Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

Vad är en region?

Den frågan belystes från många olika håll på årets Reglabkonferens som vi var värdar för. Vi fick mycket väl godkänt i betyg för vårt värdskap och jag är glad över alla mina medarbetare som fanns på plats som funktionärer och åhörare.

Samtal vidgar vyerna

På AIMDay möts praktiker och forskare. I bästa fall leder samtalet under själva AIMDay till ett forskningsprojekt. Ibland räcker det med att det blir ett samtal som vidgar vyerna.