Följ oss

På Facebook

Nyheter

RSS
Alla nyheter

Regiondirektörens blogg

Guldkorn i budgetproppen

T.ex. så hänvisas det till oss inom utgiftsområde Hälsovård, sjukvård och social omsorg, eftersom att vi i vårt remissvar i våras, betonade den regionala nivåns betydelse i en mer kunskapsstyrd hälso- och sjukvård och socialtjänst. >>