Projektansökan

Vi har statliga medel som vi kan fördela för regionala tillväxtåtgärder.

Varje insats ska kopplas till någon av de strategiska inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin; en växande region, en nyskapande region och en region för alla. Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet tänker bidra till strategins mål och vilka åtaganden som stödjs.

Bedömning

Projekten blir inte beviljade pengar enbart för att kriterierna är uppfyllda. Ett urval görs, och Region Uppsala strävar efter att stödja satsningar som involverar flera aktörer och som kan stärka förutsättningarna för hållbar regional utveckling. Vi prioriterar projekt med en positiv påverkan på miljö, cirkulär ekonomi, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet mellan män och kvinnor.

Beslut

Ansökningar behandlas och fattas beslut om under fyra omgångar under året.

  • januari
  • april
  • juni
  • september

 

Beslut meddelas alltid skriftligt. 

Läs mer i Riktlinjer för medfinansiering av projekt med regionala tillväxtanslaget (1:1) i länken. 

Ansökan utbetalning

Om din organisation redan har blivit beviljad stöd ansöker du sedan 1 januari 2017 om utbetalningar via Tillväxtverkets webbplats.
Se länken.