Kompetensforum

Genom Kompetensforum knyts flera olika branschvisa samarbeten samman i en regional kompetensplattform.

I plattformen ingår tre viktiga enheter:

Branschspecifika arenor/college/forum/råd

Utbildningsanordnare och arbetsgivare i respektive bransch planerar för att trygga den framtida kompetensförsörjningen. Där tas frågor om utbildningsinnehåll, kvalitet, praktiksamordning, fortbildning, arbetslivets krav på kompetens och marknadsföring upp.

Mötesplats

Två gånger per år anordnas forum för möten, mingel och inspiration.

Kompetensförsörjningskansliet

Länken mellan branschens identifierade kompetensbehov och planeringen av utbildningsutbudet i regionen.

Kompetensforum utvecklas

Från januari 2014 till juli 2016 utvecklas Kompetensforum med stöd av medel från Tillväxtverket, inom tre prioriterade områden:

1. Utveckla samarbetet mellan branschrepresentanter och utbildningsanordnare än mer inom Elbranschrådet, Transportbranschrådet, Byggbranschrådet, Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, Serviceforum, Fastighetsforum och Uppsala BIO.

2. Utveckla metoder och arbetsformer:

  • Uppdaterad arbetsmarknadskompetens hos vägledare och förmedlare med gemensamma aktiviteter samt en aktuell kompetensförsörjningsprognos.
  • Utvecklad arbetslivsorientering och entreprenörskap i grundskolorna genom Ung Företagsamhets koncept ”Vårt samhälle”, ”Se möjligheter” och ”min framtid och ekonomi”.

3. Jämställd utbildning, med fokus på insatser för breddad rekrytering till Fastighetsforum, VO-College och Teknikcollege.


Bakom Kompetensforum Uppsala län står Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun, Östhammar kommun, Enköpings kommun, Samlad vägledning, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen.

Kalender

Det finns inga planerade evenemang
Alla evenemang

Rapporter

Arbetsmarknadsrapport 2014 sammanfattning
Arbetsmarknadsrapport 2014 lång
Branschanalys Uppsala län 2009
Branschanalys Uppsala län 2010
Branschanalys service
Branschanalys tekniksektorn
Branschanalys bygg- och fastighet
Branschanalys utbildningssektorn
Kompetensindex 2011
Branschanalys naturbruk