Miljö

Miljölogga Qvalify 

Region Uppsala är miljöcertifierat enligt den internationella
standarden ISO 14 001


Nyheter

Är du universitetsstudent och visar intresse för ekologisk hållbarhet?

Då kan du söka ett stipendium (sista ansökningsdag 31 oktober). Se länk: https://www.greenmatch.se/greenmatch-stipendium

 

Akademiska sjukhuset först med enzymrening av läkemedelsrester i toalettstolar

Främst antibiotika testas i ett unikt försök. Läs mer i artikel från Ny teknik

Bronsplats till Region Uppsala för miljöbilar

Region Uppsala är ett av de landsting och regioner som kommit längst i sitt klimatarbete när det gäller fordon. I 2017 års upplaga av utvärderingen Miljöfordonsdiagnos 2017 anges att 78 % av de 188 personbilarna Region Uppsala drivs på fossilfritt drivmedel. 

Miljöfordonsdiagnosen görs varje år och innebär att kommunernas och Region Uppsalas fordonsflottor utvärderas utifrån ett energi- och klimatperspektiv. De fem indikatorer som jämförs är energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel, fossilfria fordon samt krocksäkerhet.

Läs mer: Miljöfordonsdiagnos 2017

Symbol träd landstingets miljöprogramFör åren 2015-2018 finns ett miljöprogram med mätbara mål som är antaget av landstingsfullmäktige.