Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

Hållbar utveckling av stad och landsbygd i samspel

Nio forskare från båda universiteten, två kommunledningsföreträdare och så några från regionförbundet samt UU Innovation (RUSA-gruppen) hade en givande förmiddag på temat Hållbar utveckling av stad och landsbygd i samspel i veckan.

Nomineringar till Almis styrelse klara

Sammantaget får styrelsen en väldigt bra sammansättning där de sex ledamöterna kompletterar varandra väl i alla avseenden.