Uppsala folkhögskola inför distansundervisning

18 mars 2020

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla gymnasieskolor och vuxenutbildning i Sverige övergår till fjärrundervisning eller distansstudier. Det meddelades vid regeringens pressträff den 17 mars. Rekommendationen ges med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Rekommendationen gäller även folkhögskolan.

Folkbildningsrådet följer regeringens och expertmyndigheternas rekommendationer och uppmanar landets folkhögskolor att, i den utsträckning det är möjligt, omgående övergå till distans- och fjärrundervisning. Uppsala folkhögskola följer denna uppmaning och stänger skolan från och med 18 mars för att gå över till distansundervisning. Information till deltagare på skolan uppdateras fortlöpande via lärplattformen Google Classroom.

Läs mer om Uppsala folkhögskola på www.uppsalafolkhogskola.nu