Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

Vi måste synas och visa mer glöd

STUNS-jubileet firades med en konferens med life science-fokus. Life science branschen förändras, bl.a. så går utvecklingen från några få jätteföretag till många mindre.

Hur ser man på regional tillväxt på nationell nivå?

Regeringen håller på att se över den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft som förra regeringen beslutade om förra året.