Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-05-15 Boka tolk med SRHR-kompetens
Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige har under 2017 och 2018 erbjudit utbildningar i SRHR (sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter) för tolkar. Ett stort antal tolkar har genomgått utbildningen som bland annat behandlade ämnen som sexualitet, normer, hbtq och anatomi. Tolkar med kunskaper i bland annat arabiska, tigrinja, persiska, dari, ryska, thailändska och ukrainska, kan nu bokas för samtal där SRHR-kompetens behövs.

2019-05-10 SmittUpp nr 2

2019-04-18 Nytt uppdaterat dokument om hälsoundersökningar av asylsökande och andra invandrade till Sverige.
Inga stora förändringar jämfört med dokumentet från 2016 men en förtydligad information om vaccinationer. Finns under fliken Migration.

2019-03-13 Anmälan till årets Viktoriadag är öppen.
Torsdagen den 23 maj 2019 är det den årliga utbildningsdagen "Viktoriadagen" för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga samt andra smittskyddsintressenter. Anmälan sker via länk: https://link.webropolsurveys.com/S/A6A98090B5EBD766 
Program

Uppdaterad information om kikhosta finns under fliken kikhosta