Följ oss

På Facebook

Regiondirektörens blogg

Att beskriva en verksamhet kräver flera vändor av ”kill your darlings”

I och med planeringen av regionbildningen så har vi börjat fundera över vår s.k. ”Budkavle”, alltså  vad Regionförbundet Uppsala län gör och har gjort  – egentligen? Och hur?

Även Stockholm bildar region

Den senaste stora nyheten på ”regionområdet” är att  även politikerna i Stockholms läns landsting bestämt sig för att bilda region.