"Orden på jobbet"

Dyslexi i arbetslivet - möjligheter och lösningar

Person på en arbetsplats med penna och protokoll

Föreläsning onsdag 19 februari, kl 18–20


Hur kan arbetssökande och anställda få förutsättningar att klara arbetslivets krav på läsning, skrivning och räkning? Om det berättar Bengt-Erik Johansson som är ordförande i Dyslexiförbundet och sakkunnig i projektet “Orden på jobbet”.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Så här hittar du till Infoteket (länk till Google)

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.

Fri entré.
Hörslinga finns.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Ett arrangemang i samverkan med Dyslexiförbundet.

Dyslexiförbundets logotyp