Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

Uppsala universitet växer så det knakar

Medeltalet anställda ökade med 335 personer under 2014 och antalet anställda är nu nära 7 000.

Stjärnbildning

Stjärnbildning är Mälardalsrådets ”ben” om kompetensförsörjning. Under året kommer projektledningen att göra besök i varje region för att uppdatera sig på hur vi arbetar med Kompetensplattformarna och vilka storregionala aspekter som finns.