Smittskyddsenheten

Aktuellt

2020-03-27 Vaccination mot pneumokocker eller influensa skyddar inte mot covid-19 
Se folkhälsomyndighetens pressmeddelande genom att klicka på rubriken ovan. 

2020-03-13 Uppdatering COVID-19
Information om utbrottet se Folkhälsomyndighetens "Information om utbrottet".

Smittskyddsblad Covid-19
Läkarinformation
2020-03-13
Patientinformation
2020-03-13

Dokument
På Folkhälsomyndigheten hemsida finns ett flertal dokument samlade för hälso- och sjukvårdspersonal med handläggningsrekommendationer, provtagningsindikationer och falldefinitioner.
Däär finns även information om utbrottet, frågor och svar och information till resenärer och skolledare. Du når alla dokument via nedanstående länkar till Folkhälsomyndigheten.
*Provtagningsindikation - misstänkt fall av covid-19 
*Handläggningsrekommendationer till hälso- och sjukvården
*Frågor och svar om covid-19
 
*Information till skolledare om nytt coronavirus (2019-nCoV)

*Coronavirus (COVID 19) omhändertagande utanför VO Infektionssjukdomar – vårdhygienska aspekter, gällande för Region Uppsala

*Information om corona på andra språk än svenska (Folkhälsomyndigheten)

2020-02-24 Influensavaccination upphör 6 mars 2020
Säsongsinfluensan är nu igång. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna även om influensasäsongen hittills varit lugn jämfört med tidigare säsonger.
Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 6 mars 2020. Influensavaccination av riskgruppspatienter efter den 6 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.