Vänta och föda barn

Här kan du ladda ner broschyren "Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden".

Vi söker efter barnmorskor som är intresserade att vilja ingå i en studie för att utvärdera broschyren "Vänta och föda barn – en broschyr inför förlossningen".

Vi som har utformat denna broschyr vid Uppsala Universitet vill nu göra en studie för att se hur barnmorskor upplever att denna broschyr fungerar i vården hos kvinnor med utvecklingsstörning under graviditet och förlossning. Syftet är även att förbättra broschyren som ett interaktivt verktyg i arbetet med kvinnor med utvecklingsstörning.

Ansvarig för studien är Berit Höglund, barnmorska samt medicine doktor vid Uppsala Universitet. Det skulle vara av stort värde om du som är barnmorska och som avser att använda denna broschyr till kvinnor med utvecklingsstörning kan lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Berit Höglund tar sedan kontakt med dig omgående för att berätta mer om denna studie då den avses att starta direkt vid nedladdningen från nätet.

Broschyren: "Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden" (9 MB)