Kom igång med bokläsning

Förälder och barn läser bok tillsammans

Här kan du läsa om...

 

Vad är gemensam bokläsning?

Gemensam bokläsning är när man som vuxen läser med barnet och inte för barnet. Det går ut på att den vuxne använder en rad olika strategier för att fånga, engagera och aktivera barnet i bokläsandet.

Varför är det viktigt?

Gemensam bokläsning är en av de viktigaste aktiviteter en förälder kan göra tillsammans med sitt barn. Forskning har visat att föräldrar som dagligen läser för sitt barn och bjuder in barnet att samspela i bokläsandet ger goda förutsättningar för fortsatt språk- och kommunikationsutveckling.

Strategier för gemensam bokläsning

Tips och verktyg för hur du som vuxen kan skapa bättre förutsättningar för att utveckla gemensam bokläsning tillsammans med ditt barn:

  • Arrangera en kommunikationstriangel
  • Fånga barnets uppmärksamhet genom att använda kroppsspråk och mimik
  • Ge barnet tid att svara
  • Tolka och bekräfta barnets respons som kommunikation
  • Bygg ut det barnet säger
  • Imitera barnet
     

Kvinna och barn läser bok tillsammans - bildlänk till film
Se vår film: Så här kan du kan använda strategierna.

Boktips 

Låt dit barn vara med och välja bok för att öka motivationen. Välj en bok där man både använder kroppsspråk, ljud, tecken och tal så att ditt barn också kan delta.

Här finns tips på böcker som riktar sig till barn i förskoleåldern:
http://www.linkoping.se/utforarwebben/forskola-och-skola/bibliotek/for-dig-som-ar-pedagog/sprakpiller-och-sprakstimulering/