Fortbildning och seminarier

Läkemedelseftermiddag med tema astma och KOL   

Tid och plats: 
7 och 22 oktober kl 13-16:30 i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing 70  

Målgrupp: Läkare och astma-/KOL-sjuksköterskor i Region Uppsala. 

Agenda

13.00 – 13.10 Välkommen

13.10 – 14.30 Astma och KOL, akut och kronisk behandling – Christer Jansson, professor och överläkare, lung- och allergisjukdomar, Mattias Sjöberg, specialist i allmänmedicin, Fålhagens VC, processledare Astma och KOL, Nära vård och hälsa
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.50 Forts. Astma och KOL, akut och kronisk behandling – Christer Jansson, Mattias Sjöberg
15.50 – 16.30 Inhalationsläkemedel – Shadi Hägg, specialist i lung- och allergisjukdomar och internmedicin

Anmälan:
Läkemedelseftermiddag 7 oktober
Läkemedelseftermiddag 22 oktober  

Tema: Opioider

OBS! Läkemedelseftermiddagarna 3 och 11 juni är inställda.

Tid och plats: 
Ny tid: 19 november och 15 december kl 13-16.30 i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ing 70 

Målgrupp: Läkare i Region Uppsala

Föreläsare:
Lenka Katila, specialistläkare, Smärtcentrum Laro för smärtpatienter, Akademiska sjukhuset.
Sylvia Augustini, allmänmedicin överläkare, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Preliminär agenda
- Insättning av opioider - vårdplan och utvärdering
- Vilka patienter ska ha långvarig behandling och vilka bör inte ha det? Alternativ läkemedelsbehandling
- Risker med långvarig opioidbehandling
- Utsättning av opioider alt. byte till annat läkemedel - hur gör man konkret och praktiskt?
- Workshop och paneldiskussion

Den finala agendan publiceras ca två veckor före utbildningstillfällena i kalendariet på intranätet och på denna hemsida.

Anmälan:
Läkemedelseftermiddag 19 november 
Läkemedelseftermiddag 15 december


Fortbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildningen för samordnare 3 och 11 juni är inställda. 

Tid och plats: 
7 och 22 oktober kl 9-12 i Rappesalen, Akademiska ingång 10 (Psykiatrins hus).  

Målgrupp: Utsedda läkemdelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda: Kommer.

Anmälan:
Läkemedelssamordnare 7 oktober
Läkemedelssamordnare 22 oktober

 

Tid och plats: 
19 november och 15 december kl 9-12 i datorsalarna Pillret och Sprutan, Akademiska ingång 17 (se karta nedan).  

Målgrupp: Utsedda läkemdelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda: Vi går tillsammans in i SAS läkemedelsrapport.

Läkemedelssamordnare 19 november
Läkemedelssamordnare 15 december 

Karta (klicka för större)Mellansvenskt läkemedelsforum

Mellansvenskt läkemedelsforum är årligen återkommande utbildningsdagar för läkare som anordnas av läkemedelskommittéerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Nästa forum hålls i Gävle 3-4 februari 2021.