Nytt kunskapsstöd

Barn i familjehem

Socialstyrelsens nya kunskapsstöd Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående
presenteras nu på Kunskapsguiden.
SUF-Kunskapscentrum har bidragit med en fördjupning kring utformning och anpassning av information och stöd i samband med umgänge när föräldern har kognitiva svårigheter.