Influensa

Säsongsinfluensan 2018-2019

2019-02-21 Influensavaccination upphör 1 mars
Säsongsinfluensan är nu i full fart. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna. På nationell nivå ser kurvan över antalet fall ut att vara på väg ned. När influensan är i full fart är det inte längre lönt att vaccinera sig. Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 1 mars 2019.
Influensavaccination av riskgruppspatienter efter 1 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.

Influensavaccination av vårdpersonal - Nya rekommendationer 2019-01-15
Läs dem här.

Pins för vaccinerad personal
Finns nu att beställa (så länge lagret räcker). Beställs via smittskydd@regionuppsala.se

Affisch för influensavaccination av personal säsongen 2018/2019
* Affisch att använda på Akademiska sjukhuset 
* Affisch att använda på Region Uppsalas övriga vårdenheter 

Presentationerna från influensainformationen
Är nu publicerade, du finner dem här eller under fliken utbildning.
2018-10-19

Årets influensavaccin
Årets influensavaccin är VaxigripTetra från Sanofi Pasteur
2018-09-27

VaxigripTetra innehåller följande stammar:
 - A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus;
 - A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus
 - B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen)
 - B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata/16/88-linjen)

Vaccinet finns att beställa med och utan fast nål
1x0,5 ml – 43,40 kr, 10x0,5 ml – 434,00 kr.

Vaccin från Sanofi AB beställs från: Oriola kundservice
Beställningsformulär på hemsida: http://vaccinservice.se/bestall/
Telefon: 031-88 72 90
E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com
Glöm ej att meddela upphandlat pris enlig " Fyrklövern"

Hjälp till att hålla koll på influensan
För att kunna informera vården, myndigheter och allmänhet om hur influensa sprider sig i befolkningen övervakar Folkhälsomyndigheten sjukdomen. En av övervakningsmetoderna är sentinelprovtagning. Det innebär att frivilliga läkare tar ett enkelt näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och skickar det till Folkhälsomyndigheten som utan kostnad analyserar provet.
Läs mer om sentinelprovtagningen och anmäl dig via denna länk
2018-09-27

Influensasäsongen 2018-2019
Årets vaccinationsstart är den 6 november.

För kommunal  hälso- och sjukvård.
Vaccinering i särskilt och ordinärt boende

Bedömningsunderlag för vaccination
Användande av Tamiflu på SÄBO (pdf)

 

Personalvaccination
Influensavaccination av vårdpersonal - direktiv 

Vaccinationsjournal för personal

Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida
Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska (pdf)
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska (pdf)
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida finns att läsa HÄR.

Beredskapsplan vid influensaepidemi
Gäller för Akademiska sjukhuset

Arkiv influensa