SPEKTRA

Foto: Jerry Eriksson

Spektra är ett talangprojekt som vänder sig till filmare i Stockholm, Sörmland, Uppsala län, Västmanland och Örebro län. Det vänder sig till dig med några filmer i bagaget. Du har visat film på festival eller fått in en fot i branschen, men är kanske inte fullfjädrat proffs ännu.

Spektra 2018
22 januari - Sista anmälningsdag
14 februari - Eskilstuna 
5 mars - Stockholm (inkl. invigning av Tempo dokumentärfilmfestival)
12 april - Örebro
16 maj - Västerås 
26 oktober - Uppsala (i samband med Uppsala Filmfestival och Talangdagar)
28 november - Stockholm, avslutningsträff.

Om Spektra

I Spektra får de utvalda filmarna (två från respektive län) möjlighet att träffas och knyta kontakter med professionella filmare från olika delar av branschen, och nätverka med kollegor på samma nivå som sig själv. Samtidigt ges möjlighet att utveckla egna filmidéer i dialog med övriga kursdeltagare.
I kursen brukar till exempel ett möte med konsulenter på Svenska Filminstitutet och inköpare på SVT stå på schemat. Vi besöker Uppsala Kortfilmfestival och deras talangdagar, och deltar på Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Bland föreläsarna hittar vi filmare och producenter som berättar om sina erfarenheter från branschen, hur man förvaltar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri, men deltagarna bekostar själv resa till de olika kursorterna. Träffarna hålls dagtid, så se till att ha datumen fria när du anmäler dig till kursen.

Ansökan
Varje län ansvarar för urvalet av sina deltagare. Du skickar in ditt CV och ett brev som beskriver dina filmiska ambitioner och vad du förväntar dig av kursen. Har du en idé till film du skulle vilja utveckla under kursens gång så berätta även lite kort om den.

2018 års deltagare från Uppsala län är Gabriel Gumucio och Adrian Ornhagen.