Lokal arbetsgrupp Schizofreni

Cirka 30 000-40 000 personer i landet har diagnosen schizofreni. Sjukdomen innebär utöver psykisk och fysisk ohälsa i många fall även risk att bli utsatt för diskriminering och marginalisering, socialt och ekonomiskt. Medellivslängden för personer med schizofreni är 15-20 år kortare än för befolkningen i övrigt vilket belyses av nya nationella riktlinjer samt vård- och insatsprogram. 

Region Uppsalas lokala arbetsgrupp för Schizofreni bjuder därför in till seminarium om Schizofreni, okunskap, attityder och om hur det borde vara.  

Seminarium: Schizofreni - ett tillstånd med ökad risk för stigmatisering

Datum: 22 oktober 2019 
Tid:      13:00-16:30  
Plats:   Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset 

Målgrupp: Medarbetare från samtliga förvaltningar och kommuner i länet, patientföreningar, anhöriga samt politiker, myndighetspersoner m fl. 
 
Anmälan: Anmäl dig här senast den 7 oktober.
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Seminariet kommer att filmas och länk till filmen kommer att återfinnas i högerspalten på denna webbsida.                

Program och föreläsare: 
Inbjudan med program för utskrift

Välkomna och inledning av dagen
Malin Sjöberg Högrell, regionråd, ordf i sjukhusstyrelsen
Åsa Törnkvist, moderator, bitr verksamhetschef, Psykiatri, Akademiska Sjukhuset 

Vad innebär sjukdomen schizofreni och hur kan stigmatiseringen se ut
Yvonne Lowert, chefsöverläkare, Psykiatri, Akademiska sjukhuset 

Vad kan jag som patient möta i vården
Åsa Höij, Riksförbundet för Social och Mental hälsa 

Stigmatiseringsprocessen – vilka fördomar finns och hur uppkommer dessa?
Daniel Tollin, specialistsjuksköterska/avd chef, Psykiatri, Akademiska sjukhuset
Ida Hall, specialistsjuksköterska/avd chef, Beroendeenhet, Akademiska sjukhuset 

Vad säger de nationella riktlinjerna och vård- och insatsprogrammet?
Alexander Joneby, avd chef, Psykosmottagningen, Akademiska sjukhuset 

Vad pågår nationellt?
Åsa Törnkvist, moderator, bitr verksamhetschef, Psykiatri, Akademiska Sjukhuset 

Diskriminering i samband med psykisk ohälsa – ett informationsmaterial
Kurt Nyberg, IFS Uppsala, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser 

Avslutande paneldiskussion 

Varmt välkomna!