Situationen med coronavirusets spridning påverkar länets kulturliv

24 mars 2020

Region Uppsala följer händelseutvecklingen noga kring spridningen av coronaviruset och har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög för samhällsspridning i Sverige. Med anledning av detta har Region Uppsala fattat beslut om stor restriktivitet vad gäller möten, resor, utbildningar och konferenser. Åtgärder mot smittspridningen påverkar hela den verksamhet som förvaltningen Kultur och bildning bedriver i olika former, liksom för möjligheterna till den vanligtvis goda samverkan om kulturfrågorna i länet som sker genom möten och träffar.

Kulturnämnden, med tillhörande förvaltning Kultur och bildning, stödjer och samverkar med många aktörer i länets kulturliv. Mötesrestriktionerna nu slår hårt mot länets kulturverksamheter.
- Just nu följer vi i kulturnämnden den snabba utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Vi är medvetna om att kulturverksamheterna påverkas mycket och har stor förståelse för det, säger nämndens ordförande Cecilia Linder (M).

När alltfler aktiviteter ställs in finns ändå ljuspunkter. Evenemang med kort varsel har kunnat genomföras trots allt. Under helgen genomfördes Skapa dans 2020 vilket är en koreografitävling med ungdomar. Ungdomarna hade övat länge inför tävlingsdagen, och istället för att ställa in evenemanget helt, kunde det genomföras digitalt genom en direktsändning från Uppsala Konsert & Kongress där dansarna fick möjlighet att framföra sina verk.
- Det visar på kreativ problemlösning i utmanande tider. Det visar också på kulturens kraft och viljan att uttrycka sig trots svåra omständigheter, säger Cecilia Linder.

Kultur och bildning har förståelse för att planeringen av olika kulturprojekt kan komma att påverkas. Har du som kulturaktör frågor kring ett projekt eller evenemang som fått stöd eller som du har ansökt om bidrag för, så ta kontakt direkt med respektive handläggare.