Vi utför transporter på Akdemiska 24/7

Fastighet och service - Tillsammans gör vi skillnad!

Fastighet och service ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Region Uppsala. Vi omsätter drygt en miljard, förvaltar en lokalyta om 640 000 kvadratmeter och har ca 250 medarbetare.

De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Vår uppgift är att hyra ut lokaler, bygga om, bygga nytt och sköta drift och underhåll av Region Uppsalas fastigheter.