Vi är hälsoutvecklarna

Louise Hjortenfalk
Hälsoutvecklare
Samordnare för familjecentralerna. Projektledare "Gravida med övervikt och fetma" 
018-611 76 04    louise.hjortenfalk@regionuppsala.se

Amanda Holm
Hälsoutvecklare
Samordnare för FaR® / friskvårdslots och tobakspreventivt arbete. Processledare programråd levnadsvanor, HFS-regiongrupp, hälsokoordinatornätverk, levnadsvanor 
018-611 77 18    amanda.holm@regionuppsala.se

Malin Larhammar
Hälsoutvecklare
Samordnare för tobakspreventivt arbete. Hälsokoordinatornätverk, levnadsvanor
018-617 09 27    malin.larhammar@regionuppsala.se

Ida Sarapik
Hälsoutvecklare
Hälsokoordinatornätverk, levnadsvanor
018-617 04 34    ida.sarapik@regionuppsala.se

Jennie Nordberg
Hälsoutvecklare (tjänstledig)
Samordnare för familjecentralerna.
                            jennie.nordberg@regionuppsala.se