Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-09-16 Anmälan till smittspårningsutbildning i STI 19/11
Anmäl er till grundutbildning i smittspårning för STI via länken: ANMÄLAN senast 31/10

2019-09-09 Årets influensainformation inför säsongen 2019/2020
Årets vaccinationsstart är tisdagen den 19 november.
Anmäl er till årets influensaeftermiddag, 17/10 alternativt 29/10 via länken: ANMÄLAN

2019-08-12 Uppdaterad information om utbrottet av harpest

2019-08-01 Harpest (tularemi) i Gävleborg
Smittskyddsenheten i Gävleborg informerar om ett utbrott av harpest med hittills 25 fall. De flesta fallen har anknytning till en golfbana i Ljusdal, där man haft tävlingar vecka 30. Smittskyddsenheten i Region Uppsala uppmanar till observans på patienter som söker med feber och infekterade bett, förstorade lymfkörtlar och/eller lungsymtom och som varit i Ljusdalsområdet 2-10 dagar innan insjuknandet. Se i övrigt smittskyddsblad; Harpest - läkarinformation (pdf)

2019-07-10 Reviderade smittskyddsblad för syfilis
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade.

2019-07-05 Reviderade smittskyddsblad för hiv
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade. Det finns också ett nytt smittskyddsblad för personer med välinställd hivbehandling.