Smittskyddsenheten

Aktuellt

Nytt nr av SmittUpp
SmittUpp nr 2 2020 finns nu att läsa.

Smittskyddsblad Covid-19
Läkarinformation
2020-05-15
Patientinformation 2020-05-15

Patientinformation på andra språk än svenska 2020-05-15

Dokument
På Folkhälsomyndigheten hemsida finns ett flertal dokument samlade för hälso- och sjukvårdspersonal med handläggningsrekommendationer, provtagningsindikationer och falldefinitioner.
Där finns även information om utbrottet, frågor och svar och information till resenärer och skolledare. Du når alla dokument via nedanstående länkar till Folkhälsomyndigheten.
*Provtagningsindikation - misstänkt fall av covid-19 
-
Förtydligande av provtagningsindikationer covid-19, version 12
*Handläggningsrekommendationer till hälso- och sjukvården
*Frågor och svar om covid-19
 
*Information till skolledare om nytt coronavirus (2019-nCoV)

*Coronavirus (COVID 19) omhändertagande utanför VO Infektionssjukdomar – vårdhygienska aspekter, gällande för Region Uppsala

*Covid-19 Vägledning om bedömning av smittfrihet (Region Uppsala) 2020-04-28

*Information in other languages (Folkhälsomyndigheten)

Beslut av Smittskyddsläkaren i Region Uppsala:
*Avgiftsfrihet gällande EU-medborgare 2020-03-25

2020-03-27 Vaccination mot pneumokocker eller influensa skyddar inte mot covid-19 
Se folkhälsomyndighetens pressmeddelande genom att klicka på rubriken ovan.