Regionkontoret

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef. Tillsammans med sin förvaltning, regionkontoret, ska hon eller han se till att de politiska besluten genomförs. Besluten rör framför allt vård, tandvård, trafik och kultur.

Tjänstemännen på Regionkontoret ger också stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala.