Politik och påverkan

Regionfullmäktige i UKK, Uppsala

Överenskommelse om minskad närvaro med anledning av coronaepidemin

Partier representerade i Region Uppsalas fullmäktige har kommit överens om att reducera närvaron på fullmäktiges och styrelsers och nämnders sammanträden från den 23 mars till den 16 juni 2020.

För att bekämpa spridning av coronasviruset i samhället har regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanat befolkningen att inte samlas i större folkgrupper och särskilt uppmanat personer över 70 år att undvika sociala kontakter.

För att kunna upprätthålla regionens demokratiska system men ändå följa regeringens och Folkhälsomyndighetens anvisningar har vi i enighet mellan partierna kommit överens om att frivilligt minska närvaron vid sammanträdena.

Överenskommelse

 

Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande församling. Vart fjärde år väljer du som bor i Uppsala län de 71 representanter som sitter i regionfullmäktige.

Genom att aktivt framföra dina åsikter och ställa frågor till oss har du ytterligare möjlighet att påverka utvecklingen i Uppsala län. Du är alltid välkommen att ringa och mejla våra politiker. Dina synpunkter är ett viktigt komplement till politikernas egna beslutsunderlag. De hjälper Region Uppsala att ta bättre beslut.

Det finns flera sätt att få ta del av de politiska diskussionerna och besluten:

Webb-TV

Regionfullmäktige har fem möten per år. De sänds direkt på nätet via webb-tv, både på skärm och i mobilen. Inspelningarna från tidigare möten går också att titta på.

Se vad politikerna har sagt i region- och tidigare landstingsfullmäktige

Nyhetsbrev

Om du prenumererar på nyhetsbrevet Uppsnabbat så missar du inget viktigt beslut. Det kostar ingenting.
Läs mer och prenumerera på Uppsnabbat.