Aktuellt om coronavirus

Det nya coronaviruset (Covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Samlingslänkar Publika DocPlus:

För alla i Uppsala län:
Styrande dokument om coronavirus, covid-19

För samlad primärvård och kommuner:
Styrande dokument om coronavirus, covid-19
  

Nyheter

3 april - Uppsala län står enat i krisarbetet kring pågående coronapandemi 

3 mars - Slopat krav på läkarintyg vid sjukskrivning har åter ändrats, perioden är nu förlängd till tre veckor innan intyg krävs. Se ny rutin Coronavirus, covid-19, sjukskrivningar. Uppdaterad information finns under Frågor och svar för medarbetare.

3 april - Region Uppsala förstärker ersättningen till berörda vårdgivare under perioden mars t o m maj 2020

2 april - Covid-19 - Sammanfattning av aktuellt läge i Region Uppsala 2 april

2 april - Ny rutinför säker återanvändning av visir och skyddsglasögon

2 april - Självskattning och digitl rådgivning

1 april - Ändrade rutiner för sjukresor med anledning av corona.

31 mars ViS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från slutenvården har uppdaterats med ett kapitel om Utskrivning av patient med genomgången covid-19 från slutenvård

30 mars - Covid-19 - Sammanfattning av aktuellt läge i Region Uppsala 30 mars

30 mars - Nya ICD-10- och KVÅ-koder för Covid-19 har tagits fram i Cosmic. Se information från Socialstyrelsen om hur de ska användas. Läs mer.

30 mars - Vill du hjälpa till? Läs mer.

30 mars - Samlad information till närlingslivet om stöd i samband med Coronavirus, Covid-19. Läs mer.  

28 mars - Länkar till Information om covid-19 samt "Skydda dig och andra" på olika språk från Folkhälsomyndigheten finns i högerkolumnen på sidan För dig som jobbar i vården, se här.

28 mars - Ändring i riktlinje för personlig skyddsutrustning. Läs mer.

27 mars - Region Uppsala aktivierar förstärkningsläge. Läs mer.

27 mars - Styrande dokument i DocPlus som gäller covid-19 är nu samlade i en sökning. Till Publika DocPlus.

Äldre nyheter

Här hittar du fler nyheter