Kikhosta

I Uppsala län har vi hittills i år inte sett några fall bland spädbarn. Kikhosta kan vara en mycket allvarlig sjukdo för de yngsta spädbarnen.

Smittskyddsenheten vill informera om en ökad observans och frikostig provtagning av de som söker vården med intensiv och långvarig hosta. Kikhosta kan finnas i alla åldersgrupper, även hos personer som är vaccinerade eller tidigare haft kikhosta. Prover för kikhosta tillhör de som är gratis för vårdgivaren i Uppsala län.

Kikosta per månad 2015-2018 Region Uppsala

Klicka på bilden för att få den i större format.

Vid misstanke om smitta hos spädbarn ska behandling ske utan dröjsmål.

  • Spädbarn under 6 månader bör få antibiotikprofylax redan vid misstanke om att de utsatts för smitta.
  • Barn under 12 månader bör få behandling vid symtom som tyder på kikhosta, även om sjukdomen ännu inte är konstaterad.
  • Smittspårning ska ske vid konstaterad kikhosta. Se smittskyddsblad, Kikhosta, läkarinformation
  • Personer som insjuknat i kikhosta bör tillfrågas om eventuell kontakt med spädbarn och antibiotikabehandling bör övervägas.


Tidig provtagning, diagnos och behandling med antibiotika när kikhosta misstänks hos ett spädbarn eller hos någon i spädbarnets närhet.

Bild på Faktablad förebygga kikhosta hos spädbarn
Faktablad - Förebygga kikhosta hos spädbarn

Information från Folkhälsomyndigheten:
Nya rekommendationer för att förhindra allvarlig kikhosta hos spädbarn, "Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn" har kommit från Follkhälsomyndigheten.
Kikhosta är en allvarlig sjukdom hos barn under ett år, med risk för dödsfall. De tre viktigaste punkterna i den nya rekommendationen är:
1. Vaccination i tid. Barnet ska påbörja kikhostvaccination vid 3 månaders ålder. Detta får inte förskjutas framåt, men vaccination kan ges tidigare, ner till 2,5 månaders ålder.
2. Tidig diagnos och behandling. Behandling kan göras även innan symtom om spädbarnet utsatts för smitta. Erytromycin är förstahandsval för behandling. Provta innan behandlingen sätts in men vänta inte på provsvaret.
3. Hög uppmärksamhet på kikhosta. Tänk på kikhosta och provta frikostigt. Provet är gratis för patient och vårdgivare i Uppsala län eftersom det ingår i centrala smittskyddsprover. Särskilt viktigt att man provtar gravida kvinnor i tredje trimestern och vuxna och barn med nära kontakt med spädbarn, även om de är vaccinerade mot kikhosta.
Läs mer: "Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn" (pdf)  (2016)

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Smittskyddsblad
Kikhosta - läkarinformation (pdf) 
Smittskyddsblad för läkare om kikhosta
Kikhosta - patientinformation (pdf) 
Smittskyddsblad för patienter om kikhosta

SmiNet
Elektronisk smittskyddsanmälan (länk till annan webbplats) 
Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.
Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av kikhosta (länk till annan webbplats) 
Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskyddsenheten i Uppsala. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (länk till annan webbplats)