Mer utsatt än andra

Om brott mot personer med funktionsnedsättning

Brottsoffer i ruollstol

Föreläsning onsdag 6 februari kl 18–20


Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp.

Brottsofferjouren berättar om:

  • Vilka brott personer med funktionsnedsättning ofta drabbas av.
  • Vanliga reaktioner på brottsutsatthet.
  • Vilka rättigheter man som målsägare har i rättsprocessen.
  • Vilket stöd det finns att få som utsatt, vittne eller närstående.


Föreläsare: Jessica Mattsson, samordnare på Brottsofferjouren.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Så här hittar du till Infoteket (länk till Google)

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.

Fri entré.
Hörslinga finns.

Alla intresserade är varmt välkomna!

BAKGRUND

Personer med funktionsnedsättningar är ofta beroende av hjälp från andra såsom assistenter och vårdare, i sin vardag. Det innebär en extra sårbarhet och ökar risken för att osynliggöras. Sårbarheten varierar förstås med funktionsnedsättningen. Vissa kan ha svårt att försvara sig, andra kan ha svårt att uttrycka sina rättigheter.

Funktionsnedsättningar kan därmed försvåra brottsutsattheten genom en ökad sårbarhet, osynlighet och ett ökat beroende.