Förfrågan om utbildning till personalgrupp

Habiliteringen har möjlighet att ge skräddarsydda utbildningar om olika funktionsnedsättningar till personalgrupper och andra i skola, boende, sysselsättning, utbildning eller övriga intresserade verksamheter som arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa utbildningar är utöver det ordinarie katalogutbudet och därför avgiftsbelagda. De kan erbjudas i mån av utrymme.