Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-10-09 STI-samordnarens informationsblad
STI-samordnarens informationsblad nr 2 finns att läsa under Hiv/STI Informationsblad i vänstermarginalen.

2019-09-30 SmittUpp nr 3 
Vårt informationsblad finns nu att läsa.

2019-09-24 Utbrott av kikhosta i Danmark
I Danmark har man i augusti sett en kraftig ökning av kikhosta under augusti och september. I Sverige har man hittills inte sett någon motsvarande ökning av antalet kikhostefall, jämfört med tidigare år. Däremot är det nu den tid på året då vi kan förvänta oss att se flest fall. Smittskyddet vill därför uppmana vården att ha extra observans på kikhosta och att vara generös med provtagning. Det viktigaste är att förhindra sjukdomen hos spädbarn, som kan bli allvarligt sjuka. För information om förebyggande åtgärder, se Kikhosta - Infektioner A-Ö. 

2019-09-24 Ny leverantör av kondomer
Under hösten kommer kondomutbudet inom Region Uppsala att förändras med anledning av att en ny upphandling genomförts. Det kommer att vara möjligt att beställa kondomer från det nya sortimentet från och med den 1 november 2019. Sortimentet kommer emellertid att påverkas innan den 1 november då leverantören inte har möjlighet att hålla samtliga varor i lager. Vi beklagar det glapp som kan komma att uppstå mellan utbud och efterfrågan.   

2019-09-20 Att tänka på inför årets influensasäsong
Läs mer under sidan Influensa

2019-09-16 Anmälan till smittspårningsutbildning i STI 19/11
Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Program (pdf)
Anmäl er till grundutbildning i smittspårning för STI via länken: ANMÄLAN senast 31/10

2019-09-09 Årets influensainformation inför säsongen 2019/2020
Årets vaccinationsstart är tisdagen den 19 november.
Information om influensasäsongen 19/20 kommer att vara vid två tillfällen; 17/10 resp. 29/10.
Plats: Ångströmlaboratoriet, Polacksbacken
Finns fortfarande platser kvar till den 29/10, anmäl via länken: ANMÄLAN