Årets Uppskattning

Årets Uppskattning är Region Uppsalas barn- och ungdomskulturpris.

Priset

Årets Uppskattning är ett pris som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av
20 000 kronor samt ett unikt framtaget konstverk.

Mottagaren

Mottagaren av Årets Uppskattning ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Priset går inte att söka för egen del, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Enskilda personer, kommuner eller föreningar och organisationer i länet kan lämna förslag på mottagare. Den 1 mars är sista dag för att lämna in förslag till Kultur och bildning.

Utdelning

Priset delas ut på kulturnämndens sista sammanträde under våren .

Mer information

Under Dokument hittar du mer information om Årets Uppskattning, ifyllningsbar förslagsblankett samt en lista över tidigare mottagare. Du kan även använda webbformuläret nedan för att föreslå en mottagare. Har du frågor, kontakta handläggaren via kontaktuppgifterna.

Vår behandling av dina personuppgifter när du söker, blir nominerad eller nominerar någon annan till ett stipendium (pdf)


 

Händer med olika färger

Förslagsformulär


Du kommer att få ett bekräftelsemail till den e-post du angivit.

Förslagslämnare
 
Förslag till mottagare
 
Beskrivning av den föreslagna mottagaren, t.ex. bakgrund och verksamhet
Motivering till varför den föreslagna mottagaren bör få Årets Uppskattning