Konst vid Almunge vårdcentral

11 juni 2019

Den 5 juni invigdes den nya vårdcentralen i Almunge som är placerad längs väg 273 bredvid Almunge skola. Platsen är belägen inom en äldre del av Almunge, i ett område som utgör värdefull kulturmiljö. Byggnaden har utformats med hänsyn till den omgivande kyrkomiljön och de lokala byggnadstraditionerna.

På en öppen, stenbelagd yta utanför entrén till vårdcentralen står en bronsskulptur föreställande en rund björn sittande påLinda Pedersen, Sötebjörn en liten pall, med ansiktet vänt mot ingången. Konstverket har titeln Sötebjörn och är gjort av Linda Pedersen, som anpassat ett färdigt verk till den här specifika platsen.

Konstgruppen önskade ett välkomnande, lekfullt och tillgängligt konstnärligt inslag till ytan utanför entrén. Våren 2017 ställde Pedersen ut Sötebjörn, en meterhög skulptur i cellplast, spackel och akryl, på ett galleri i Göteborg. Den figurativa skulpturen har ett ömsint uttryck och de runda formerna passar väl in i omgivningen i Almunge. Dock lämpade sig inte materialet för offentlig miljö, därför gav Kultur och bildning konstnären Linda Pedersen i uppdrag att låta gjuta skulpturen i ett beständigt material och i övrigt anpassa verket till utomhusmiljö.

- Sötebjörn har varit en konstant karaktär i min bildvärld sedan 2016 då jag ägnade en utbytestermin på Tokyo Zokei Art University i Japan. Tillsammans med en flickfigur har Sötebjörn genom åren vandrat i ett dystopiskt fantasilandskap. Där har de hamnat i olika situationer och känslor som rädsla, sorg, trygghet och kärlek har varit källor till deras uttryck, säger Linda om verket.

Inne i vårdcentralen är löskonst placerad. I stora väntrummet hänger en stor akrylmålning av Malin Gabriella Nordin från 2018. I korridoren utanför läkarrummen är tre rakubrända keramikskulpturer av Eva Larsson placerade; de köptes in genom Kaleido i vintras när konstnären ställde ut där. Här finns även måleri av Stefan Uhlinder och grafik av Josefin Wedel.

Verk av Eva Larsson (korridor) och Malin Gabriella Nordin (väntrum)

Kultur och bildning arbetar med samtida konst i Region Uppsalas offentliga rum. Motsvarade 1 % av byggnadskostnaden investeras i konstnärliga inköp eller beställningar.

Ytterligare upplysningar:
Wanja Eriksson, projektledare offentlig konst, wanja.eriksson@regionuppsala.se, 018-617 41 52

 

Bildinformation:
Bild 1: Linda Pedersen, konstnären som gjort bronsskulpturen Sötebjörn, närvarade vid invigningen av vårdcentralen.
Bild 2: korridor, © Eva Larsson / Bildupphovsrätt (2019)
Bild 3: väntrum, © Malin Gabriella Nordin / Bildupphovsrätt (2019)

Fotograf: Wanja Eriksson