Ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har tillsammans utvecklat ett självskattningstest kring digitala kompetenser. Att utveckla sina digitala kompetenser är extra aktuellt i och med den nationella kompetensutvecklingssatsningen Digitalt först med användaren i fokus som pågår 2018-2020.

Under testets första tre månader besvarade 2063 personer testet. En analys av dessa svar kan du ta del av i rapporten Vad kan vi egentligen? Analys av Q1 2018 ur Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal (pdf). En enklare infografik har producerats och visas som poster på Biblioteksdagarna 16-17 maj 2018. Ladda ned den här (pdf).

Testet kommer att finnas tillgängligt under lång tid så gör det gärna igen för att se din kunskapsprogression. Testet är öppet för alla, och i testet ombeds du att ange den kommun du jobbar i. De regionala biblioteksverksamheterna har sedan möjlighet att analysera testsvaren på kommunnivå och använda detta som ett underlag för att diskutera digitala kompetenser på arbetsplatserna. 

Gör testet här: Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Vill du veta mer om testet kan du läsa det i undersidorna, som du hittar i menyn här bredvid.