Region Uppsalas kulturstipendiater 2018 är utsedda

26 februari 2018

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Konstnären Gustaf Broms får konstnärligt utvecklingsstöd 2018–2019.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 26 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2018–2019.

Gustaf Broms. Foto: Sepher GoodarziKulturstipendierna ges till åtta personer inom olika konstområden som får dela på 220 000 kr. Dessutom utdelas ett hedersstipendium á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit konstnären Gustaf Broms som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

 

På bilden ser vi Gustaf Broms. Foto: Sepher Goodarzi

 

Ansökningar

Till ansökningstillfället 1 november 2017 inkom 67 ansökningar om kulturstipendier, samt 37 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Av dessa ansökte 14 sökande om båda stöden. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena konst, musik och litteratur. Fler kvinnor än män sökte både kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd. Skillnaden mellan könen var störst för det konstnärliga utvecklingsstödet.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2016–2019 består av Anders Granström – litteratur/folkbildning, Johanna Nordlund – film, Cecilia Bygdell – kulturhistoria, Katja Sliwinski – teater/dans, Celal Alparslan – musik och Daniel Werkmäster – konst/konsthantverk/foto.

Utdelning

Utdelningen av årets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd 2018–2019 sker den 19 mars på Uppsala Konsert & Kongress.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2018–2019 (pdf)
Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2018 (pdf)


Region Uppsalas kulturstipendiater 2018

Dans: Mateja Kovacevic och Catarina Zarazua Mujo, 40 000 kr
Konst: Jessica Faiss, 30 000 kr
Konst: Klas Hällerstrand, 30 000 kr
Litteratur: Mia Öström, 30 000 kr
Musik: Klara Lewis, 30 000 kr
Musik: Stina Hellberg Agback, 30 000 kr
Teater: Åsa Forsblad Morisse, 30 000 kr
Hedersstipendium (litteratur): Gerd Vading, 10 000 kr

Mottagare av Konstnärligt utvecklingsstöd 2018–2019
Konst: Gustaf Broms, 100 000 kr/år i två år

Dans: Mateja Kovacevic och Catarina Zarazua Mujo

Mateja och Catarina. Foto: Kathleen Anderson de Miranda
Mateja och Catarina.
Foto: Kathleen Anderson de Miranda

Konst: Jessica Faiss

 

Jessica Faiss
Jessica Faiss

Konst: Klas Hällerstrand

 

Klas Hällerstrand
Klas Hällerstrand
Litteratur: Mia Öström
Mia Öström. Foto: Ola Kjelbye
Mia Öström. Foto: Ola Kjelbye
Musik: Klara Lewis
Klara Lewis. Foto: Hampus Högberg
Klara Lewis. Foto: Hampus Högberg
Musik: Stina Hellberg Agback
Stina Hellberg Agback. Foto: Martin Hellqvist
Stina Hellberg Agback. Foto: Martin Hellqvist
Teater: Åsa Forsblad Morisse
Åsa Forsblad Morisse. Foto: Micke Sandström
Åsa Forsblad Morisse. Foto: Micke Sandström
Hedersstipendium (litteratur): Gerd Vading
Gerd Vading. Foto: Per-Inge Fastén
Gerd Vading. Foto: Per-Inge Fastén

 

För mer information kontakta

Eva Olsson, tf. verksamhetschef, Kulturenheten, 018-617 62 63, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se
Sakıp Murat Yalçın, vik. Kulturstrateg, Kulturenheten, 073-866 03 03, sakip.murat.yalcin@regionuppsala.se