Kulturresa

Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar, inom barnomsorg och grundskola (inkl förskoleklass och fritidshemsverksamhet) i vårt län att kunna ta del av länets rika kulturutbud. Därför har UL och Kultur och bildning träffat en överenskommelse om Kulturresa (tidigare Kulturbuss). Den innebär att vi tillsammans erbjuder möjligheten att på lågtrafiktid kunna resa utan kostnad med UL:s regionbussar, Upptåget och Stadsbussarna i Uppsala, till olika kultur- och naturaktiviteter i länet.

Vad innebär erbjudandet om Kulturresa?

Kulturresa innebär att förskolor, skolor och fritidshem kan boka gratis resa med regionbuss, Upptåget eller Stadsbussarna i Uppsala.
Kulturresa gäller där det är möjligt att nyttja den befintliga linjetrafikens lediga kapacitet. Resan utgår från befintliga hållplatser i UL:s basutbud. Buss går ej att beställa till förskolan/ skolan. Resan sker enligt ordinarie tidtabeller för regiontrafiken och stadstrafiken. Kulturresa kan nyttjas under terminerna och under samtliga lov dock endast helgfria vardagar. Det är UL som avgör om ledig kapacitet finns.

Målgrupp

Erbjudandet om Kulturresa omfattar barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass och fritidsverksamheten i Uppsala län samt medföljande pedagog- eller lärare  Man kan resa en klass åt gången (ca 30 elever) med reservation för vissa turer där kapaciteten kan variera. Gymnasiet omfattas inte av möjligheten.

Vi ser Kulturresa som ett komplement till de resor som barnomsorgen och grundskolan själva anordnar och bekostar. Vi uppmanar barnomsorgen och grundskolan att försöka sprida resandet över skolåret samt att förlägga resan hem i nära anslutning till att aktiviteten slutar. Detta för att öka möjligheten för fler att kunna ta del av erbjudandet om Kulturresa.

Exempel på resmål

Lövstabruk
Enköpings museum
Skokloster slott
Reginateatern
Upplandsmuseet
Region Uppsalas hälsoäventyr
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet

Boka kulturresa

Från och med 1 september 2019 införs ett nytt bokningssystem. Bokning ska ske i så god tid som möjligt men senast 24 timmar innan resan genom UL  www.ul.se/gruppresor
För frågor ring UL Kundtjänst på 0771-14 14 14 eller skicka e-post till gruppresor@ul.se

I vänstermenyn kan du läsa mer om kriterierna för kulturresa och hitta hela listan över resmål i länet.