Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är en totalundersökning där samtliga elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet svarar på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen  drivs av regionförbundet och Landstinget i Uppsala län och genomförs i samverkan med länets samtiga kommuner. Undersökningen har pågått sedan år 2005 och används som underlag för att planera insatser inom såväl hälso- och sjukvården som kommunernas samhälls- och välfärdsarbete.

LHU-15

Liv och Hälsa ung 2015 - genomfördes under mars månad.

Resultat 2015

Resultatet visar både hur det ser ut i skolkommuner och hemkommuner. En skolkommun är den kommun som skolan ligger i, oavsett var eleven bor. En hemkommun är den kommun där eleven bor, oavsett var skolan ligger.
Resultatet visas dels för alla ungdomar och dels uppdelat på kön.

Två korta reflektioner av resultatet är:

  • Att testa och bruka alkohol, narkotika och tobak går ner. Vi har fina tidstrender som visar att allt fler ungdomar avstår.
  • Vi har en negativ utveckling gällande hur man mår, fler mår sämre och det skiljer sig mycket mellan pojkar och flickor. Även upplevd trygghet och vad man anser om skoltrivsel går neråt. 

 

Hemkommun, årskurs
2011 - 2013 - 2015
Hemkommun, årskurs och kön
2011 - 2013 - 2015
   
Skolkommun, årskurs
2011 - 2013 - 2015
Skolkommun, årskurs och kön
2011 - 2013 - 2015
   
Resultat på kommun och länsnivå  

 

 

Informationsmaterial för nedladdning:

Information om LHU-15

Affisch LHU-15

Föräldrainformation