Forskning pågår

Välkommen till konferens 20 september

Forskning Pågår - om äldre och åldrande

Temat "Att åldras på lika villkor?" antyder en relation. Vad händer och vad påverkar oss i möten med andra människor? Sjukvården och socialtjänsten möter ofta äldre personer. Vilken betydelse har då personalens kunskaper och föreställningar samt våra lagar för hur de blir bemötta i vård och omsorg?

Välkommen till en heldag fylld med intressanta föreläsningar och seminarier!

Konferensen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intressenter.

Tid: Onsdag 20 september 2017, kl 8–16
Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala.
Kostnad: Konferensen är avgiftsfri.

Konferensprogrammets framsida "Forskning pågår"
Konferensprogram pdf - öppnas i nytt fönster
 

Länk till anmälningsformulär - öppnas i nytt fönster

Konferensen genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.

Frågor

Kontaktuppgifter: Bo Lerman
E-post: Bo@Lerman.se

Om  Forskning pågår

I Uppsala län har Forskning pågår utvecklats som en modell för spridning av kunskap från forskning i samarbete med Uppsala universitet. Det innebär att konferenser anordnas för yrkesverksamma från kommuner och Region Uppsala. De får träffa forskare som presenterar aktuell forskning inom områden med relevans för det praktiska arbetet.

Det huvudsakliga syftet med konferenserna är att bidra till kunskapsutveckling för personal inom olika yrkesområden. Ett annat syfte är att väcka yrkesverksammas intresse för forskning samt att erbjuda en mötesplats för forskare och praktiker.