Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

Samtal vidgar vyerna

På AIMDay möts praktiker och forskare. I bästa fall leder samtalet under själva AIMDay till ett forskningsprojekt. Ibland räcker det med att det blir ett samtal som vidgar vyerna.

Vi måste synas och visa mer glöd

STUNS-jubileet firades med en konferens med life science-fokus. Life science branschen förändras, bl.a. så går utvecklingen från några få jätteföretag till många mindre.