Vårdgivare

Du som samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här på extranätet.
Via rubrikerna till vänster hittar du bland annat:

  • Avtal - information om upphandling och avtal samt länkar till regelböcker, Uppsnabbat - nyheter från Region Uppsala, it-stöd
  • Möta patienten - riktlinjer, program, rutiner och information om enheter
  • Tandvård - allmän barn och ungdomstandvård, tandreglering för barn och ungdom, Region Uppsalas tandvårdsstöd
  • Utveckling/utbildning - Ansökan om FOU-medel, Närvård i Uppsala, Statliga stimulansmedel, Utbildning - AT-tjänstgöring i primärvården och ST-tjänstgöring i allmänmedicin. 

 

Inbjudan Föreläsning för huvudhandledare:
Studenter med funktionshinder, i verksamhetsförlagd utbildning
Tid: 12 januari 2017, 14.30–16.00
Plats: Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset
Föreläsare: Guri Blomqvist, samordnare ansvar för stöd till studenter med funktionshinder, Studentavdelningen, Uppsala universitet. Ingen anmälan behövs. Vi bjuder på frukt. Välkomna!
Kontaktperson ulla.andersson@lul.se, VFU-samordnare

Inbjudan till primärvårdsseminarier
Uppsala – Örebro sjukvårdsregion inbjuder till primärvårdsseminarier i Örebro 20 september och i Uppsala 27 september. Målgruppen är verksamhetschefer primärvård, primärvårdsledning, politiker, tjänstemän, profession, patientföreningar. Program och anmälan till primärvårdsseminarier (pdf)

IT-stöd för privata vårdgivare

Information och inlogg till IT-system

Patientlagen
Information, tips och länkar

E-tjänster på 1177.se (Mina vårdkontakter)
Information och material.