Pendlarparkering

Regionala utvecklingsnämnden har tagit fram förslag till principer för pendlarparkeringar i Uppsala län. Förslaget är ute på remiss till och med den 15 februari 2019. Remissversionen finns att ladda ner under Handlingar till höger på denna sida.

Remissvar ska ha kommit in senast 15 februari i digital form till region.uppsala@regionuppsala.se. Diarienummer RUN2018-0069 anges. För att underlätta sammanställning av remissvaren ber vi dig att disponera remissvaren på samma sätt som rubrikerna i dokumentet.

Remissen syftar till att: 

få synpunkter på förslaget till principer för pendlarparkeringar i Uppsala län 
• öka engagemanget och kunskapen kring pendlarparkering och hela-resa-perspektivet   

Presentation av förslaget vid remisskonferens 15 januari

Region Uppsala erbjuder stöd i form av presentationer och fördjupad diskussion kring förslaget under remissperioden. Bland annat inbjuds samtliga remissinstanser och övriga intresserade till en remisskonferens den 15 januari kl. 9-12.00, i Uppsala på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala. Se inbjudan till höger för detaljer.

Vill du delta i remisskonferensen?

Anmäl dig via denna anmälningslänk senast den 9 januari 2019. 

Frågor och information

Frågor som gäller principer för pendlarparkeringar kan besvaras av Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, e-post: cecilia.carlqvist@regionuppsala.se, tfn: 018-617 01 44