Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

God utdelning av EU-stöd till länet

Mycket god utdelning för Uppsala län vid partnerskapets möte. Ett antal projekt gynnar tillväxten och leder till att RUS:en genomförs. Noterbart är att det är unikt många projekt som är länsövergripande.