Förskriva och hantera dosläkemedel

Färgglada piller

Dosdispenserade läkemedel kan vara till hjälp för patienter och anhöringa, men måste sättas in och hanteras på rätt sätt. För att du ska kunna sätta in en patient på dosdispenserade läkemedel gäller att:

  • Du som ansvarig läkare bedömer att patienten behöver hjälp med läkemedelshanteringen.
  • Patienten har en stabil och regelbunden medicinering.
  • Annat stöd för att klara läkemedelshanteringen har prövats/övervägts.

 

Rutiner och riktlinjer för dosdispenserade läkemedel

På denna sida finns information och rutiner kring hur dosdispenserade läkemedel ordineras och hanteras.

Regionens riktlinjer för dosdispenserade läkemedel (öppnas i nytt fönster)