Primärvårdsforum

Nära vård och hälsa är värd för ett primärvårdsforum. Syftet med forumet är främst att diskutera aktuella kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör primärvård i Uppsala län. Till forumet inbjuds företrädare från både privat och av Region Uppsala driven primärvård.

Vi har som ambition att skapa ett bra diskussionsklimat och en plattform för framtida frågor.  

Mötestider 2019

Inbjudan med dagordning skickas ut samt publiceras på denna sida ca två veckor innan mötet. 
Mall för missiv - Ärenden till Primärvårdsforum

Kommande möten

Nästa Primärvårdsforum är inbokat den datum kl. 13.30-17.00.
Plats: Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.Välkomna!

Primärvårdsforum 20 november

Minnesanteckningar

Akademiska vårdcentaler 

Effektiv och nära vård Primärvårdsforum 20 november 2019

KBT via nätet

Nära vård online

ST-läkare

Kallelse

Primärvårdsforum 26 september

Minnesanteckingar

Effektiv och nära vård 2030

Workshop effektiv och nära vård

Läkemedel

Revidering förfrågningsunderlag vårdcentral 2020

Psykisk hälsa

Nationella kliniska kunskapsstöd och primärvårdskvalitet

Förtydligande gällande vårdgivares ansvar vid storhelger

Uppdrag adjungerad klinisk adjunkt AVC

Läkarmedverkan kommunal hemsjukvård

Dagordning för den 26 september (pdf). 

Primärvårdsforum 21 maj 2019

 

Primärvårdsforum 27 mars 2019

Minnesanteckningar
Uppföljning Prator
Effektiv och nära vård 2030
Barn och ungas psykiska hälsa
Regionövergripande process hjärtsviktsvård
Förstärkt vårdgaranti i SAS
Aktuellt runt läkemedel

Primärvårdsforum 6 februari 2019 

Minnesanteckningar
Primärvårdens FoU-medel
Psykisk hälsa- barn och unga
Kartläggning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa
KBT via nätet, Pilot 2018
Pilotrapport KBT via nätet
Vårdcentrum inom Effektiv och nära vård 2030
Sammanställning av enkätsvaret från diabetessjuksköterskorna i primärvården

Missiv Diabetes PV-forum 190206 - Vårdcentralernas arbete med diabetespatienter

Agenda 6 februari, klockan 13.30-17

Primärvårdsforum 4 december 2018

Minnesanteckningar
Dagordning och pv-forums arbetsprocess
Presentation Effektiv och nära vård 2008-12-04
Presentation strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län
Pressentation närvårdssamverkan Uppsala kommun
Presentation samverkansprojekt
Presentation Vård i samverkan (ViS)
Presenation Hur blev det för Agda
Presentation suicidprevention strategi och handlingsplan
Suicidprevention handlingsplan för Region Uppsala 2018-2020 - kortfattad version
Agenda (uppdaterad 28 november)

Primärvårdsforum 1 oktober 2018

Minnesanteckningar 
Mall för missiv - Ärenden till Primärvårdsforum
Presentation Förstärkt vårdgaranti
Presentation Process primärvårdsforum
Presentation Effektiv och nära vård 2030
Presentation Lag utskrivning psykiatri
Presentation Revideringar förfrågningsunderlag
Presentation Digitala vårdmöten
Tjänstegöringsutrymme fördelat efter antal listade personer
Kallelse 
Samlade ärenden
Sammanställning från workshop

Primärvårdsforum 14 juni 2018

Kallelse
Presentation Effektiv och nära vård
Presentation Influensa- och pneumocockvaccinering
Presentation Revidering förfrågningsunderlag
Presentation Resultat workshop - samarbete för utveckling av nära vård
Presentation Ledning, styrning, rehabkoordinator 

Primärvårdsforum 26 april 2018

Inbjudan
Presentation - Digitala vårdmöten
Presentation - Om remisser