För skola/förskola

Välkommen till en fortbildningsdag i mars 2018!

illustration handledning

Att öppna nya världar
- en fortbildningsdag om kulturens/scenkonstens roll i skolan med koppling till Lgr11
Tisdag den 20 mars kl 12.30 - 17.00 på Uppsala konsert och kongress

Under dagen får ni ta del av föreställningen Ont blod, göra en föreställningsanalys utifrån handledningen En väv av tecken med dramaturgen Anna Berg samt lyssna till en föreläsning, Skådespelaren och den unga publiken, av Niklas Hald, fil dr och skådespelare.
Dagen riktar sig till lärare för alla årskurser i grundskolan. (föreställningens målgrupp är åk 8, 9 och gymnasiet men tjänar i detta sammanhang som ett exempel för en analysmetod).

Det är kostnadsfritt att delta men vi debiterar 500 kr om man anmäler sig och uteblir. Platsen kan överlåtas till en kollega om man får förhinder. Alla deltagare får ett exemplar av Riksteaterns handledning Att öppna nya världar.

Fortbildningsdagen är ett samarbete mellan Kulturenheten Teater Region Uppsala, Kulturförvaltningen Uppsala kommun, Riksteatern Uppsala län, Riksteatern och Uppsala konsert och kongress.


 

Preliminärt program:
12.30
Hej och välkommen!

12.40
Skådespelaren och den unga publiken
Hur är det att som skådespelare möta en publik som inte själv valt att komma till föreställningen?
Niklas Hald, fil dr Stockholms dramatiska högskola och professionell skådespelare

13.50
Kort paus

14.00
Ont blod - en Heavy metal musikal
Skräckromantik, ond bråd död och kärlek. Och lite trams. Mer information om föreställningen på www.riksteatern.se

15.15
Kaffebuffé

15.45
En väv av tecken- att prata om scenkonst
Att beskriva och tolka med hjälp av några enkla nycklar.
Anna Berg, dramaturg

17.00
Sammanfattning och avslut

Anmäl dig här