Flicka i bollhav

Habiliteringen

På Habiliteringen ger vi råd, stöd, utbildning och behandling till dig som har funktionsnedsättning. Du som kommer till oss får dessutom möjlighet att träffa andra i samma situation, träna tillsammans och utbyta erfarenheter.

Vi finns till för dig som har intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, flerfunktionshinder, förvärvad hjärnskada samt autism med stora svårigheter i vardagen.

Vi stöttar även familjer och andra nära och samarbetar med personal inom förskola, skola och gruppbostäder.

För att få stöd och insatser från habiliteringen behöver först en ansökan göras.

 


Use Google to translate this website