Vägen till psykisk hälsa

Temadagar 3-5 april

Omslag för temaveckan Vägen till psykisk hälsa

Personer med erfarenhet av psykisk ohälsa berättar om sin återhämtning:

Anmäl dig till:
infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.

Plats: Infoteket om funktionhinder, St Johannesgatan 28 D, Uppsala.

Vi serverar fika till självkostnadspris.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

PROGRAM:

3 april

14-15.20 "Livet med autism", Jill Carlberg Söderlund

Jill, egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll, berättar om hur hon får vardag och jobb att fungera. Hon fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen var ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld. Hon berättar öppet om hur det är att få utbrott, om vad omvärlden kan göra, om gränsdragningsproblematik, självmedicinering, yrkesliv och om hur det är att skaffa och behålla vänner när man inte alltid vet vad man ska göra med dem.

15.40-17.00 ”Vägar ur depression”, Heléne Sivertsson

Heléne, styrelsemedlem i Föreningen Balans Uppsala, berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och dystymi, vägen tillbaka och hur hon fortsätter att jobba med sig själv för att må bra. Kronisk depression är ett annat namn för dystymi, och som namnet antyder har man sjukdomen under lång tid och kan få så kallad dubbel depression, det vill säga depression och dystymi samtidigt och då går det inte att skilja från depressionen. Dystymi uppvisar stora likheter med depression, men skillnader finns. Man kan beskriva dystymi som en "utspädd depression". Sällan blir den lika djup och förlamande som en egentlig depression, men tyvärr desto mer långvarig.

 

4 april

14-15.20 "Passivitet, kaos och ordning" (bipolär), Carl-Johan Bachofner

Carl-Johan, verksam som poet och med verksamhet inom hälsa och friskvård, lyfter frågor utifrån dikter som han själv har skrivit och som bygger på egna och andras erfarenheter. Kaos och struktur är återkommande teman. Många konstnärer och vetenskapsmän är bipolära eller deprimerade. De får betala för sin kreativitet. Men om alla var på mitten blev det ingen diversitet och då går ett samhälle under. Vi måste ha både det normala och ytterligheter, hävdar Carl-Johan.
Han leder också promenader som hjälper människor i kaos att komma i balans. Promenaderna ger struktur, social samvaro och hälsa. Sedan 5 år har han lett självhjälpsgrupper för människor med psykiska hinder och ingår i projekt för anhöriga på akademiska sjukhuset. I sin poesi såväl som inom sitt arbete och i sina diskussioner med människor, är han en nyfiken, filosoferande, fördomsfri problemlösare med ett stort och varmt hjärta.

15.40-17.00 ”Det är inte bara min historia, det är vår historia” (PTSD och DID), Yasmine Ejner Lind

Med en blandning av humor och allvar kommer Yasmine, egenföretagare och attitydambassadör för (H)järnkoll, att berätta om konsekvenserna av långvariga, upprepade trauman i barndomen. Hon kommer ur eget perspektiv förklara hur vardagen ser ut med dissociativ identitetsstörning (DID), en diagnos som fortfarande omges av många fördomar och som det ännu saknas mycket kunskap om inom vården och psykiatrin. Hon kommer fokusera på hur konsekvenserna av trauma i barndomen kan se ut i vuxen ålder, vilken vård som varit trygg och vilken som skadat ännu mer, och framförallt hur hon själv lärt sig hantera sitt sätt att fungera bättre.

Hur upplevs världen när det inte bara finns ett jag som hanterar vardagen, med de känslor och minnen som hör till?
Yasmines förhoppning är att kunna slå hål på de fördomar som finns och visa att det ofta inte är en så tydlig och synlig problematik som många tror. Hon beskriver sig själv som en skapande artist och det som driver henne är att inget lidande får vara förgäves. Från att vara otrygg i alla aspekter av livet har Yasmine nu en trygg mark att stå på. Det ger henne möjligheten att använda sig av sina erfarenheter för att ge kunskap, hopp och inspiration till andra.

 

5 april

14-15.45 Mer än ”Bara Lite Ångest”, Petra Rohrer och Jouanita Törnström

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet Ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Petra, vice ordf. i Uppsala Ångestsyndromsällskap ÅSS, utvecklingsledare för Forum för brukarinflytande, attitydambassadör för (H)järnkoll, brukarrevisor (BRiU) m.m.  och Jouanita, legitimerad sjuksköterska och Återhämtningskonsult inom psykiatri med en lång och gedigen erfarenhet som föreläsare utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som kursledare för RSMH (Riks förbundet för Social och Mental hälsa), föreläser utifrån egna erfarenheter.

De reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas. Vi får också ta del av Petras erfarenhet av PTSD (Post Traumatiskt Stressyndrom). Följ med på denna föreläsningsresa som innebär Mer än ”Bara Lite Ångest”.

16-17.20 ”Mönster i Mina Monster” (psykos och schizofreni), Henrik Söder

Henriks, återhämtningskonsult, jurist och attitydambassadör åt föreningen (H)järnkoll,  sjukdomshistoria är lång och svår men han är idag återhämtad från ångestsyndrom, tvångsproblematik, depression, mani, schizofreni och schizoaffektiv sjukdom. Han berättar om sin långa tuffa resa tillbaka med arbete, fru och två barn, som nu är nästan helt utflugna med egna liv. Henrik försöker förklara hur en psykos känns, hur den uppkommer och vad man, i hans fall, kan göra åt det. Han beskriver det hela med distans och humor samt med bilder och scener hur sjukdomen uppkommit och bemästrats.