SUF:s referensgrupp

Vi har en referensgrupp knuten till SUF-Kunskapscentrum.

Referensgruppen består av föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Deras kunskap och erfarenhet är av stor betydelse i syfte att skapa ökad förståelse och bättre stöd.

Referensgruppen är ofta med SUF-Kunskapscentrum på föreläsningar. De är ett uppskattat inslag som bidrar med ett viktigt brukarperspektiv. Till höger finns citat av yrkesverksamma som i olika sammanhang tagit del av referensgruppens erfarenheter och kunnande.

Nu finns det möjlighet att ställa frågor till SUF:s referensgrupp. Frågorna kommer att synas anonymt på denna sida och svaren ges så snart som möjligt. Vill du ha personlig återkoppling behöver du kontakta oss via mail eller telefon.