Miljö

Miljölogga Qvalify 

Region Uppsala är miljöcertifierat enligt den internationella
standarden ISO 14 001:2015


Nyheter

Region Uppsalas reningsprojekt för läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset

Studier från bland annat Uppsala universitet visar att antibiotikaresistens kan utvecklas och spridas var som helst, även i miljön och i våra reningsverk och avloppsrör. På sjukhusen används den bästa antibiotikan som ofta är sista ledet i svårbehandlade infektioner och något vi absolut inte vill ha resistens emot. Kan resistens-spridningsrisken stoppas redan vid sjukhuset har vi gjort en stor insats. Genom att rena vattnet direkt på sjukhusområdet där läkemedelsresterna är väldigt koncentrerade blir åtgärden dessutom mer kostnadseffektiv. 

Idag finns inga nationella eller internationella beslut tagna (ännu) på om/hur läkemedelsrester från användning av läkemedel ska tas omhand och det finns inte heller teknik. Den forskning som bedrivs på detta område på Akademiska är därför väldigt viktig. Mer om projekten finns att läsa intill i en bilaga.

Anläggningen för ozonering och destruktion av rester från läkemedel på sjukhusområdet beräknas tas i drift i februari 2019 och pågå till december 2019.

Kontaktperson: Sofia Svebrant, Akademiska sjukhuset.

Kartläggning om frågeställningarna/alternativen kring elektrifiering av fordonsflottan när det vanliga elnätet inte räcker till

Utfallet av denna kartläggning, finansierad av Vinnova, kommer att användas på stadsbussdepån som just nu byggs i Fyrislund i Uppsala. Detta blir ett pilotprojekt som sedan kan komma att användas runt om i hela Sverige.

- Detta är jättebra för att vi kan påskynda elektrifieringen av vår fordonsflotta samtidigt som vi kan hjälpa regionen att växa. Dessutom är Region Uppsala först ut att tackla ett problem som finns i flera delar av Sverige och världen, säger Marcus Nystrand, energiingenjör på förvaltningen Fastighet och service, Region Uppsala. Läs mer här!

 

Symbol träd landstingets miljöprogram