Utbildningsakuten Uppsala län

Har du blivit permitterad? Gör något värdefullt med tiden som du har hemma och stärk dina kompetenser med en onlineutbildning. Som en direkt följd av covid-19-pandemin riskerar många att bli permitterade från sina arbeten.  Därför har vi samlat utbildningar, distanskurser och gratis webbutbildningar som du kan påbörja redan idag.Vi har även tips om basala kurser inom vården och onlinekurser för dig som arbetar inom besöksnäringen.

Webbutbildningar inom vård och besöksnäring

Det är just nu stor efterfrågan på personal inom landets kommuner och regioner. Nedan finner du utbildningar som kan höja dina kunskaper och ge ökad chans att söka omvårdnadsjobb inom tex äldreomsorgen.

Reaktiveringsutbildning för legitimerade sjuksköterskor 2020/21 (3 hp)

Kursens syfte är att du som legitimerad sjuksköterska få aktuella kunskaper för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov för att kunna utföra god och patientsäker vård. Kursen innehåller bland annat medicinsk teknik och HLR, riskbedömning av akuta vårdbehov, läkemedelshantering, vårdhygien och palliativ vård. Ansökan och mer information finns på Uppsala universitets webbplats.

Äldreomsorg

ABC demens och ABC demens plus:
- för hemtjänst
- för särskilda boende
Nationella värdegrunden för äldreomsorgen

Funktionsvariationer

Yrkesintroduktion baspersonal för område funktionsvariationer

Basutbildningar

Introduktionspaket för ny personal

Utbildningar för besöksnäringen
Arbetar du in om besöksnäringen och behöver stärka din kompetens? Tourism in Skåne har tagit fram en samlingssida med relevanta utbildningar samlade underolika teman :värdskap, hållbarhet, personalfrågor, ekonomi och mycket mer. Sammanställning av utbildningar inom besöksnäringen framtagen av Tourism in skåne.

Andra utbildningar

Yrkesvux och lärlingsutbildningar

Yrkesutbildning på gymnasial nivå inom branscher med stora behov av nya medarbetare.

YH - Yrkeshögskola

Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå med stark koppling till arbetslivet. Finns inom många olika branscher och över hela landet. Inom Yrkeshögskolan erbjuds utöver kompletta yrkeshögskoleutbildningar också korta kurser och kurspaket. Denna satsning syftar till att erbjuda kompetensutveckling för att klara omställning, digitalisering och automatisering på svensk arbetsmarknad.

Kommunal vuxenutbildning

Kontakta din kommun för att få mer information om kursutbud och startdatum för vuxenutbildningar samt hur du går tillväga för att läsa på distans. Om du vill studera i en annan kommun än din hemkommun, måste du kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för att se om det är möjligt.

Svårt att välja? Behöver du vägledning och information? Uppsalas lärosäten och kommuner erbjuder kostnadsfri vägledning:

Kommunernas sidor rörande vuxenutbildning
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta Kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarlebys kommun
Östhammars kommun

Folkhögskola

Folkhögskolorna utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete eller till personlig utbildning. Folkhögskolorna erbjuder behörighetsgivande kurser, profilkurser för dig som vill utveckla ett intresse samt yrkesutbildningar. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser. Via folkhögskola.nuögskola.nu kan du söka kurser och utbildningar. Det finns inte något gemensamt sista ansökningsdatum. Kontakta den skola du är intresserad av för mer information.

Högskolor och universitet

För att kunna antas till en utbildning eller kurs på universitet och högskola behöver du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav (förklaring av begreppet behörighetskrav på antagning.se). Anmälan till höstens utbildningar stängde 15 april.

En del av vårens, sommarens och höstens kurser är fortfarande öppna för så kallad sen anmälan. För att hitta dessa kurser väljer du ”Vår 2020”, ”Sommar 2020” eller ”Höst 2020” i sökfunktionen, och begränsar sedan sökningen till ”Uppsala Län” eller ”distans”. På antagning.se hittar du alla kurser och program som erbjuds vid universitet och högskola.

Kompetenshöjning online via Uppsala universitet

Är du ingenjör eller naturvetare och permitterad? Eller har du tid och intresse ändå? Se efter om du kan höja din kompetens med föreläsningsserier, kurser eller något av de kursmoment som Uppsala universitet tillgängliggjort inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsutbildning - yrkesutbildning

Arbetsmarknadsutbildning är en möjlighet för dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Yrkesutbildningarna är mellan tre och tolv månader, beroende på vilken yrkesinriktning du väljer och vilka förkunskaper du har. Se listan över vilka arbetsmarknadsutbildningar som startar i länet på Arbetsförmedlingens webbplats. Scrolla långt ned på sidan, där hittar du deras dokument som uppdateras löpande.

Studieförbund

Du som vill gå en kurs eller en studiecirkel kan hitta en mängd alternativ hos länets studieförbund.