Följ oss

På Facebook

Nyheter

Alla nyheter

Regiondirektörens blogg

Elva gånger pengarna

I UIC:s årsberättelse kan jag bl.a. läsa att investeringarna i UIC-bolagen ökade med 64 % till 315 mkr under året.

Regionalt ledarskap viktigt i nylanserad strategi

Regeringen lanserade i förra veckan Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Ett dokument som självklart påverkar hur vi ska bedriva vår verksamhet.