Förvaltningsplan DocPlus på Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-16
AS2018-0202Begäran om förhandling enligt MBL 10§ÄrendeKatarina LundellAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-16
AS2018-0201Årlig uppföljning av stamcellsskörd för Tobiasregistret - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-13
AS2018-0200Standardiserade vårdförlopp 2018ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-04-12
AS2018-0199Omfördelning av dietistresurserna från MDT till FBH 2014/2015ÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0198Förfrågan om forskningsbeprövad strategi för personalschemaläggningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0197Överenskommelse mellan Transfusionsmedicin (Karlstad), Landstinget Värmland och Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset i Uppsala - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-11
AS2018-0196Arkivtillsyn 2018 Egenkontroll - LA2018-0170ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-11
AS2018-0195Begäran om omprövning enligt Förvaltningslagen RikssjukvårdsnämndenÄrendeEmelie HolmquistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-04-10
AS2018-0194Konvertering av sjukgymnastÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-09
AS2018-0193Frågor rörande strålningsverksamhet och protonstrålning, SkandionklinikenÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-06
AS2018-0192Begäran om vite p.g.a. utebliven bemanningÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-06
AS2018-0191Framställan enligt arbetsmiljölagen kap 6 § 6a, ingång 79-80ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-04
AS2018-0190EtikprövningÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2018-04-04
AS2018-0189Överenskommelse om samlokalisering av KKF/KITM patientverksamhetÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0188Shire - annual update edition 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0187Läkemedelsverket årlig rapport 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0186Projektansvarig för kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk bakgrund 2018-2019ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-04-03
AS2018-0184Annonsförmedlingstjänster, avrop ramavtal SKLÄrendeSusanne ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-29
AS2018-0183Synpunkter remisshantering, ortopedÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-28
AS2018-0182Tillgänglighet och allergi i vård och omsorgÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-28
AS2018-0181Synpunkter på tillgänglighet i och med ombyggnationer på Akademiska sjukhusetÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0180Verksamhetschefsbeslut verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-27
AS2018-0179Anonymt brev från privatpersonÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0178Remiss - Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården DS2018:5ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-27
AS2018-0177Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstödÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-23
AS2018-0176Samverkan - Miljömedicinsk verksamhetÄrendeLenita ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-23
AS2018-0173Samarbete - Prospektiv kohort studie av import-tillfeller av ZIKA virus sjukdom i NorgeÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-20
AS2018-0172Synpunkter på vård o behandlingÄrendeMarianne LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2018-03-20
AS2018-0171Samverkan kring frågor om jämlikhet, hälsofrämjande och levnadsvanearbete i vårdenÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-16
AS2018-0170SWEDAC, rättelse av bilaga 2 - Akademiska labarotatorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-15
AS2018-0168Priomedel - Autismutredningar på BUP, barn och ungaÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-14
AS2018-0167Arbetsmiljöverket inspektion 2018/008638ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-14
AS2018-0166Uppsala Triathlon 10 juni 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-14
AS2018-0165Utnyttjande och lokalisering - operationsresurser Thoraxkirurgi och -anestesiÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0164Förslag till universitetssjukvårdsnämnden angående utlysning av fyra forskar-ST tjänsterÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-13
AS2018-0163Ledningens miljögenomgång 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0162Enkät - Inventering, vaccinering av säsongsinfluensa 2017/2018ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-13
AS2018-0161Avvisning av framställning enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen - KäkkirurgenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-12
AS2018-0160Remiss - Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkomÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-12
AS2018-0159Förbättrat stöd och behandling för barn och unga med missbruk och beroendeÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-12
AS2018-0158Samordning/samarbete avseende arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid gemensamma arbetsställen, AS2012-1089ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-12
AS2018-0157Universitetssjukvårdsnämndens protokoll 2018ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-08
AS2018-0156Mini-symposium den 12 mars 2018ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-07
AS2018-0155SWEDAC, förändring inom organisation - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-07
AS2018-0154Patientsäkerhetsberättelse Akademiska sjukhuset 2017ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-06
AS2018-0153Säker Traumavård VT 2018ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-05
AS2018-0152Förfrågan om polisiär assistans vid hjärtstoppÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-05
AS2018-0151Faktureringsunderlag för psykiatrikompassen 2018 halvårÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-02
AS2018-0150EMPARK - Externt projekt 90151 NeuroÄrendeSusanne AnkarAkademiska sjukhusetBehandlas2018-03-02
AS2018-0149Beslut stängning av vårdplatser sommar 2018, verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-01
AS2018-0148Tillstånd för verksamhet med användning av smittämnen i riskklass 3.ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-01
AS2018-0147Avtal hyra Kaffemaskin - NeuromottagningenÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2018-03-01
AS2018-0146Rutiner för kontakter med polisen vid våldsbrottÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-03-01
AS2018-0145Yrkande om åtgärder enligt arbetsmiljölagen kapitel 6§ 6a med anledning av ansträngd arbetsmiljö vid Barn och ungdomspsykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-28
AS2018-0144Projekt Patientadministrativ arbete inom verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-28
AS2018-0143Beställning av fordon till akutverksamheten för barn- och ungdomspsykiatriÄrendeEeva BöökAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-27
AS2018-0142Kompletterande nationellt referenslaboratorium för atypiska luftvägspatogenerÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0141Kompletterande nationellt referenslaboratorium för bakteriologiskt STIÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0140Remiss - Ett fönster av möjligheter, stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende SOU2017:112ÄrendeJenny ParlidenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-27
AS2018-0139CytostatikarobotÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-27
AS2018-0138Revision av kvalitetsledningssystem VO plastikkirurgi och käkkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-26
AS2018-0137Remiss - Screening för prostatacancerÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-26
AS2018-0136Bestridande av faktura ställd till USÖ från neurokirurgenÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-26
AS2018-0135Remiss - Grävtillstånd schakt för ombyggnad av gatumiljö RåbyvägenÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-23
AS2018-0134Överenskommelse mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, Kvinnofridsenheten och Kvinnosjukvården verksamhetsåret 2018ÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-22
AS2018-0133Samordnartjänst inom ungdomspsykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-22
AS2018-0132Patientsäkerhetsutbildning, Akademiska sjukhusetÄrendeMikael KöhlerAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-20
AS2018-0131Meddelande om inspektion hos vävnadsinrättningen vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi Akademiska sjukhuset (SE001212)ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0130Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a- arbetsmiljön käkkirurgenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-19
AS2018-0129Införande av extemporetillverkning, iordningsställande av läkemedel som en del av sjukhusapoteksfunktionÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0128Patientutträde ur kvalitetsregister Senior Alert ÄrendeBeata PajakAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-02-19
AS2018-0127UCR: Patientbegäran om eget uttag från kvalitetsregister SPORÄrendeBeata PajakAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-19
AS2018-0126Verksamhet vid vävnadsinrättning, årsrapport 2017ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-16
AS2018-0125Tvisteförhandling - Brott mot partsgemensamma samverkansavtal, MBL och AMLÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-16
AS2018-0124Konsult inom renrum med fokus på utrustning för extemporetillverkningÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-16
AS2018-0123Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a- plastik och käkkirurgiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-15
AS2018-0122Regionstyrelsens utskott (AU, PU, HSFOUU) , beslut 2018ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-14
AS2018-0121Reviderad produktionsplan Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-14
AS2018-0120Uppdrag - Regionalt donationsansvarig läkareÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-14
AS2018-0119Rekryteringskampanj Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-13
AS2018-0118Ledsagning vid sjukvårdsinrättningarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-12
AS2018-0117Akademiska sjukhusets budget 2018ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-11
AS2018-0116Fastighetsinvesteringar Akademiska sjukhuset 2019-2023ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-09
AS2018-0115IVO Årlig rapport om verksamhet vid vävnadsinrättning 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-09
AS2018-0114Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i MTC-huset till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-07
AS2018-0113Förfrågan utredning könsbekräftande vårdÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-06
AS2018-0112Avtal med Uppsala Genome Center för DNA-sekvenseringÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-05
AS2018-0111Underlag för MBL:s förhandling etc avseende urinavläsningar på helgerÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0110Projektplan hösten 2013-våren 2014 för att minska sjukfrånvaron på mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0109Förslag till mikrobiologen för inventering av vaccinationsstatus för vårdpersonalÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-05
AS2018-0108Vård vid rättspsykiatriska kliniken i SäterÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-05
AS2018-0107MOTIV Utvecklingsarbete i projektformÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetBehandlas2018-02-05
AS2018-0106Leverans av lösningar avsedda för laboratoriediagnostikÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0105Konsultavtal till mikrobiologen - MykologiÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-05
AS2018-0104Avtal med Jobmeal gällande kaffeautomat till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-01
AS2018-0103Temperaturövervakningssystem till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-01
AS2018-0102Beslutsordning Akademiska sjukhuset och sjukhusdirektörens vidaredelegeringÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetMakulerat2018-02-01
AS2018-0101Leasingavtal bil - vårdhygienÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-01
AS2018-0100Remiss - Transpersoner i Sverige, förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-02-01
AS2018-0098Resistensbestämning NS5A mellan Klinisk mikrobiologi och MSDÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0097Konsult för parasitologisk diagnostik till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0096Offert SU-IMA-GCHSP1ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0095Material transfer agreementÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0094Tillhandahålla material vid klinisk prövning DAPACARDÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0093Projektansvarig för kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk utbildningÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0092TEST-ärende efter systemuppdatering - ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-31
AS2018-0091Instrumentavtal gällande Alere i till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0090Direktupphandling av HIV snabbtest till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-31
AS2018-0089Svarsrapportering mellan Sahlgrenska Universitetssjukhus och mikrobiologen 2017ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0088Avtal för blodprodukter till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0087Synpunkter på kommunikation vid vårdtillfälle samt bestridan av faktura 750177104ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-31
AS2018-0086Överenskommelse mellan klinisk mikrobiologi och PET-CentrumÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-31
AS2018-0085Uppdrag Prislista 2019ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0084Årsrapport 2017 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-30
AS2018-0083Föreläsare för Incyte Biosciences Nordic AB /Klinisk GenetikÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0082Avtal handledning BUPs läkargruppÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0081Konsultavtal avseende specialist i klinisk virologi mellan KMB och Region GävleborgÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0080Reagensavtal Orion Diagnostica 20180101-20181231ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0079Reagensavtal med Orion Diagnostica till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0078Inventering kvalitetsregisterÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-30
AS2018-0077Könsdysfori utredningÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-30
AS2018-0076CervixcancerscreeningÄrendeMarianne ChristensenAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-30
AS2018-0075ProviderÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0074Digital strålbehandlingsremissÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0073Digital kommunikation i omvårdnadsnära miljöÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-29
AS2018-0072Synpunkter på remiss - ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-29
AS2018-0071Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus B12 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0070Skadeanmälningar fordon 2018 - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0069Delegationsordning "Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Akademiska sjukhusets beslutsordning"ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-29
AS2018-0068Klagomål på obegriplig remiss från ASÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-25
AS2018-0067Hyra av vattenreningsanläggning till mikrobiologenÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-25
AS2018-0066Vaccinationsdata från 2017 - BarnhälsovårdenÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-25
AS2018-0065COMBAT-MSÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-25
AS2018-0064WebbkommunikationÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-24
AS2018-0063Svar på uppdrag §149/17 Månadsrapport oktober 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-24
AS2018-0062Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a- arbetsbelastning njurmedicinÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-23
AS2018-0061Förnyelse av utgivningsbevisÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-23
AS2018-0060Förfrågan - Medverka som expert på området KOL-roadshow i KinaÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-23
AS2018-0059KörkortstillståndÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-22
AS2018-0058SWEDAC Beslut om ändrad ackreditering - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-22
AS2018-0057Kostnadsfri resaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-22
AS2018-0056Synpunkter på projekt gällande toalettblockÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-19
AS2018-0055Förändring av gällande avtal med Triolab AB avtalsnummer 160120-ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-18
AS2018-0054Förändring av gällande avtal med Triolab AB avtalsnummer 131125-ÄrendeJenny SöderAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-18
AS2018-0053Givarärenden, transfusionsmedicin, Region Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-18
AS2018-0052Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-17
AS2018-0051Forskningsinsatser vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhällen, Karolinska InstitutetÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-16
AS2018-0050Kameraövervakning - AmbulanssjukvårdenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-16
AS2018-0049Program för professionsutveckling och lärande vd Akademiska sjukhuset -Praktik, etik och teoriÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-16
AS2018-0048Information till tillståndshavare om rapportering av isotopstatistik i DosRegÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-15
AS2018-0047MR LinacÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-15
AS2018-0046Fördelning av lönekostnader, Akademiska sjukhuset och Astrid Lindgrens BarnsjukhusÄrendeEmelie HolmquistAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-15
AS2018-0045IVO slutlig anmälan av allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-12
AS2018-0044Shire/Baxalta quality agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-12
AS2018-0043Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus C5 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0042Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0041Rabattavtal RöntgentjänsterÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0040Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0039Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i hus A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-10
AS2018-0038Arbetstidsmodeller, avsiktsförklaring - Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-10
AS2018-0037Veckoarbetstid ambulanssjuksköterskorÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-10
AS2018-0036Remiss - Miljöprogram Region Uppsala för år 2019-2022ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-09
AS2018-0035Läkemedelsverket - Begäran om klargörande av hantering och användning av streckkoder - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-09
AS2018-0034Trygga blodförsörjning till sjukvården inom landstinget Västmanland - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-09
AS2018-0032Inventering personalvaccinationÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-08
AS2018-0031Beslut 2018 VO barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-05
AS2018-0030Swedac formellt klagomål av handläggning i ärenden 2016/1451 - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-03
AS2018-0029Rekrytering specialistläkare - Klinisk genetik UPPH2014-0071ÄrendeAnnelli LundinAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-03
AS2018-0028BHV - Registrera vaccinationer i Cosmic. Basta stängsÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-03
AS2018-0027SWEDAC Beslut om undantag - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-02
AS2018-0026Immunicum Mutual vendor confidential disclosure agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-02
AS2018-0025Tertialrapport och delårsrapport 2018ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0024Tillförordnade direktörerÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0023ISS - tilläggsavtal på städÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0022Avsteg från gällande kollektivavtalÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-01
AS2018-0021Hälso- och sjukvårdsdirektör beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0020Avtal för CanonÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0019Månadsrapport 2018 Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0018Avtal Jobmeal 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0017Regionfullmäktige beslut 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0016Regiondirektörbeslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2018-01-01
AS2018-0015Verksamhetschefsbeslut 2018ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0014Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSI 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0013Information och underrättelse från Polismyndigheten rörande Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0012Begäran om godkännande av representation 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0011Vårdstyrelsens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0010Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0009Regionstyrelsens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0008Fastighets- och servicenämndens beslut 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0007Slutenvård 2018ÄrendeJohan FredlundAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0006Professionsmiljarden 2018ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0005Tillförordnad verksamhetschef 2018ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2018-0004Utvecklingsfonden 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeEnni HallinAkademiska sjukhusetBehandlas2018-01-01
AS2018-0003Regiondirektörsbeslut 2018ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2018ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2018-01-01
AS2018-0001Direktörsbeslut Akademiska sjukhuset 2018ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2018-01-01
AS2017-0594Möte angående TelotristatÄrendeAnnette HäggAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-29
AS2017-0593Utbildning av utländska läkare, Novartis - Akademiska sjukhusetÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-29
AS2017-0592Intervjuundersökning angående avancerad cellterapibehandling inom hematologiÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0591Leasingavtal bil Akademiska sjukhusets hemsjukvårdÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-28
AS2017-0590Studiebesök av nordiska eller internationella läkareÄrendeAnnette HäggAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0589Scientific meeting 23 januari 2018ÄrendeAnnette HäggAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0588Begäran om Kemikalieförteckning 2017ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-28
AS2017-0587Ägarbyte av domän mastocytos.orgÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0586Nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillståndÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-28
AS2017-0585Upprop - Utan tystnadspliktÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-28
AS2017-0584Tillstånd för verksamhet med joniserande strålningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0583Hjärnskadeförbundet HjärnkraftÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0582Ansökan om Etikprövning av forskning som avser människor.ÄrendeCamilla LövgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-27
AS2017-0581Ekonomiska ersättning för uppdrag inom resistenstest, cancerläkemedel - Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0580Ekonomisk ersättning - Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0579Ny uppställningsplats för Blodbuss/trailer inom område för stadsbussdepå, FyrislundÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-27
AS2017-0578Enkät riktad till administration inom laboratorieverksamhet - blod, vävnader och cellerÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0577Föreläsning AdvSM ÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0576Omhändertagande av Gammacell 3000ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-27
AS2017-0575Digital annonsering för parkering 2019ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-27
AS2017-0574Roche GOF - AlbackaÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-22
AS2017-0573Information gällande Alvedon 665mgÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0572Training/teaching Project JanssenÄrendeTherese HedstrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0571SPiSS-webbkurs i suicidpreventionÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0570Organisation aktivitetshanteraren LPT och LRVÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-22
AS2017-0569Månadsrapport 2016ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0568Rutiner för omhändertagande efter sexuella övergrepp, flicka under 18 år.ÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0567Ansökan om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvårdÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0566Upplåtelseavtal mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa - hus F14/F15ÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-21
AS2017-0565Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i MTC-huset till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-20
AS2017-0564Uppsala Bike Weekend 18-20 maj 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-20
AS2017-0563Uthopp till InterInfo från MetaVisionÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0562SWEDAC angående ärende 2017/2435 förtydligande- Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0561Ansökan om nytt projekt FOUU Victoria KarlssonÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-18
AS2017-0560Immunicum Amendment No1 to Clinical Work and Service AgreementÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0559Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare VO kirurgi - uppdragsbeskrivningÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0558Läkartjänster inom medicinska elevhälsanÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0557Avtal mellan Karolinska institutet och VO Psykiatri, Akademiska sjukhusetÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-18
AS2017-0556Interiör A1 2017ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0555Framtagande av insatsprogram för psykos, psykossjukdom, schizofreni eller schizofreniliknande tillståndÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0554Samordning av resurser för kirurgisk verksamhetÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-15
AS2017-0553Förslag till förvaringslåda på röntgenÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0552Avtal Leasingfordon - VO AmbulanssjukvårdÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-15
AS2017-0551Ledningens miljögenomgång 2017 - Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-15
AS2017-0550Avtal - nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2018ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-14
AS2017-0549Scandinavian race Uppsala 10-13 maj 2018ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-13
AS2017-0548Testärende - ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2017-12-12
AS2017-0547Konsultavtal avseende specialist i klinisk immunologi Dalarna - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0546Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Dalarna 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0545Information - Utredning av benförankrade proteserÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0544Samarbetsavtal avseende transfusionsmedicin Sundsvall - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-12
AS2017-0543Försörjning och logistik - tilläggsavtal MediqÄrendeAnnika ErikssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-11
AS2017-0542Arbets- och skyddskläder - Ambulanssjukvård ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-11
AS2017-0541Årsavgifter 2018 - Fludexyglucose, LiiVÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-11
AS2017-0540Omprövning av beslut 2010/7901 - OnkologkirurgenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-08
AS2017-0539Läkemedelsverket- angående svar på inspektionsrapport- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-08
AS2017-0538Synpunkter på remisshantering - PsykiatrinÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-08
AS2017-0537Avtal - Operation, barnsjukhusetÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-07
AS2017-0536Beckman Coulter leveransavtal till Immage (SN 2053) - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-07
AS2017-0535Värdebaserad vård - en struktur för att organisera sjukvårdenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-12-07
AS2017-0534Tillvaratagande av ögonvävnad för transplantation och/eller annat medicinskt ändamålÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-07
AS2017-0533Diasorin - förlängning av avtal 2012-01 Liaison XLÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-06
AS2017-0532Förlängning av avtal Roche: Reagensavtal 12-104UP och instrumentsupport 12-103UP ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-06
AS2017-0531Rikssjukvård inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi (vABUK)ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-06
AS2017-0529Remiss - Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt SOU2017:87ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0528Effektivisera vården av nyanlända - tidig identifiering av psykiatriskt vårdbehovÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-12-05
AS2017-0527PRECLUDE - konsultavtalÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0526Motion (M) - Införa Aktiv hälsostyrningÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0525Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg 2018 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-05
AS2017-0524Material i vårdenÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-04
AS2017-0523Övertagande av ultraljudsmaskin S3000ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-01
AS2017-0522Prisjustering Triolab AB avtal 121208-1145ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-12-01
AS2017-0521SWEDAC - information om flytt - Klinisk mikrobiologiÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-30
AS2017-0520Granskning av vårdplatsdimensioneringÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0519Remissvar - Åtgärder för att säkerställa regionens ökade riks- och regionintäkterÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0518Beställning fordon, barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0517Siemens - justering gällande tidigare avtal 0444-11/0832-16, befintliga Stratus CS och PFA 100/200.ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-29
AS2017-0516Förutsättningar för bemanningspool Akademiska sjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-11-28
AS2017-0515Uppdrag könsdysfori/könsingruensÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2017-11-28
AS2017-0514Underhållsavtal-Mät- och övervakningssystem Avtal nr: 17101-MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-28
AS2017-0513Avropsavtal konsulter - särskild fördelningsnyckelÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-23
AS2017-0512Förvaltningsplaner 2018 - Akademiska sjukhusetÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-11-22
AS2017-0511Produktionskök Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-22
AS2017-0510Tillsyn inom cellterapi/ATMP området 6.3-2017-049816ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-11-22
AS2017-0509Konsultavtal avseende specialist i klinisk immunologi Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-21
AS2017-0508Tillsynsärende Arbetsmiljöverket 2017/059379 - BFCÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-21
AS2017-0507Tillgänglighetsanpassade toaletter vid Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2017-11-20
AS2017-0506Effekter av utredning gällande kostnadsytterfall 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-17
AS2017-0505Radiologisk ledningsfunktion för Bucky behandling. ÄrendeMonica ÅhmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-15
AS2017-0504Avtal mellan Straumann AB och käkkirurgen om grundkurs i implantatkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-14
AS2017-0503Rapport samverkansprojekt "Mitt blod"ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-14
AS2017-0502Neddragning 4 vårdplatser, PAVA, verksamhetsområde psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-10
AS2017-0501Överenskommelse om data kring organtransplantationerÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-08
AS2017-0500Remiss - Betänkande SOU2017-76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedelÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-06
AS2017-0499Samarbetsavtal, Infinix apparatÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-11-03
AS2017-0498Inspektion av arkivverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-11-01
AS2017-0497Shire/Baxalta Routine Supplier Audit - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-31
AS2017-0496Clinical Trial Consultants AB Studiekod 2017-144 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-30
AS2017-0495Systematiskt patientsäkerhetsarbete vid Tallåsens behandlingsenhet i UppsalaÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-27
AS2017-0494Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - Reumatologen & mag-tarm-njurmedicinÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-26
AS2017-0493Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - Kvinnokliniken avd. 96DÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-26
AS2017-0492Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - ThoraxoperationÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-26
AS2017-0491Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § - Akademiska lab, klinisk kemi och farmakologiÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-26
AS2017-0490Tillsynsärende Arbetsmiljöverket 2017/052830 - Laboratoriet för klinisk mikrobiologi och vårdhygienÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-26
AS2017-0489Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i C5 till Uppsala universitet - Fastighets- och försörjningsenhetenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-25
AS2017-0487Organisation för skyltning på Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-19
AS2017-0486MRI examinations, Clinical study protokol for ATH3G10ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-18
AS2017-0485Överlåtande av nyttjanderätt till internetbehandlingen sömnbehandlingÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-18
AS2017-0484European Burns Associations verifiering av brännskadecentrumÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0483Universitetssjukvårdsnämndens protokoll 2017ÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0482Universitetssjukvårdsnämnden 20 marsÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0481ST-kontrakt SOSFS 2008:17 SOSFS 2015:8 Hälso- och sjukvård Region GävleborgÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0480Universitetssjukvårdsnämnden 24 aprilÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0479Universitetssjukvårdsnämnden 22 majÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0478ST-kontrakt i Klinisk kemiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-17
AS2017-0477Universitetssjukvårdsnämnden 12 oktoberÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0476Universitetssjukvårdsnämnden 31 augustiÄrendeAnna HurtighAkademiska sjukhusetMakulerat2017-10-17
AS2017-0475Uppsägning av avtal gällande NjurdonationÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-16
AS2017-0474Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- Centralblocket, B9-B12ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-16
AS2017-0473Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-16
AS2017-0472Work order, Master research and collaboration agreement EATRIS-GSKÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-10-13
AS2017-0471Tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-12
AS2017-0470Utlämnande av analysresultat till Uppsala UniversitetÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-11
AS2017-0469Avtalsinformation gällande plastikkirurgi inom Region UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-10
AS2017-0468LV Bilaga III Årlig Rapport för verksamheten vid inrättning för blodverksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-10
AS2017-0467Ansökan om dispens gällande hänvisning till ackreditering - Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-04
AS2017-0466Utväxlingsavtal CGM Analytix Gävleborg - Flexlab UppsalaÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-03
AS2017-0465Kameraövervakning - Akutmottagningen, Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-03
AS2017-0464Samarbete inom barnkardiologisk vård och verksamhetÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-10-02
AS2017-0463Hyresavtal Canon iRAdvC5535, med tillbehör, rum 4218ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-29
AS2017-0462Work order 3, PET-tracer development (the Project) ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-29
AS2017-0461Neonatalsektionsens vårdplatsläge sommaren 2017ÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0460Införande av journal på nätet inom verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0459Läkemedelsverket- Ansökan om godkännande av väsentlig förändring enligt 8§ Lagen om blodsäkerhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0458Samlad psykiatrisk mottagning i EnköpingÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-27
AS2017-0457Bilavtal - geriatrikÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-26
AS2017-0456Arbete i Advisory Board mellan Novartis Sverige AB och Rezvan KianiÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-26
AS2017-0455Development of BOT501, a Non-invasive Imaging Diagnostic for Fibrosis BONIFIBÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-25
AS2017-0454Genomlysning av afasiprocessen vid Vo ParamedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-22
AS2017-0453Läkemedelsverket Angående återkallelse av tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-21
AS2017-0452Work order services of FDG-PET, appendix 1: Project DefinitionÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-20
AS2017-0451Samarbetsprojekt med GlaxoSmithKline (GSK)ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-20
AS2017-0450Synpunkter angående konversation mellan Stockholms läns landsting och RCC Uppsala-Örebro gällande onkologisk verksamhetÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-19
AS2017-0449Uppdrag - HBTQ web-utbildning för logopederÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-19
AS2017-0448Avtal gällande att blodförsörjningen till sjukvården ska tryggas och blodkomponenter användas till läkemedelsframställningÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-15
AS2017-0446Sekretessförhållanden i kontorslandskapÄrendeEva JonssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-14
AS2017-0445Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap. 6 § 6a- klinisk undervisningsavdelning 30AÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-09-12
AS2017-0444Organisationsförändring psykosvård och rättspsykiatrisk vård, verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-12
AS2017-0443Krav om att riva upp beslut gällande Patientkontakt på Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0441Läkemedelsverket, ansökan om godkännande av väsentlig förändring enligt 11&- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0440Föreläsning vo paramedicin 25 okt 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0439Luftburen intensivvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-11
AS2017-0438Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-08
AS2017-0437Tieto - förvaltning Public360ÄrendeAnette SegerlundAkademiska sjukhusetMakulerat2017-09-08
AS2017-0436Grundläggande kurs inom Barnreumatologi ST-läkareÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-08
AS2017-0435Deltagande i expertgruppsmöte om jättecellsarterit -KnightÄrendeMadeleine LöfgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-08
AS2017-0434Beslut om täckningsrutin för kuratorer, vo paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-07
AS2017-0433Kvalitetsbokslut 2016 ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-07
AS2017-0432Kvalitetsbokslut 2015ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-07
AS2017-0431Yrkande enligt Arbetsmiljölagen 6 § 6a- Akutsjukvård och intermedicinÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-09-05
AS2017-0430Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel - SOU2017:29ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-05
AS2017-0429Patientregister - Intraoperativ neurofysiologiÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-05
AS2017-0428Negativ händelse och tillbud med en medicinteknisk produktÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetMakulerat2017-09-04
AS2017-0427Bemanning av CNS konsult Falun gällande onkologi ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-09-01
AS2017-0426Avvikelse-överrapportering från avd 70E2 till Gävle sjukhusÄrendeJane HöglundAkademiska sjukhusetMakulerat2017-08-31
AS2017-0425Samlad psykiatrisk mottagning i EnköpingÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-08-31
AS2017-0424Hyresavtal med ConviniÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-30
AS2017-0423Catalyze - Eurostars ProjektÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-08-29
AS2017-0422EQUALIS underleverantörsgranskning- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-29
AS2017-0421Service och larmbevakning GIN lab i C11 ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0420LabFeedÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0419Tillvaratagande av cardiovaskulär vävnad ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-28
AS2017-0418Upphandling konsult QlikView, Qlik Sense ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetBehandlas2017-08-28
AS2017-0417Avtal mellan VO Blod- och tumörsjukdomar, Onkologi och RCC Uppsala ÖrebroÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-25
AS2017-0416Skrivelse angående ökat antal klagomål gällande VO ortopediÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-24
AS2017-0415Mindspace Group - Supportavtal MVMS1707LUL - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-23
AS2017-0414Avbruten investering av FörrådshissarÄrendeThomas LennartssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-08-23
AS2017-0413Publicering av ärenden i MedControlÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-23
AS2017-0412Förstudie ny cyklotronbyggnad Akademiska sjukhusetÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-22
AS2017-0411Viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård: Uppföljning av verksamhetsåren 2015, 2016 och 2017ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-22
AS2017-0410Avtal med Vävnadsbanken i Lund om tillvaratagande av vävnad ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-16
AS2017-0409Avtal mellan Akademiska sjukhuset och Mix Medicare angående bemanning av vårdpersonalÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-16
AS2017-0408Sekretessbegäran Vårdbemanning Sverige ABÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-08-15
AS2017-0407Läkemedelsverket, Tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning T-celler - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-15
AS2017-0406Regleringsbrev - Ansökan om bidrag avseende Kvinnors hälsa - sexualupplysning på olika språkÄrendeMasoumeh Rezapour IsfahaniAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-15
AS2017-0405Fakturabestridan ÄrendeElisabeth SigurdssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-14
AS2017-0404Projekt FTHA PET-TRACER developmentÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-14
AS2017-0403PKG routine management of patients with Parkinson's DiseaseÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-08-07
AS2017-0402Remiss - delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker �För dig och för alla� (SOU 2017:40)ÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-08-04
AS2017-0401IVO Anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet 170407 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0400IVO- Anmälan allvarlig biverkning vid blodverksamhet 170202 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0399IVO- Anmälan allvarlig biverkning vid blodverksamhet 170524 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0398Administrativt stöd Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-31
AS2017-0397Vårdval GynekologiÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-07-28
AS2017-0396Avtal avslut av samarbete med Efora ABÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-28
AS2017-0395Läkemedelsverket, inspektion 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-27
AS2017-0394Skadeanmälningar fordon 2017 - VO Ambulanssjukvård ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-26
AS2017-0393Nationellt referenslaboratorium för polyomavirus (JC/BK- virus, övriga polyomavirus)ÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-24
AS2017-0392Förfrågan - Beslutande strategiska mål för omhändertagande av avlidnaÄrendeAnna LundgrenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-21
AS2017-0391Legat (donation av medel) från patient till HospiceÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-07-21
AS2017-0390Remiss av förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områdenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-14
AS2017-0389Förutsättningar för utryckningsfordon gällande utformning av Stora torgetÄrendePer AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-13
AS2017-0388Begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen kap. 6 § 6a-HospiceÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-07-11
AS2017-0387Negativ händelse/tillbud medicinteknisk produkt MetavisionÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-11
AS2017-0386Tillförordnad sektionschef Barn- och ungdomspsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0385Agilent Technologies Avtal nr: 5000428637 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0384UppdragsavtalÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0383Agilent Technologies Avtal nr: 5000429972 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0382Brainlab Sales GmbH - Avtal nr: QN-ASUSSA-DON-68ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-07
AS2017-0381Högspecialiserad barnhjärtsjukvård - brytpunkt för år 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-05
AS2017-0380Inspektion på livsmedelsanläggning geriatriken TierpÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetBehandlas2017-07-05
AS2017-0379Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-05
AS2017-0378Utbildning kuratorer - Metoden "Föra barnen på tal"ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-04
AS2017-0377Tvisteförhandling - brott mot SamverkansavtaletÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0376Omhändertagande av patienter med akut revaskularisering/ replantation inom handkirurgiÄrendeAnneli JohanssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0375Ögonmottagning på Tierps VårdcentralÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-07-03
AS2017-0374RepresentationÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetMakulerat2017-07-03
AS2017-0373Skrivelse från elevhälsan Östhammars kommun ÄrendeOla DuregårdAkademiska sjukhusetAvslutat2017-07-03
AS2017-0372Förvaring och användning av amnionhinna vid ögonkirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-30
AS2017-0371Barnhälsovård - Årsrapport 2016ÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-30
AS2017-0370Garanterad vårdplats vid Barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen för Region VästmanlandÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-30
AS2017-0369RIFUNDÄrendeSusanne AnkarAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-28
AS2017-0368COMBAT-MSÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-28
AS2017-0367LV Ansökan om förändring 2017 framställningsansvarig - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-28
AS2017-0366Immunicum Study code: IM-102 service agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0365Immunicum AB Study code: IM-103 SErvice agreement - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0364EURACAN - European reference network on rare adult cancersÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0363Synpunkter på kallelsebrevÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-27
AS2017-0362Ramöverenskommelse MSI och vo psykiatriÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-26
AS2017-0361SekretessärendeÄrendeUlrika LindgrenAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-22
AS2017-0360Krisstödsorganisationen i Region UppsalaÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-22
AS2017-0359Rapport genomförande handligsplan för cancerplan 2016-2018ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-21
AS2017-0358XtandiÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-20
AS2017-0357ZytigaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-20
AS2017-0356Ansökan nytt projekt VO BOT - Progress pankreas-studienÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-20
AS2017-0355Presentation vid Almedalsveckan inom området hematologi/onkologi 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-20
AS2017-0354Deltagande vid undervisning på dietistprogrammetÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-20
AS2017-0353Licens och programvaruavtal - Twobo Technologies AB Avtal nr: 1162, 1163 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-19
AS2017-0352Adekvat vård för klienter, med psykiatrisk sjukdom, inskrivna av Kriminalvården - samverkanÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-16
AS2017-0351Servicekontrakt för FDG utrustningÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-16
AS2017-0350Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016-2018ÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-14
AS2017-0349Arbetsmiljöverket inspektion 2017/029294ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0348Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig Tranfusionsmedicin region Gävleborg-KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0347ISS tilläggsavtal städ C11 och R4 - Klinisk genetikÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-14
AS2017-0346JevtanaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-13
AS2017-0345Begäran om handlingarÄrendeEva JonssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-06-12
AS2017-0344Material Transfer and research agreement, ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-12
AS2017-0343Underlätta vid ansökan om vårdbidrag för familjer med barn som har särskilda behov ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-12
AS2017-0342Ansvar bestämning av natrium- och kloridhalter från dialysmaskinerÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-12
AS2017-0341Bemanningslösning legitimerade sjuksköterskorÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-12
AS2017-0340Sjukhusledningens avsiktsförklaring: Vägval för inriktningen av vården vid Akademiska sjukhusetÄrendeHenrik PederbyAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-09
AS2017-0339Tillsyn utgående från 7 kap. 3§ PSL sker med stöd av kap. 7 20-21§ PSLÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0338Serviceavtal Qiagen AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0337Underhållsavtal Carl Zeiss AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0336Underhållsavtal Boston Scientific Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0335Neonatalvårdens platssituationÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0334Information gällande vårdplatser till andra verksamhetsområden inför sommaren 2017ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-05
AS2017-0333Application for membership for Uppsala University Hospital and its Comprehensive Cancer Center (CCC) in the Organisation of the European Cancer Institutes (OECI)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-02
AS2017-0332Hyrsjuksköterska med erfarenhet inom akutsjukvårdÄrendeBirgitta HolmbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-02
AS2017-0331Hyresavtal väntrums TVÄrendeJohan EhrningAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-06-02
AS2017-0330Felaktiga uppgifter om trombektomierÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-06-02
AS2017-0329Rapport 2017, Utsläpp till avlopp från fordonstvätt vid ambulansstationen, Akademiska sjukhusetÄrendeTherese OlsenAkademiska sjukhusetAvslutat2017-06-01
AS2017-0328Regionstyrelsens personalutskott beslut 2017ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0327Tillägg avtal Bayer Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0326Konsulttjänst statistikbearbetning av cancerfarmakologiska data, pinformatics AB, 2017ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0325Konsultjänst statistikbearbetning av cancerfarmakologiska data, Pinformatics ABÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0324Uppsägning avtal Abbott Scandinavia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0323Serviceavtal Qiagen AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0322Serviceavtal ThermoFischer Scientific - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0321Serviceavtal BioMérieux Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0320Underhållsavtal EMM Life Science AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0319Underhållsavtal Carestream Health Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0318Konsultavtal mellan Dentsply Sirona Implants och käkkirurgenÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0317Underhållsavtal Carestream Health Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0316Underhållsavtal Boston Scientific Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0315Samarbetsprojekt NordicInfu Care AB, Adxto Care ABÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-31
AS2017-0314Anstånd med att uppfylla tillståndsvillkor för strålkälla ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-30
AS2017-0313Samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltning, Östhammars kommun och Barn- och ungdomspsykiatri gällande tillgänglighetÄrendeGunilla SvedströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-30
AS2017-0312Allvarlig avvikande händelse vid vävnadsinrättningenÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-30
AS2017-0311Beslut PS § 63 20150428 - Återrapportering av uppdrag rörande upplevelsestråk på Akademiska sjukhusets områdeÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-29
AS2017-0310Årlig rapport Verksamhet vid vävnadsinrättning 2016ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0309Serviceavtal Biosafe SA - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0308Uppsägning avtal Thermo Fischer Scientific - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0307Uppsägning avtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0306Uppsägning avtal ACC Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0305Uppsägning avtal Philips AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0304Uppsägning avtal GE Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0303Underhållsavtal PO Medica - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0302Underhållsavtal DiaSorin AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0301Underhållsavtal Roche Diagnostics Scandinavia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0300Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0299Underhållsavtal Siemens Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0298Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0297Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0296Underhållsavtal Philips Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0295Underhållsavtal Siemens Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0294Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0293Serviceavtal Mettler-Toledo AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0292Underhållsavatal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0291Serviceavtal Olympus Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0290Underhållsavtal Nordic Service Group - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0289Underhållsavtal Triolab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0288Serviceavtal Qiagen AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0287Underhållsavtal Siemens Healthcare AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0286Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0285Underhållsavtal Techtum Lab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0284Serviceavtal Beckman Coulter AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0283Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0282Justering till befintligt avtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0281Underhållssavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0280Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0279Serviceavtal Illumina - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0278Serviceavtal Becton Dickinson Biosciences - MSI ÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0277Underhållsavtal GE Healthcare Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0276Serviceavtal Agilent Technologies - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0275Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet och Neurokirurgi hantering benvävnad - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0274SWEDAC anmälan förändring av nyckelperson KMBÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-29
AS2017-0273Neonatal intensivvård och kvinnosjukvård - Egentliga Finlands SjukvårdsdistriktÄrendeRobert ArktellAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-26
AS2017-0272Rekvirering av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationerÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-23
AS2017-0271Förlängt tillstånd att bedriva vävnadsinrättningÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-23
AS2017-0270Bilavtal 2017 - KvinnosjukvårdÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-23
AS2017-0268Tillägg till befintligt avtal Techtum Lab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0267Underhållsavtal Philips Healthcare - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0266Serviceavtal (Thermo Fisher Scientific) Phadia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0265Serviceavtal Unity Lab Services - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0264Underhållsavtal Roche Diagnostics Scandinavia AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0263Underhållsavtal Philips Healthcare - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0262Serviceavtal Tecan Nordic AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0261Hyresavtal Triolab AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0260Serviceavtal Beckman Coulter - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0259Support Plan Thermo Electron Sweden AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0258Underhållsavtal Olympus Sverige AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0257Underhållsavtal Interacoustics (Oticon AB) - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0256Service Support Qiagen AB - MSIÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0255Serviceplan Merck Millipore - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0254Serviceplan Merck Millipore - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0253Arbete i Advisory BoardÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0252TEST-ärende som ska makulerasÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-22
AS2017-0251Underhållsavtal Tromp Medical AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0250Underhållsavtal JMAB Elinstallationer AB - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0249Serviceavtal AB Ninolab - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0248Servicekontrakt Nordic Service Group - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-22
AS2017-0247Tertialrapport och delårsrapport 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-19
AS2017-0246Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor, anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård vid Uppsala UniversitetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-19
AS2017-0244Jubileumsseminarium och fest den 12 maj 2017 - 50 års onkologi vid Akademiska sjukhusetÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-18
AS2017-0243ISS- tilläggsavtal, inköp förbrukningsmaterial, tömning 125 L, och tömning källsortering C11 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-18
AS2017-0242TOMÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-18
AS2017-0239Phadia - Research grant agreement investigator initiatde research study CABAI 1702 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-16
AS2017-0238Utvärdering av vårdnära service (VNS)ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-15
AS2017-0237Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbeteÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-15
AS2017-0236Beställning av nya tjänster från MSI ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-12
AS2017-0235Autoplan - beställning av fordon, BVoHÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-11
AS2017-0234Finansiering av processledare - vårdprocessgrupp BarnonkologiÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-11
AS2017-0233Slutrapport projekt PERI-analysÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-11
AS2017-0232Information till Läkemedelsverket om odling av autologa hudceller för patient med mycket omfattande brännskadorÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-11
AS2017-0231Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska sjukhuset 2017-2018ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-10
AS2017-0230Information om vården av barn med kraniofaciala missbildningar i UppsalaÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-10
AS2017-0229Förbättra support och öka vårdkvaliteten för patienter som behandlas med Apo-GoÄrendeHélène RheindorfAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-10
AS2017-0228Bilavtal - PsykiatrinÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-09
AS2017-0227Jobmeal-Blodgivningen ing 62 nb maskinnr 11174 avtalsnr 5609 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-08
AS2017-0226Jobmeal - Blodcentralen maskinnummer 11171, avtalsnr 5610 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-08
AS2017-0225Årsdata 2016 BHV-verksamhetenÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-08
AS2017-0224Inspektionen för vård och omsorg, årlig rapport avvikelser - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0223Eurocines-vaccines, ackrediteringsbevis - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0222Sekretessöverenskommelse mellan Socialstyrelsen och verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-05
AS2017-0221Hubben - Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-05
AS2017-0220Information om strålbehandlingen vid Akademiska sjukhuset sommaren 2017 - personalinformation och information till verksamhetschefer inom Region Uppsala/Örebro och SkandionklinikenÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-05
AS2017-0219Servicekontraktsförslag ICS-5000 system s/n 13061592ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-05
AS2017-0218Konsultuppdrag Torsten DanforsÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetMakulerat2017-05-04
AS2017-0217Beställning leasingfordon - VO geriatrik, SAH nordupplandÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-04
AS2017-0216Avtal kaffeautomat VO geriatrikÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-03
AS2017-0215Förfrågan om gåva till barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-03
AS2017-0214Inspektion med anledning av Lex MariaÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-05-03
AS2017-0213Socialstyrelsens rapport Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet 2017ÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetBehandlas2017-05-03
AS2017-0212Information om odling av autologa hudceller för patient med mycket omfattande brännskadorÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-05-02
AS2017-0211Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet? ÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-28
AS2017-0210DokumentförstörareÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0209Kurs i basal radiologi för primärjourerÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-28
AS2017-0208Läkemedelsverket - årlig rapport vävnadsinrättning 2016 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0207IVO - Vävnadsinrättning årlig rapport 2016 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-28
AS2017-0206Ansökan till läkemedelsverket om verksamhet vid vävnadsinrättning, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-27
AS2017-0205Avtal Medipal - Akademiska sjukhuset, SCS patienter per månad på SmärtcentrumÄrendePernilla GustafssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-27
AS2017-0204Avtal Akademikonferens och Klinisk kemi och farmakologi Vårmötet 2018ÄrendeKarin FugmannAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-27
AS2017-0203Microsoft Premier Support Services Description Schedule: Fee and Named Contacts - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-26
AS2017-0202Serverhårdvara - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-26
AS2017-0201Luminex Maintenance and Support Agreement - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-26
AS2017-0200Tomt ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-26
AS2017-0199Strålskyddsbokslut för Landstinget i Uppsala län 2016ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-25
AS2017-0198SkandionklinikenÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-25
AS2017-0197Arbetstidsförkortning sjuksköterskor nattetid 2017-07-03 -- 2017-12-31 ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-04-25
AS2017-0194Remiss SOU2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden ÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-21
AS2017-0193Skadeanmälan EWJ 246 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-19
AS2017-0192Skadeanmälan YBK 438 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-19
AS2017-0191AkademiskamodellernaÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-18
AS2017-0190Hyresavtal Canon i-SENSYS MF6140dn, B7, 2 tr, LaboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-18
AS2017-0189Livsmedelskontroll kök 96EÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-18
AS2017-0188Livsmedelskontroll 96DÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-13
AS2017-0187Fråga angående alternativ metod smärtlindringÄrendeSune LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-13
AS2017-0186Avtal med ConviniÄrendeBirgitta HolmbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-13
AS2017-0185Intrauterina behandlingar samt behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård tillståndsperiod två ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-13
AS2017-0184Avtal gällande nyttjande av lokal på fysioterapimottagning höst 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-12
AS2017-0183Uppsägning av hyresavtal 16-0004486 - kaffemaskin i personalrum B20, bvÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-12
AS2017-0182Jinarc ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0181Hyresavtal Navident, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0180WeCare ABÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0179Begränsad drop in-verksamhet på röntgen från vecka 16ÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-11
AS2017-0178KyprolisÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-11
AS2017-0177Tillstånd att bedriva kraniofacial kirurgi som rikssjukvårdÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-11
AS2017-0176Rådgivning runt diagnostik av kraniofaciala syndrom och kraniosynostoser, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-10
AS2017-0175Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt - ing. 100, J-husetÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-10
AS2017-0174Tester i Windows 10ÄrendeAnna LönnbergAkademiska sjukhusetMakulerat2017-04-10
AS2017-0173Överenskommelse gällande personligt ombud i Enköping och HåboÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-07
AS2017-0172Begäran om åtgärd enligt 6 kap 6a §, hög arbetsbelastning och dålig bemanning - Avdelning 96 F, Akademiska barnsjukhusetÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-04-07
AS2017-0171Diasend.comÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-07
AS2017-0170Utbildning HR-avdelningenÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-06
AS2017-0169Byte och installation av 3 st LAF-bänkar AS och två st för UU. ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-04
AS2017-0168Information om handräckning för spridning i organisationenÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-04-04
AS2017-0167Akademiskamodellerna - riskbedömningÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-03
AS2017-0166Tillförordnade direktörerÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-04-03
AS2017-0165Gåvor VO barnsjukhuset 2017ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0164ISS - Tilläggsavatal på städÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0163Licens och programvaruavtal - Avtal nr: 1167,1168, 1190 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0162Baxalta annual update to questionnaire - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0161Faktura 1866557901ÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-31
AS2017-0160Architect i2000SR, c16000 - MSIÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-31
AS2017-0159RevlimidÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-31
AS2017-0158PraluentÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-31
AS2017-0157JOBmeal - avtal barnakuten, akut barnsjukvårdÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-30
AS2017-0153Regionmöte barngastroenterologi 170504-05, sponsoravtalÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-29
AS2017-0152Tidsbegränsad livsmedelsanläggning kök 70C1ÄrendeFredrik SundAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-29
AS2017-0151Tilläggsavtal till avtal UPPH2014-0099 mellan ISS och Akademiska sjukhusetÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-28
AS2017-0150Uppsala Triathlon 11 juni 2107ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-28
AS2017-0149Sekretessavtal PET-studie om neurodegenerationÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-28
AS2017-0148Överenskommelse mellan Akademiska laboratoriet och Mediq SverigeÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-27
AS2017-0147Hyresavtal Uniflow AmbulansenÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-25
AS2017-0146Bokningsbekräftelse/överenskommelse Intendenturen Gamla Torget- KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-24
AS2017-0145Akutmottagningsverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-24
AS2017-0144Avsteg från gällande kollektivavtal enligt direktörsbeslut 9/2017ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-22
AS2017-0143161229 Larmavtal Sjukvårdsteamet, Palliativt centrum, med Lövestad Larmcentral 2016-12-14--2019-12-13ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0142Avtal om tvätt- och textilservice för Palliativt centrum, Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH), fd SjukvårdsteametÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-22
AS2017-0141Avtal kaffeautomater paramedicin 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0140Skadeanmälan EOM 343 EnköpingÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0139Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-22
AS2017-0138Micro Arrayanalyser - Array- och analysfaciliteten, Uppsala universitetÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-21
AS2017-0137Överenskommelse mellan staten ock SKL om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m m ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-21
AS2017-0136Projektledning Vård och stödsamordning (Voss)ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-20
AS2017-0135Hyresavtal för CanonÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-17
AS2017-0134Tilläggsavtal på städning - Avdelning 30F, B17, plan 4ÄrendeMarie SelbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-17
AS2017-0133Månadsrapport 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-17
AS2017-0132Hyra av massagefåtölj - Öron, näsa, hals- och plastikavdelningen 85FÄrendeIrene MesenholAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-16
AS2017-0131Konsignationslageravtal med Johnson & Johnson AB, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-16
AS2017-0130JobmealÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-15
AS2017-0129Avtal- Saas- och konsulttjänsterÄrendeMonica SwenssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-15
AS2017-0128Skadeanmälan EWJ 246 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-15
AS2017-0126Skadeanmälan EAC 914 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-14
AS2017-0125Standardiserade vårdförlopp 2017ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-14
AS2017-0124Etikprövning En utvärdering av morbiditet av donatorställen för rekonstruktion av huvud- och halsdefekter - en metaanalys och internationell multicenterstudie, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0123Uppsägning av avtalÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0122Prospekt gällande handledning av Birgitta Johansson NiemeläÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0121IVO årsrapport blanketter ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0120NICS Avtal med MedSciNet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-09
AS2017-0119AbraxaneÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-07
AS2017-0118Skadeanmälan YDK714 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-07
AS2017-0117Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård � 2017ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-07
AS2017-0116Inbjudan från Socialstyrelsen till videomöte 10 mars angående rikssjukvård viss kraniofacial kirurgiÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-06
AS2017-0115Avropsavtal VO BOT och Lyhra Kommunikation och förändring AB avseende ledningsgruppsutveckling VLG BOT 2017ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-06
AS2017-0114Avropsavtal konsulter enligt ramavtal UPPH2014-0246 - avseende Lyhra Kommunikation och förändring ABÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetMakulerat2017-03-06
AS2017-0113Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap 6 a § Barn- och ungdomspsykiatrin 2016/031309ÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-03-03
AS2017-0112Nationella nätverksmötet för Neuromuskulära sjukdomar 170316-17, Event sponsorship AgreementÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-01
AS2017-0111BAXALTA Change in responsibilities - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-01
AS2017-0110IVO Förändring inom blodverksamheten vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-03-01
AS2017-0109Beslut från Regionfullmäktige 2017ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-28
AS2017-0108Massagefotölj, Siemens, MA10, S12010061ÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-27
AS2017-0107Grupphandledning kuratorer 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-23
AS2017-0106Bestridande av fakturaÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-23
AS2017-0105Skadeanmälan YBK 438 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-22
AS2017-0104TOMTÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-20
AS2017-0103MR-hybrid - interoperativ 3T MR-kamera - J-husetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-20
AS2017-0102Yttrande i ärende 2016/031309 gällande lagenliga raster för läkareÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-20
AS2017-0101Årsrapport 2016 - Akademiska sjukhusetÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-17
AS2017-0100Tilldelning av kontrakt avseende PD1-hämmare ÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-17
AS2017-0099Konsultavtal mellan Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska Laboratoriet och Laboratoriemedicin, Region GävleborgÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-17
AS2017-0098Citrix licenser och support 2017 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-16
AS2017-0097ACT Logimark Sverige AB - CIJ bläckstråleskrivare - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-16
AS2017-0095Siemens - Artis zee multi-purpose Avtal 5652 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-16
AS2017-0094SäkerhetsledningssystemÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-16
AS2017-0093Patientsäkerhetsberättelse för Akademiska sjukhuset 2016ÄrendeGöran GüntherAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-15
AS2017-0092Samarbetsprojekt - Behandling med DuopdopaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-14
AS2017-0091Handledare för SweModis utbildningsprogram PD Insights samt Navigate PDÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-14
AS2017-0090Specialiserad rehabilitering inom Akademiska sjukhusets ramÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-13
AS2017-0089Uppdragsavtal avseende extern granskning av ST enligt SPUR-modell - Anestesi och intensivvårdÄrendeAnna-Carin GullbrandAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-13
AS2017-0088Akademiska sjukhusets budget 2017ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-13
AS2017-0087Mini-HTA: Utmönstring av talträning som ej är intensiv - ParamedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-10
AS2017-0086DubletteÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2017-02-10
AS2017-0085KontaktlöshetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-08
AS2017-0084Remiss Socialstyrelsen -Intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EESÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-08
AS2017-0083Remiss avseende förslag till Socialstyrelsen föreskrifter om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjelandÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-08
AS2017-0082Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016ÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-08
AS2017-0081Metavisioninförandet på NeoÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-07
AS2017-0080Webbaserad Uppföljning Prostatacancer (WUP)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-07
AS2017-0079Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- Säker och effektiv läkemedelskedjaÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-06
AS2017-0078Avtal för handläggning av givarärenden, transfusionsmedicin Region Gävleborg - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-06
AS2017-0077Genomlysning av verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin (AMM)ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-06
AS2017-0075Tillhandahållande av specialistkompetens psykiatriÄrendeSanna Nyman PerssonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-02-03
AS2017-0074Överenskommelse om övertagande av viss utrustning, FDGÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0073Överenskommelse om leverans av blod från blodcentralerna i Region Gävleborg till patientvård 2017 -KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0072Avtal kaffeautomater, vo psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-03
AS2017-0071Avsiktsförklaring ApoteketÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2017-02-02
AS2017-0070Ambulanshelikoptertransport - region ÖstergötlandÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0069GSK Q4 2016 Öppen rapportering av värdeöverföringar, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0068Regiondirektörsbeslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-02
AS2017-0067Canon iRAdvC5535 - A8364740ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-02-01
AS2017-0066Samarbetsavtal mellan Region Uppsala och Compugroup Medical Lab AB - KMBÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-31
AS2017-0065Kontrakt handledning med syfte neuropsykiatrisk utredningsmetodik, valideringsprocedurer och kvalitetssäkring vid utredningarÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-31
AS2017-0064Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017: fördelning av medel ungdomsmottagningar ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-31
AS2017-0063Sjukhusbiblioteket i hus A15, B9, F11-12 - Fastighet- och inköpsavdelningenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-30
AS2017-0062Tidigare ej diarieförda handlingarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-30
AS2017-0061SWEDAC inspektion 2017 - Akademiska labortatorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-30
AS2017-0060Projektledning för införandet av Psykiartimodulen på RättspsykiatrinÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-27
AS2017-0059Verksamhetschefsbeslut 2017ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-25
AS2017-0058Canon iRAdvC5535 - A8342430ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0057Canon iR Advance C5535i - A8339187ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0056Utveckling av smärtvård i regionenÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0055Digital IntroduktionÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-24
AS2017-0054KarriärsidorÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-24
AS2017-0053Öppethållandeplan sommaren 2016ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-24
AS2017-0052Yrkande enligt Arbetsmiljölagen kap. 6 § 6a-reumatologenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-23
AS2017-0051Medarbetarundersökning 2016 ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0050Canon iRAdvC5235 - A8252433ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0049Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin Landstinget Dalarna - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-23
AS2017-0048Synpunkter på yttrande angående översiktsplan Håbo kommunÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-20
AS2017-0047Avtal - reproduktionscentrum och VitrolifeÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-19
AS2017-0046Sjukvårdens LedarskapsakademiÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-19
AS2017-0045109th Scandinavian Race in Uppsala och Skandis GP � den 13 � 14 maj 2017ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-17
AS2017-0044Överenskommelse mellan Institutionen för neurovetenskap och verksamhetsområdet psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0043Skadeanmälan EWJ 246 UppsalaÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0042YervoyÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0041Canon A8360714 hyresavtal - Dokumentförstörare barnskyddsteamet barnhälsovården MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-17
AS2017-0040Nationell läkemedelslistaÄrendeAstrid ForsströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-17
AS2017-0039Representant för Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci till arbetsgruppen för framtagande av sjukhusets lokalförsörjningsplanÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-16
AS2017-0038Begärd utomlänsprislista 2017ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-01-16
AS2017-0037Underlag för artikel i polsk tidsskriftÄrendeTherese AveholtAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0036NIVA utredning 1996 - NeurocentrumÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0035Uppdragsdirektiv Dagkirurgiska öronbarnÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-13
AS2017-0034Kommuner och landstings skyldighet att lämna uppgifter om totalförsvarspliktiga till RekryteringsmyndighetÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0033Överenskommelse angående vuxenjourer hos Barn- och ungdompsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0032SWEDAC - teknisk bedömare av virologi, Uppsala 2017ÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0031Överenskommelse mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, Kvinnofridsenheten och Kvinnosjukvården verksamhetsår 2017ÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-13
AS2017-0030Lokala riktlinjer för samverkan enligt metoden vård- och stödsamordning VOSSÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-12
AS2017-0029Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSI 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-11
AS2017-0028Skadefall under kalenderår 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-11
AS2017-0027Ordförandebeslut EPN angående vävnadsmaterial från skalloperationer, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0026Information och underrättelse från Polismyndigheten rörande Akademiska sjukhuset ÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0025Avtalsförlängning 0428-11 Siemens AB, gällande produkter och reagens Immulite 2000XpiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0024Avtalsförlängning 0444-11 befintliga Stratus CS och PFA 100/200ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0023Begäran om godkännande av representation 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-10
AS2017-0022Vårdstyrelsens beslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0021Sjukhusstyrelsens ordförandebeslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0020Regionstyrelsens beslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0019Kollektivtrafiknämndens beslut 2017ÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-09
AS2017-0018Fastighets- och servicenämndens beslut 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0017Protest mot att lägga ner avdelning 114 inom Psykosvård och rättspsykiatrisk vårdÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-09
AS2017-0016Handlingsplan avseende hedersrelaterat våldÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0015Vaccinationstäckning 2016ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-09
AS2017-0014Promemoria VO BarnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2017-01-05
AS2017-0013Beslut 2017 VO BarnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-05
AS2017-0012Uppsägning av samverkansavtal som reglerar det socialpsykiatriska behandlingsteamets verksamhet på BUPÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-04
AS2017-0011Discovery MI, licensavtalÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-04
AS2017-0010Förlängning av avtal gällande kaffemaskin på jobbet - JDE Professional 516327 och 515030. Specialiserad pediatrikÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-03
AS2017-0009Avtal om auskultation mellan Takeda och blodmottagningen.ÄrendeGunilla ErikssonAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-03
AS2017-0007Slutenvård 2017ÄrendeMaria NybergAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0006Professionsmiljarden 2017ÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2017-01-01
AS2017-0005Tillförordnad verksamhetschef 2017ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0004Utvecklingsfonden 2017 - Akademiska sjukhusetÄrendeEnni HallinAkademiska sjukhusetBehandlas2017-01-01
AS2017-0003Landstingsdirektörens beslut 2017ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2017 ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2017-0001Sjukhusdirektörens beslut 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2017-01-01
AS2016-0339Inredning i nya lokaler för Klinisk mikrobiologi ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0338Felregistrerat - Ny neonatalavdelning Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-12-30
AS2016-0337Ingång 70, programändring LäkarskeppetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0336Ingång 70, programändring IMA/BIVAÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0335Förslag till modifierat upplägg av vårdnära service (VNS)ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-30
AS2016-0334Prioriteringsmodell fastighetsinvesteringarÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-29
AS2016-0333Överenskommelse Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, lönemedel 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-12-28
AS2016-0332Boländernas BVC stängd, information via mail till BVC i C- länÄrendeMarié BlombergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0331Lokaler - tvingande flytt 2016ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0330Överenskommelse om leverans av blod från Landstinget Dalarna till patientvård 2017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0329Studie EURO 15-11, avtal om överföring av humanbiologiskt material - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0328Kikhosta- information om pågående kikhosteutbrott i Uppsala länÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0327AutoMed - Automation within Specilalized CareÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0326Ersättning för ny räddningsstation Tierp (tvingande flytt) ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0325RSV - 64041575RSV2003ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2016-12-28
AS2016-0324Stöld, ing 78/79ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0323Workshop kring sociala medier för cheferÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-28
AS2016-0322Stöld av mobiltelefonÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-23
AS2016-0320Utlämnande av uppgifter från register och sekretessöverenskommelse i samband med forskningÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0319Auskultation, Roche AB, VO kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0318Uppdragsavtal BEST, Göteborgs universitet och VO kirurgi ÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0317Advisory Board Coloplast Ostomy Forum, VO kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0316Finlands Röda Kors Blodtjänst, underleverantörsuppdrag kompletteringar av analyser utförda av FRK Blodtjänst - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-22
AS2016-0315Leveransavtal AH diagnostics 20017 - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-21
AS2016-0314Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-21
AS2016-0313Inköp av FacebookannonserÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-21
AS2016-0312Besök AMM från Finland 2-3 februari 2017ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-20
AS2016-0311Enkät - Leder nationella kvalitetsregister till en bättre vård och omsorg?ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-20
AS2016-0310Yrkande 6 § 6a BUP måltidsuppehållÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-20
AS2016-0309Utsläpp av lustgas från Akademiska sjukhuset under 2016ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-16
AS2016-0308Avtal beträffande uthyrning av bröstpumpar från Meddela Medical ABÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-14
AS2016-0307Ny neonatalavdelning Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-14
AS2016-0306Frågor kring mobilt team i psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-14
AS2016-0305Mottagning och förmedling av larmtjänsterÄrendeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-14
AS2016-0304Överlåtelse av utrustning, tillverkning av radioaktiva spårämnet fludeoxyglucose, FDGÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-13
AS2016-0303Synpunkter på Akademiska sjukhusets akutmottagningÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-13
AS2016-0302Etikprövning: Relationen mellan det upplevda hälsotillståndet och fysisk funktion och förmåga hos personer med brännskador 6 och 12 månader efter skadan, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-12
AS2016-0301Väntrums-TV Barnspecialistmottagningen, MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0300Överföring av humanbiologiskt material - Innovation AkademiskaÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0299KadcylaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-09
AS2016-0298Avtal om neurofysiologisk konsultationsverksamhet mellan Akademiska sjukhuset och Landstinget i Värmland - NeuroÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0297Till Ellens minneÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-09
AS2016-0296Adresslistor vid kris- eller katastroflägenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-09
AS2016-0295NucalaÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-07
AS2016-0294RaxoneÄrendeHans SjöbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-07
AS2016-0292Vård vid rättpsykiatriskakliniken i Säter 2012ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-07
AS2016-0291Synpunkter på arbetsmiljön - ortopedoperationÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-06
AS2016-0290Grupphandledning kuratorer 2016ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0289Beslut 2016 VO barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0288Promemoria VO BarnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0287Upphörande av livsmedelsanläggning, Klinisk nutritionÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0286Avtal om rutiner för prover från Länsenheten för klinisk kemi, KalmarÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0285Triolab, förändring av gällande avtal dnr AS2013-1043ÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-06
AS2016-0284Förlängning av avtal gällande kaffemaskin på jobbet - JDE ProfessionalÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0283Redovisning av landstingens krav på remiss i öppenvård 2016 - 2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-05
AS2016-0282Samarbetsavtal mellan SiS ungdomshem Bärby och sektionen för affektiva sjukdomar, verksamhetsområde psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0281Status uppsägning av IVA-sjuksköterskor från sjukhusenÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-05
AS2016-0280Avtal- Kopiator 85EÄrendeAnna ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0279Avtal om bidrag till Kvinnosjukvården för medverkan som expert i Säker FörlossningsvårdÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-05
AS2016-0278Uppdragsutbildning dietist, filminspelning till sjuksköterskeprogram - ParamedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0277Lokala riktlinjer för VOSS enligt metoden vård- och stödsamordning tillsammans med kommunerna i Uppsala länÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-02
AS2016-0276Flytt av delar av logopedmottagningen till Svartbäckens VCÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0275Flytt av ödemmottagningen och medicinsk yoga till Svartbäckens VCÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-02
AS2016-0274Miljöarbete 2016ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0273Interpellation, hur många vårdplatser är stängda per dag?ÄrendeBo StrömquistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0272Krav på riktlinjer för remittering till diagnostikundersökningarÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-12-01
AS2016-0271TvisteförhandlingÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetBehandlas2016-12-01
AS2016-0270Licensavtal MobilusÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0269Logopedverksamhet på Botulv språkförskola, Uppsala kommunÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0268Etikansökan Inverkan av ett ögonstyrt kommunikationshjälpmedel på kommunikationsförmågan mellan brännskadade intensivvårdspatienter och sjukvårdspersonalen, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0267Förfrågan om underlag ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0266Förfrågan om statistikÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-30
AS2016-0265FörlossningsskadorÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0264Skadeanmälan EWJ 238 Uppsala ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0263Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro kring samarbete rörande matstrups- och magsäckscancer, levertumörer och bukspottkörtelcancer ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-30
AS2016-0262Skadeanmälan ELM 066 Uppsala ÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0261Överenskommelse mellan Kultur och Bildning och Akademiska sjukhuset gällande sjukhusbiblioteketÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0260Vårdstyrelsens ordförandebeslut 2016ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0259Begäran om allmänna handlingar gällande ADHD-medicinering för barn- och ungdomar i Uppsala länÄrendeCarina AbrahamssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-30
AS2016-0258Synpunkter på faktura ÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-29
AS2016-0257Överenskommelse paramedicinska tjänster 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-29
AS2016-0256Återrapport avseende samarbete kring nivåstrukturering inom Uppsala-ÖrebroregionenÄrendeBengt SandénAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-29
AS2016-0255Överlåtelse av fordon, PEFRA 159/1000ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-29
AS2016-0254InFuturum 2017ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0253NovaSure - endometrieablations-system för behandling av menorragi - kvinnosjukvårdÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0252Behörighet för kliniskt verksamma apotekare, VO PsykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0251Tilläggsavtal med ISS och VO psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-28
AS2016-0250Avtal tömning av tvättsäck - hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologiÄrendeMonica S AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-25
AS2016-0249Egenmäktigt förfarandeÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-25
AS2016-0248Bygglov för tillbyggnad och fasadändring - Fjärdingen 32:1ÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-24
AS2016-0247Överenskommelse logoped 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-24
AS2016-0246Överenskommelse kurator 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0245Överenskommelse dietist 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0244Överenskommelse fysioterapi 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-24
AS2016-0243Överenskommelser arbetsterapi 2017 - paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-24
AS2016-0242Brist på omklädningsskåp för studenter - Fastighets- och inköpsavdelningenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-24
AS2016-0241Samlad specialiserad rehabilitering vid Akademiska sjukhusetÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-24
AS2016-0240Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i A15 till Uppsala universitet - Fastighets- och inköpsavdelningen ÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-23
AS2016-0239Kan användas till annatÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-23
AS2016-0238Underlag för medicinska åldersbedömningarÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-22
AS2016-0237Offert/avtal operationell leasing driftsavtal. Förare Magnus Larsson Offertnr: 681325ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-22
AS2016-0236Öppen rapportering värdeöverföring, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0235IVO anmälan tryckbortfall renrum - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0234Fråga om patientkontaktÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0233Beställning av tjänster gällande paramedicin och MSIÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0232Samverkan om vävnadsverksamhet ortopedi - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-21
AS2016-0231Stöld - underrättelse om beslutÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-18
AS2016-0230Samverkansbeskrivning mellan vävnadsinrättning UAS och KMB Akademiska laboratorietÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-18
AS2016-0229Tillsynsmöte med inriktning på miljöfrågor - Fjärdingen 32:1ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-18
AS2016-0228Strategisk lokalförsörjningsplan för Akademiska sjukhusetÄrendeHans Olov HellströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-02271 serviceavtal Cannon, Buisiness Center Uppsala 1 hyresavtal Siemens Financial Services ABÄrendeAnna LindbergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0226Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump (LVAD) som permanent behandling vid svår hjärtsvikt - Kardiologi/ToraxÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0225Anmälan till IVO om ventilationsavbrott på vävnadsinrättning, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0223JACIE inspektionÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-17
AS2016-0222Överenskommelse avseende studie: IDENTIFY - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0221Flytt Karolinska universitetssjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0220Överenskommelse med Klinisk mikrobiologi, Oscar II-dialysen och dialys- och aferesmottagningen - Klinisk mikrobiologiÄrendeAnna-Lena KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0219Avtal på blod och serum 2017 Håtunalab - Klinisk mikrobiologiÄrendeAnna-Lena KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0218Totalservice varuautomat Selecta -Klinisk mikrobiologiÄrendeAnna-Lena KarlssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-16
AS2016-0217NUCALAÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-15
AS2016-0216Transportstyrelsens olycksdatabas STRADAÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0215Audit Certificate, BN_0002-01/TNBC-MERIT, BioNTech AG - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0214Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i C5 till Uppsala universitet - Fastighets- och inköpsavdelningen ÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0213IVO Beslut med krav på åtgärder efter inspektion vid Akademiska laboratoriet, vävnadsinrättning - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-15
AS2016-0212Arbetsmiljön på barnakuten och avdelning 95EÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-14
AS2016-0211TomtÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-14
AS2016-0210Avtal - sjukhuskyrkans beredskapslinje vid Akademiska sjukhusetÄrendeFredrik TedenlindAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-14
AS2016-0209Auskultationsavtal - urologiÄrendeAnnika TapperAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-14
AS2016-0208Projektledningsverktyg för värdebaserad vårdÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-11
AS2016-0207Cystisk fibros, screeningÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-10
AS2016-0206Förlängt tillstånd att bedriva rikssjukvårdÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-09
AS2016-0205BHV-Studie om BHV- personal - surrogat information om studienÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-08
AS2016-0204BHV- SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) Rapport ang. skakvåld - TriadenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-08
AS2016-0203Förlängning av avtal 2012-01 Diasorin, gammalt dnr AS2012-0263.ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-08
AS2016-0202IVO Förlängt tillstånd att bedriva blodverksamhet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-07
AS2016-0201TomtÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-04
AS2016-0200Multi party confidentiality agreement, Eatris - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0199Tjänsteköp Advince studien - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0198Tjänsteköp, Scapis - MR carotis undersökning och granskning - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0197Vacuum service cyklotron - BFCÄrendeAnna DufflinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-04
AS2016-0196Fullmakt - Nationella upphandlingarÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-03
AS2016-0195Förlängning av avtal - 445498ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-03
AS2016-0194Förlängning avtal med Roche Diagnostics Scandinavia AB för Cobas E- och Cobas C-instrument. Avtalnr S2012-064.ÄrendeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0193Läkemedel - 483519ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-11-03
AS2016-0192Beslut - Tillsättning av avdelningschef inom paramedicinavdelning 2 - ParamedicinÄrendeAkademiska sjukhusetMakulerat2016-11-03
AS2016-0191Revision av patientsäkerhet - förbättringsarbeteÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0190Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008-463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-03
AS2016-0189Avtal kaffeautomat - Klinisk kemi och farmakologiÄrendeMaggie HyndAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-02
AS2016-0188Baxalta kontrakt human plasma - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-01
AS2016-0187Skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § arbetsmiljölagenÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-11-01
AS2016-0186Nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbeteÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-28
AS2016-0185Eurocine Vaccines - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-28
AS2016-0184Specialiserad rehabilitering vid Akademiska sjukhusetÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-28
AS2016-0183Sjukhusbiblioteksverksamheten vid Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-27
AS2016-0182Överenskommelse mellan Uppsala Universitet (IGP) och Akademiska sjukhuset (Onkologkliniken) om U-CAN ForskningssjuksköterskaÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-26
AS2016-0181Fackliga organisationers synpunkter på samlad rehabiliteringÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-26
AS2016-0179Läkemedel - CimziaÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0178Läkemedel - BenepaliÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0177Läkemedel EnbrelÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0176Läkemedel - HumiraÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0175KollektivtrafiknämndenÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-26
AS2016-0174Interiör A1ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0173Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro kring fortsatt organisation av gynekologisk cancervård-GCUÖ, Gyncancercentrum Uppsala/ÖrebroÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0171Angående förfrågan om ersättning i efterhand (480806)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0170Rapport till Socialstyrelsen om förändringar i verksamheten Rikssjukvård i viss kraniofacial kirurgi, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-25
AS2016-0169Synpunkter på bristfällig information om deltagande i studie (lutetiumbehandling)ÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-25
AS2016-0168Information rörande ny mjukvara till AMIKA - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-24
AS2016-0167Tillsättning av AT-block år 2017-2018ÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-24
AS2016-0166Stöld av ipadÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-24
AS2016-0165Tillsyn av VO Ortopedi, Ortopedkliniken samt CentraloperationÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0164Tillsyn VO Ortopedi, Ortopedavdelning 70E2ÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0163Tillsyn av VO Ortopedi, OrtopedmottagningenÄrendeCarina BonsérAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0161Svar på Inspektionsmeddelande 2016/024109 från Arbetsmiljöverket, geriatrikÄrendeAnn-Charlotte SjölanderAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-21
AS2016-0160Frågor om antal självmord inom viss tidÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-21
AS2016-0159Beslut om föreläggande enligt lagen om skydd mot olyckorÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-20
AS2016-0158Framtidens Akademiska sjukhus, Projekt- ing.70, B11-husetÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-20
AS2016-0157Information om väsentliga förändringar enligt STAFS 2015:8 - ALÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-19
AS2016-0156Avslut behandling av generell hyperhidros - NeuromottagningenÄrendeAnna ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-19
AS2016-0154TV-inspelning barnsjukhusetÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-18
AS2016-0153Arbetsmiljöverket - Inspektion 2016/022851ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetMakulerat2016-10-18
AS2016-0152Stöld av datorÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-18
AS2016-0151Förfrågan om vård på Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-18
AS2016-0150Stöld av skulpturÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-17
AS2016-0149Begäran om yttrandeÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0148 Arbetsmiljöverket inspektion 2016/022851ÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0147Begäran om yttrandeÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-14
AS2016-0146Möte om arbetsmiljön för första linjens cheferÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-14
AS2016-0145Begäran om yttrandeÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-13
AS2016-0144Begäran om yttrandeÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-13
AS2016-0143Begäran om yttrandeÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-13
AS2016-0142Cervixcancerprevention � Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationerÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-13
AS2016-0141Från Landstingets resurscentrum, Patientadministrationen - förfrågan om ersättning i efterhandÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-13
AS2016-0140Förfrågan att använda Akademiska sjukhusets loggaÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-12
AS2016-0139Offert DoReMi - Presentation i svar mm - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-12
AS2016-0138Förvaltningsanalys Akademiska 2018-2020ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-12
AS2016-0137Helsinki - Uppsala collaboration for paediatric craniofacial surgery, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0136Avtal om deltagande i nätbaserad undervisning för immunologi och transfusionsmedicin - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0135Projekt Omfördelning nattlag ÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0134Läkarkonsulter till Smärtrehabilitering Säter - specialistläkare i smärtrehabilitering - Rehabiliteringsmedicin och SmärtcentrumÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-11
AS2016-0133Avtal gällande nyttjande av lokal på fysioterapimottagning 2016-vår 2017ÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-10
AS2016-0131Felregisterat 24/2016 Beslut gällande gynekologisk cellprovtagning för analys av humant papillom virus (HPV)ÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-10-10
AS2016-0130Synpunkter - BIVAÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-10
AS2016-0129Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting om psykosvårdens beroendeÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0128Uppsägning av avtal nr: 123 IntraMedic AB - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0127Solo SLT samt Valon Multisport Ögonlaser Avtal nr: 160622 - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0126Professionsmiljarden 2016 ÄrendeEva-Lena NilssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-06
AS2016-0125Ansökan för dispens från krav om skärpta villkor för fysiskt skydd av bestrålningsenheter med Cs-137ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-05
AS2016-0124Medverkan i nationell studie om mellanorganisatorisk samverkanÄrendeMarianne Van RooijenAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-05
AS2016-0123VO Blod- och tumörsjukdomar: Klagomål från patient - Sen strålstartÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-05
AS2016-0122Läkarkonsulttjänst - Specialisläkare i rehabiliteringsmedicinÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-04
AS2016-0121GRUND-USÄrendeMarie SjödinAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-04
AS2016-0120Anmälan - Olaga hot mot grupp - OrtopediÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-03
AS2016-01191 Canon iRAdvC5235 & 1 Canon iRAdvC5255,med tillbehör, Institutionen för medicinska vetenskapen, Ingång 40, 5 trapporÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-10-03
AS2016-0118Bakgrund till beslut på att inte längre tillhandahålla CEDAX - MSD SwedenÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-10-03
AS2016-0117Konsekvenser utifrån halverat anslag mot hiv och andra smittsamma sjukdomarÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0116Frågor om uppföljning av för tidigt födda barn från Dagens MedicinÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-30
AS2016-0115Beslut inspektion IVO 2016 blodverksamheten - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0114Incidentrapport LUL journalsystem v35 2016 - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0113Stöld av hjärtstartareÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0112Stöld ing 14ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-30
AS2016-0111Avtal angående patientenkät mellan WeCare AB och VO plastikkirurgi och käkkirurgi, plastik och käk ÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-29
AS2016-0108Organisatoriskt samlat centrum för specialiserad rehabiliteringÄrendeMalin LindströmAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-29
AS2016-0107Forum för registreringar i Cosmic, VO psykiatriÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-28
AS2016-0106Inköp av strålkanonÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-27
AS2016-0105Avtal om underleverantörsuppdrag vävnadstypning, Norrlands universitetssjukhus, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-27
AS2016-0104Akademiska sjukhuset upplåter lokaler i A1 till Uppsala universitet - Fastighets- och inköpsavdelningenÄrendeSusanne LindblomAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-26
AS2016-0103Avtal om samarbete Pfizer Innovations och Svensk barnreumatologisk föreningÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-26
AS2016-0101Docplus-redaktör - organisation, arbetsfördelning och uppdragÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-26
AS2016-0100Uppdrag inom Innovation AkademiskaÄrendeAnna SagströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-22
AS2016-0099Synpunkt gällande rankning i Dagens MedicinÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-22
AS2016-0098Samarbetsavtal om hemleveranser till PD-patienterÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-21
AS2016-0097Likabehandlingsplan ur ett medborgarperspektiv för Akademiska sjukhuset 2016-2017ÄrendeMargareta ÖhrvallAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-21
AS2016-0095Beställning leasingfordon - AmbulanssjukvårdenÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-21
AS2016-0094Invigning av BVoH, MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-20
AS2016-0093Leveransavtal Phadia, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0092Leveransavtal AH diagnostics, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0091Förändring gällande avtal nr 111104-1310, Triolab, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0090Överlåtelse av serviceavtal: 1675/15, Triolab, Electra-Box, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0089Avtal ThermoFisher Scientific - Klinisk kemi och farmakologiÄrendeEva M AnderssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0088Anmälan om stöld - röntgenÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-19
AS2016-0087Uppdragsavtal mellan H Lundbeck AB och psykiatrin ang föreläsningar för psykiatriker och psykossjuksköterskorÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0086Uppdragsavtal mellan H. Lundbeck och verksamhetsområde psykiatri gällande föreläsningar för psykiatriker och psykossjuksköterskor.ÄrendeChristina SkoghammarAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0085Agilent Technologies - 2200 TapeStation - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0084Agilent Technologies - 2200 TapeStation - MSIÄrendeStephanie StollAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0083Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0082IBM - ILMT Uppgraderings Support - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-16
AS2016-0081IBM - ILMT Uppgraderings Support - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0080Frågor kring HR - Sjukhusstyrelsen den 27 september 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-16
AS2016-0079Klassificeringsstruktur Version KS 2017 1:0ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-16
AS2016-0078Delårsrapport och tertialrapport 2016 Akademiska sjukhusetÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0077Överenskommelse för tillvaratagande av hud till hudbank, plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0076Hyresavtal - 1 iR Advance C350i . paramedicinÄrendeBirgitta NordfeldtAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-15
AS2016-0075Hyresavtal - 1 pappersmagasin B2 till JWF63781, 18 månaderÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-15
AS2016-0074Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-14
AS2016-0073Överenskommelse om tjänstenivå (SLA)ÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0072Remiss nya föreskrifter om läkemedelshantering ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0071Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-14
AS2016-0070EUROSTARS SenseBurn Project, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-14
AS2016-0069Avtal med Intertek angående revisioner enligt ISO 9001:2008 och SS-EN 15224, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-14
AS2016-0068Införandet av KUA enheter - Kliniskt TräningscentrumÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-13
AS2016-0067Förskrivning av blodsockermätare, typ Freestyle LibreÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-13
AS2016-0066Brandlarmet i kallelsesignalsystemet F-blocketÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0065Svar på avvikelser noterade vid inspektion av trailer, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0064Canon iRAdvC5235 A8273010 Barnspecmott MuninÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0063Canon iRAdvC5235 A8273198 Barnspecmott EnköpingÄrendeMaria GrayAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0062Serviceavtal reg nr KOZ 255, Mercedes-Benz, Actros ny 1842 LS 4X2, KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0061Remiss Socialstyrelsen - Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntad död hos spädbarnÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0060Fastighets- och servicenämndens beslutÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0059Beslut 2016-09-01 - § 64 Nya lokaler för den pallativa verksamheten (Hospice)ÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetMakulerat2016-09-12
AS2016-0058Synpunkter på förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogramÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0057ISSUANCE OF CORPORATE REGISTRATION NUMBERÄrendeTitti HamströmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-12
AS2016-0056Interpellation - Dåliga resultat för landstingets AT-utbildningÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0055Interpellation - Är dagens organisation verkligen tydlig?ÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0054Interpellation - Om BUP i Östhammar, Tierp och EnköpingÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0053Avtal mellan Operationskonsulterna Stockholm AB och VO kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-09
AS2016-0052Etikprövning Total Burn Volume (TBV), Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-08
AS2016-0051Etikprövning Toxisk epidermal nekrolys och Stevens-Johnson syndrom, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-08
AS2016-0050Information om odling av autologa hudceller, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-08
AS2016-0049Etikansökan utvärdering av frakturer i ögonhålan, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-07
AS2016-0048Etikprövning retrospektiv studie om kirurgisk behandling av läpp-käk-gomspalt, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-07
AS2016-0047Införskaffande av strålkanonÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-09-06
AS2016-0046Hyresavtal Promas, massagestol på nivaÄrendeAnna ÖqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0045Serviceavtal - Oiagen - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0044Enfo - Basline Intergration Portal Service - MSIÄrendeMalin WiderlövAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-06
AS2016-0043Vårdstyrelsens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-05
AS2016-0042Viktig fältkorrigering av medicinsk enhet, Thermo Scientific QMS Everolimus immunolanalys-KKFÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-01
AS2016-0041Dispensansökan för framställning av autologa keratinocyter, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-09-01
AS2016-0040Synpunkter angående SjukhusbiblioteketÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-31
AS2016-0039Strokeforum på Akademiska sjukhuset för att uppnå långsiktig rehabilitering - Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologiÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-31
AS2016-0038Transvenösa pacemakerinsättningar på barn och ungdomar som rikssjukvård - hjärtkirurgi ÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2016-08-31
AS2016-0037Tjänstekatalog för sjukhusadministration vid Akademiska sjukhusetÄrendeFrida AntessonAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-30
AS2016-0036Synpunkter på förslag, arbetstidsmodellen - 95FÄrendeAnna WadenhovAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-30
AS2016-0035Brev till verksamhetschef Hans Hägglund ang adenovirusbehandlingÄrendeMaria LindforsAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-30
AS2016-0034Patientenkät som besvaras via iPad eller via webben - kirurgiÄrendeElisabeth BergqvistAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-29
AS2016-0033Ansökan till Läkemedelsverket om tillverkningstillstånd, Autologous Cultured Keratinocytes, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-26
AS2016-0032Avtal för handläggning av givarärenden, transfusionsmedicin, Region Gävleborg-KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0031Utbildning för personal vid St Jude Medical avseende neuromodulationÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetMakulerat2016-08-25
AS2016-0030Avtal avseende ansvarig person, tillika sakkunnig transfusionsmedicin landstinget Gävleborg-KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0029Hyresavtal Canon-i-SENSYS MF6140dn, Akademiska sjukhuset B3, Vån 2, Akademiska lab - KKFÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0028Meddelande om verksamhetstillsyn hos Vävnadsinrättning vid Klinisk immunologi & transfusionsmedicin, Akademiska laboratoriet - KITMÄrendeKarin ErlandssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-25
AS2016-0027Sjukhusstyrelsens ordförande-beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-24
AS2016-0026Läkarkonsulter till Säter - specialistläkare i smärtrehabilitering - VO Rehabiliteringsmedicin och SmärtcentrumÄrendeMarika SvedenskiöldAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-24
AS2016-0025Fastställande av delegationsordning �Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Akademiska sjukhuset beslutsordning�ÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-19
AS2016-0024Överenskommelse mellan Klinisk patologi och SciLifeLab BioVisÄrendeRenée PalmAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-19
AS2016-0023Dokumenthantering för Akademiska sjukhusetÄrendeAnna FriisAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-18
AS2016-0022Beslut - Övertidsuttag - 2014-37437ÄrendeLena HadadAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-18
AS2016-0021Medicintekniska produkter - Thoraxkirurgi- och Anestesi ÄrendeMarianne TufvesonAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2016-08-18
AS2016-0020Blodprovstagning för testning av JC-virusÄrendeIda VessmanAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-17
AS2016-0019Begäran om godkännande av representationÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-15
AS2016-0018Hyresavtal 1 Canon iRAdvC 5235 med tillbehör, Akademiska, ing. 96 BV, Gynmottagningen.ÄrendeAnn-Marie TagerudAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-12
AS2016-0017Fel diariefört - makuleras därförÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetMakulerat2016-08-11
AS2016-0016Slutrapport - genomlysning av verksamhetsområde psykiatriÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-11
AS2016-0015Ansökan om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0014Maskininlärningsalgoritmer för hjälp i diagnostik och behandling av brännskador (Machine Learning (ML) in burn trauma, a tool for aiding clinical diagnosis and decision making), Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0013Etikprövning Temporala mönstret av Cell-fritt DNA efter akut brännskada; Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-10
AS2016-0012Etikprövning Enzymatisk behandling av brännskada, ett alternativ, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-10
AS2016-0011Observationell studie av behandlingsresultat vid läpp-käk-gomspalt sedan 1960, Akademiska sjukhuset - går vi i rätt riktning?, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0010Odling av autologa hudceller för brännskadad patient, Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-10
AS2016-0009Fakturaunderlag angående gallring - Företagens historiaÄrendeHelena BrobergAkademiska sjukhusetAvslutat från handläggare2016-08-08
AS2016-0008Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-08-02
AS2016-0007Framtidens Akademiska sjukhus, ProgramnivåÄrendeMaria StridAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-02
AS2016-0006Ansökan om deltagande i Europeiskt referensnätverk, (ERN), Plastik och käkÄrendeCarina WarmeAkademiska sjukhusetBehandlas2016-08-01
AS2016-0005Tillförordnad verksamhetschef 2016ÄrendeAndrea CovarrubiasAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0004Utvecklingsfonden - Akademiska sjukhusetÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0003Landstingsdirektörens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0002Sjukhusstyrelsens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26
AS2016-0001Sjukhusdirektörens beslut 2016ÄrendeJennie LarssonAkademiska sjukhusetAvslutat2016-07-26