Sjukresor

Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader.

Du får själv stå för en del av dina kostnader, den så kallade egenavgiften. Den varierar beroende på vilket färdsätt du använder.

En planerad sjukresa ska alltid gå mellan din folkbokföringsadress och vårdinrättningen du ska besöka.

För mer information, klicka på länkarna till vänster.

Regler för sjukresor 2016