Arrangörsstöd - teater

Riktlinjer

  • Stödet gäller för inköp av eller besök på föreställningar producerade av professionella teatergrupper.
  • Sökande kan vara kommunala förvaltningar & ideella föreningar.
  • Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.
  • Bidrag utgår med högst 50 % av gage eller biljettkostnaden, dock högst 6 000 kr/föreställning.

 

Ansökan

1. Senast 14 dagar innan teaterföreställningen äger rum skickar ni in blanketten till Kulturenheten. Det är viktigt att blanketten är fullständigt ifylld. Blankett för ansökan om arrangörsstöd för teater

2. När beslutet är fattat skickas blanketten åter till er med besked om preliminärt bidrag dvs. hur mycket pengar vi har reserverat, eller om ni fått avslag på ansökan. Besked ges endast skriftligen.

3. Senast en månad efter det att teaterföreställningen har ägt rum skickar ni in en fullständigt ifylld slutredovisning. Glöm inte att fylla i hur många ni var som tog del av föreställningen. Blankett för redovisning av arrangörsstöd för teater.

4. När vi har fått in den slutliga redovisningen betalas arrangörsstödet ut till er. Vi förbehåller oss rätten att ändra bidragsbeloppet om er slutliga redovisning skiljer sig från den preliminära. Tänk på att ni kan behöva betala gage/biljetter innan arrangörsstödet betalas ut.