Foldrar, informationsblad och broschyrer

Foldrar

Att bli förälder och ha kognitiva svårigheter Folder Att bli förälder och ha kognitiva svårigheter
Att bli förälder är alltid en utmaning och för en person med kognitiva svårigheter blir föräldraskapet i regel förknippat med ett behov av extra stöd från omgivningen. Det är mycket som ska planeras inför att barnet ska födas och för tiden efter som nybliven förälder.


Föräldrar med kognitiva svårigheter
   Folder Föräldrar med kognitiva svårigheter
Att känna igen någon med kognitiva svårigheter är inte alltid lätt för professionella som på olika sätt ska bemöta dessa föräldrar. Situationen kan ibland vara väldigt komplicerad och därför kan det vara svårt att skilja ut och upptäcka att föräldrarna har kognitiva svårigheter.

Babysimulator  
Folder BabysimulatorLättläst folder. En babysimulator ger erfarenheter av att ta hand om ett litet barn. När man provat på att sköta babysimulatorn blir det enklare att prata om vad som var lätt och svårt. Då vet vi vad du kan behöva hjälp med när du blir förälder.

 

Barn? Till dig som funderar på att bli förälder Barn Lättläst folder
Lättläst folder. Är det ibland svårt att minnas, tänka, planera och hantera din tid? Detta kallas för kognitiva svårigheter. Det har att göra med hur vår hjärna fungerar. Att ha kognitiva svårigheter innebär att du kan behöva stöd om du blir förälder.


Gravid
Till dig som ska bli förälderGravid Lättläst folder
Lättläst folder. Alla föräldrar måste tänka på vad som är bäst för barnet. Att ta emot stöd är en möjlighet att få vardagen att fungera. Personer med kognitiva svårigheter kan behöva mer hjälp och stöd än andra.

 

Förälder Till dig som är förälder Förälder Lättläst folder
Lättläst folder. Alla som blir föräldrar behöver lära sig vara föräldrar. För att vara en bra förälder behöver man stöd och hjälp. Föräldrar med kognitiva svårigheter kan behöva mer stöd och hjälp än andra.

 

Stöd och hjälp - en möjlighet för dig som förälderStöd och hjälp Lättläst folder
Lättläst folder. Eftersom det inte är så enkelt att vara förälder behöver alla föräldrar ta emot stöd. Föräldrar måste tänka på vad som är bäst för barnet.Till dig som arbetar inom socialtjänsten Folder Till dig som arbetar inom socialtjänsten eller är familjehem
eller är familjehem
 

Målet är att säkerställa en bra samverkan
mellan biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar
och socialtjänsten för barnens bästa.

 


Till dig som är förälder Till dig som är förälder och har barn i familjehem
och har barn i familjehem
Lättläst folder. Barnet får det bättre och tryggare om föräldrar och familjehem har en god kontakt

 

 

Lättlästa informationsblad om lättläst om nedsatta kognitiva och adaptiva funktioner
nedsatta kognitiva funktioner och
nedsatta adaptiva funktioner
Kognitiva funktioner - Personens sätt att tänka, lära och bearbeta information från omvärlden.
Adaptiva funktioner - Personens fungerande i vardagliga situationer.

 

Beardslees familjesamtal Folder Beardslees familjesamtal
Lättläst folder. Information till barn och ungdomar om Beardslees familjesamtal - när förälder har funktionsnedsättning.

 

 

 

Broschyrer

Information om preventivmedel  Broshyr Information om preventivmedel
Lättläst informationsbroschyr om preventivmedel.

 

 

 

Kognitiva svårigheter - CHECKLISTA Checklista Kognitiva svårigheter

 
Checklista bemötande

Bemötande av person med kognitiva svårigheter - CHECKLISTA

 

 

 

Stöd till gravida med intellektuell funktionsnedsättningPM_MHV
Ett PM är framtaget för barnmorskor inom MHV med syfte att underlätta identifiering av intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter hos gravida och kunna ge ett anpassat och bra bemötande.

 

 

Vänta och föda barn samt sköta Lättläst broschyr Vänta och Föda Barn
om sitt barn den första tiden
Lättläst informationsbroschyr om att bli förälder.


 

 

Vänta och föda barn samt sköta Vänta och föda barn Arabiska
om sitt barn den första tiden på arabiska
Arabisk översättning av den lättlästa
informationsbroschyren om att bli förälder.  

 

 

Föda barn - bildstödFöda barn bildstöd

 

 

 

Föda barn kejsarsnitt - bildstöd Föda barn med kejsarsnitt bildstöd

 

 

 

 

 

Pratkarta Gravid Hälsosamtal       Pratkarta Gravid Hälsosamtal