Näringsliv

Näringslivet i Uppsala län växer starkt, med 2500 nystartade företag varje år och en snabb ökning av antalet sysselsatta. Rankningar visar att Uppsala är en av Europas mest innovativa regioner.

I länet finns flera världsledande företag och branscher, bland annat inom life science, miljö och energi och kunskapsintensiv tillverkning. Växande befolkning och ökade löner skapar underlag för många nya tjänster, handel och service.

Här satsas mycket på forskning och utveckling, motsvarande nära sju procent av BRP (BruttoRegionalProdukt). Innovationssystemet är väl utbyggt och gör det möjligt för många nya företag att utveckla sina affärer med sikte på internationella marknader.

Stödjer start- och drivhusverksamhet

Region Uppsala gör det lättare för företag att starta och växa genom ekonomiskt stöd till olika näringslivsfrämjande aktörer som Almi Företagspartner, Drivhuset, Ung Företagsamhet, Coompanion, Connect, Uppsala Innovation Centre och samarbetet med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle).

Verksamt.se

Näringslivsutveckling

I Uppsala län prioriteras stödet till näringslivets utveckling i två huvudsakliga spår.

Smart och innovationsdriven tillväxt

  • Kraftsamla kring utbildning och forskning i världsklass vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
  • Utveckla Akademiska sjukhuset som motor för regional utveckling och kvalificerad sjukvård.
  • Stödja utvecklingen av regionens konkurrenskraftiga branscher.
  • Främja framväxen av nya tillväxtbolag genom en varaktig infrastruktur för innovation.

Fler och växande företag

  • Erbjuda rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande.
  • Utveckla det lokala företagsklimatet.
  • Öka näringslivets internationalisering.