Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-07-10 Reviderade smittskyddsblad för syfilis
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade.

2019-07-05 Reviderade smittskyddsblad för hiv
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade. Det finns också ett nytt smittskyddsblad för personer med välinställd hivbehandling.

2019-06-20 Upphandlade vaccin
Den nya listan finns nu publicerad samt kontaktuppgifter för vaccinköp

2019-06-14 Ändring i rekommendationer om vaccination mot tuberkulos
Efter att screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist införs i juli 2019 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tidig vaccination mot tuberkulos förläggs vid 6 veckors ålder istället för under nyföddhetsperioden på BB, som det har rekommenderats hittills. Läs mer här.

2019-06-12 Reviderade smittskyddsblad för hepatit B och C
Det finns nu uppdaterade smittskyddsblad, läkarinformation samt patientinformation, för hepatit B och C.