Region Uppsalas kulturstipendier – ansök senast 1 oktober!

01 augusti 2019

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar varje år ett antal kulturstipendier och ett konstnärligt utvecklingsstöd till välförtjänta kulturskapare med koppling till Uppsala län. Nytt för i år är att sista ansökningsdag har tidigarelagts, till 1 oktober.

Beslut om stipendiater fattas vanligtvis i slutet av februari. Det brukar vara många ansökningar och arbetsprover att se över, därför tar processen tid.

Läs mer om stipendierna på www.regionuppsala.se/kulturstipendier