Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-08-12 Uppdaterad information om utbrottet av harpest

2019-08-01 Harpest (tularemi) i Gävleborg
Smittskyddsenheten i Gävleborg informerar om ett utbrott av harpest med hittills 25 fall. De flesta fallen har anknytning till en golfbana i Ljusdal, där man haft tävlingar vecka 30. Smittskyddsenheten i Region Uppsala uppmanar till observans på patienter som söker med feber och infekterade bett, förstorade lymfkörtlar och/eller lungsymtom och som varit i Ljusdalsområdet 2-10 dagar innan insjuknandet. Se i övrigt smittskyddsblad; Harpest - läkarinformation (pdf)

2019-07-10 Reviderade smittskyddsblad för syfilis
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade.

2019-07-05 Reviderade smittskyddsblad för hiv
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade. Det finns också ett nytt smittskyddsblad för personer med välinställd hivbehandling.

2019-06-20 Upphandlade vaccin
Den nya listan finns nu publicerad samt kontaktuppgifter för vaccinköp

2019-06-14 Ändring i rekommendationer om vaccination mot tuberkulos
Efter att screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist införs i juli 2019 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tidig vaccination mot tuberkulos förläggs vid 6 veckors ålder istället för under nyföddhetsperioden på BB, som det har rekommenderats hittills. Läs mer här.

2019-06-12 Reviderade smittskyddsblad för hepatit B och C
Det finns nu uppdaterade smittskyddsblad, läkarinformation samt patientinformation, för hepatit B och C.