Infokväll om kulturstipendier och bidrag på nationell nivå

Måndag 9 december 2019 anordnar Kultur och bildning en infokväll då bidragsgivare på nationell nivå berättar om sina stipendier och bidrag riktade till enskilda kulturskapare eller till projekt. 

Representanter från Konstnärsnämnden (inklusive Kulturbryggan), Musikverket, Svenska Filminstitutet och Sveriges författarfond presenterar kort sina stipendier och bidrag, och därefter ges chans att ställa frågor, fika och mingla med alla deltagare.

Anmälan är stängd, sista anmälningsdag var fredag 22 november. Kontakta Eva Olsson för frågor om evenemanget.