• Pojke och läkare

Nära vård och hälsa

Inom Nära vård och hälsa finns 1400 medarbetare som hjälper dig när du besöker Region Uppsalas vårdcentraler, habiliteringsverksamhet eller anslagsfinansierade primärvård. Här finns hjälpmedels- och tolkverksamhet, närvårdsavdelningar och mobila närvårdsteam samt verksamhet för forskningsstöd och utbildning och mycket mycket mer. 

Nära vård och hälsa skapades när Primärvården och Hälsa och habilitering slogs samman vid årsskiftet.

 • Vårdcentral

  Välkommen till oss - vi har vårdcentraler i hela Uppsala län.

 • Habilitering och särskild vård

  Avdelningar och enheter inom habilitering och särskild vård

 • Barnavårdscentral

  För barns hälsa och utveckling. Barn 0-6 år och föräldrar är välkomna.

 • Barnmorska

  Graviditet, preventivmedel, gynekologisk hälsokontroll med mera.

 • Sjukgymnast

  Du behöver ingen remiss - boka en tid redan idag.

 • Ungdomsmottagning

  Pubertet, sex, samlevnad, kärlek, preventivmedel med mera.