Infokväll om kulturstipendier och bidrag på nationell nivå

Måndagskvällen 9 december 2019 anordnade Kultur och bildning en infokväll då bidragsgivare på nationell nivå berättade om sina stipendier och bidrag riktade till enskilda kulturskapare eller till projekt. 

Representanter från Konstnärsnämnden (inklusive Kulturbryggan), Musikverket, Svenska Filminstitutet och Sveriges författarfond presenterade kort sina stipendier och bidrag, och därefter gavs chans att ställa frågor, fika och mingla med alla deltagare. Kulturrådet kunde tyvärr inte delta med någon representant i år, men deras bidrag presenterades också kort.

Ta gärna del av organisationernas presentationer under Dokument, där finns de som pdf-dokument!

Du som deltog under kvällen, lämna gärna dina synpunkter om den samt tips, råd och önskemål för framtida liknande evenemang i detta formulär: Återkoppling efter bidragsinfokvällen 9 december 2019