Smittskyddsenheten

Aktuellt

2020-02-21 Uppdatering 2019-nCoV, COVID-19
Sedan i december 2019 pågår ett utbrott orsakat av en ny typ av coronavirus, 2019-nCoV,  i Kina. Sjukdomen har fått namnet COVID-19. Risken för utbrott av sjukdomen i Sverige bedöms för närvarande som mycket låg, men enstaka importerade fall kan förekomma.

Dokument
På Folkhälsomyndigheten hemsida finns ett flertal dokument samlade för hälso- och sjukvårdspersonal med handläggningsrekommendationer, provtagningsindikationer och falldefinitioner.
Däär finns även information om utbrottet, frågor och svar och information till resenärer och skolledare. Du når alla dokument via nedanstående länkar till Folkhälsomyndigheten 
Handläggningsrekommendationer till hälso- och sjukvården
Information om utbrottet
Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Information till skolledare om nytt coronavirus (2019-nCoV)

Coronavirus (COVID 19) omhändertagande utanför VO Infektionssjukdomar – vårdhygienska aspekter, gällande för Region Uppsala