FoU-forum


Välkommen till årets FoU-forum på Hälsa och habilitering. Under lättare former presenteras och diskuteras utvecklingsarbeten, metoder och frågeställningar med en vetenskaplig ansats. FoU-forum riktar sig framför allt till dig som arbetar inom Hälsa och habilitering, men även annan personal inom vårdsektorn är välkommen. Årets program omfattar tre FoU-forum.

Utförligt program för 2017 (pdf)

Kaffe och smörgås serveras.

FoU-forum äger rum på Infoteket om funktionshinder
Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 D, i Uppsala.

Anmäl dig via e-post till fou.hoh@regionuppsala.se
Ingen deltagaravgift.