Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation


Den här kursen är en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Det är en kommunikationsutbildning där du får lära dig att använda tecken samtidigt som du talar. Du kommer också under kursens gång att få prova använda tecken i många olika kommunikationssituationer. Målgruppen för den här kursen är anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter. Den webbaserade kursen är tänkt som ett alternativ eller ett komplement till de vanliga kurser som ges inom Habiliteringen i Uppsala län.

Kursfakta

Lärandemål för kursen

Efter kursen har du

  • blivit medveten om din viktiga roll som kommunikationspartner.
  • provat att samtala och småprata i matsituationen och använt tecken.
  • provat att samtala och småprata om personer och använt tecken och foton som komplement till talet.
  • provat att erbjuda val och använt tecken och bilder som komplement till talet.
  • provat att förbereda en person på vad som ska hända och använt tecken som komplement till talet.
  • provat att berätta om något som har hänt och använt tecken och bilder som komplement till talet.
  • provat att använda foton, bilder och pratkartor för att underlätta samtal.
  • lärt dig 300 tecken och vet var du kan söka om du vill lära dig nya tecken.

 

Här finns kursen