Bidrag och stipendier

Kulturlivet får stöd både på kommunal, regional och statlig nivå. Kultur och bildning har ett regionalt ansvar och arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor. Vi ger stöd till olika länsinstitutioner och andra organisationer som verkar i Uppsala län. Vi ger även stöd till det fria kulturlivet, genom projektbidrag till föreningar och andra aktörer samt genom stipendier till enskilda kulturskapare. 

I menyn hittar du information om Region Uppsalas bidrag och stipendier inom kulturområdet, samt hur man ansöker om dem. Under Andra bidragsgivare hittar du länkar med tips om andra bidragsgivare inom kultur på nationell och internationell nivå. Har du frågor om våra bidrag, kontakta oss gärna via kontaktuppgifterna.